100 milionów układów ESP

30 kw. 2014

AA8b-04.14Od czasu rozpoczęcia produkcji seryjnej układu ESP w 1995 roku, firma Bosch wyprodukowała 100 milionów jego sztuk. Obecnie już co drugi nowy samochód zjeżdżający z taśm produkcyjnych jest wyposażany w ten układ, albowiem, jak dowodzi praktyka, przyczynia się on znacznie do poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Według badań układ ESP może zapobiegać nawet 80% wypadków związanych z poślizgiem pojazdu. Szczegółowa analiza niemieckich statystyk wypadkowych pokazała, że tylko w 2011 roku układ ESP uratował życie 540 osobom.

W związku z niewątpliwymi zaletami ESP oraz więcej krajów wprowadza obowiązek stosowania tego układu,  jako wyposażenia standardowego w nowych pojazdach. W Europie nakaz ten dotyczy w tej chwili wszystkich aut z homologacją wydaną po październiku 2011. Od listopada 2014 układu ESP nie będzie trzeba już szukać na listach wyposażenia opcjonalnego, gdyż będzie on obowiązkowym elementem każdego nowego samochodu. Nakaz fabrycznego montażu układu ESP w  pojazdach o masie do 4,5 tony został już wprowadzony w USA, Australii oraz Izraelu. Z kolei w Japonii, Korei, Rosji oraz Turcji odpowiednie przepisy wejdą w życie w nadchodzących latach.

AA8a-04.14Na świecie w układ ESP jest obecnie wyposażanych 55% wszystkich samochodów osobowych i lżejszych  użytkowych, w Europie wartość ta przekracza 70%, w Chinach zbliża się do 25%. O rosnącej popularności ESP świadczy wyraźnie skala jego produkcji. Od roku 1995 (gdy zaczął być wytwarzany) do roku 2010 powstało w sumie 50 milionów układów ESP. W ciągu zaledwie czterech kolejnych lat liczba ta zwiększyła się dwukrotnie. – Od 2010 roku produkujemy więcej układów ESP niż dobrze znanych układów ABS – mówi Gerhard Steiger, prezes działu Bosch Chassis Systems Control.

Zostaw Komentarz