COTEC, czyli krótsze pierwsze hamowania

25 cze 2021

Do tej pory powszechnie uznawano, że nowe, niedotarte klocki hamulcowe nie gwarantują takiej skuteczności hamowania jak klocki dotarte. Powłoka COTEC stosowana przez firmę TRW sprawia jednak, że klocki będące w fazie docierania cechują się zwiększonym współczynnikiem tarcia i tym samym zapewniają krótszą drogę hamowania.

 

Przepisy dość ściśle określają parametry, które muszą spełniać klocki hamulcowe – zarówno te stosowane na pierwszy montaż, jak i te wykorzystywane jako części zamienne w czasie napraw. Jednym z podstawowych parametrów jest droga hamowania określona i gwarantowana przez producenta pojazdu – nie może być ona ani dłuższa, ani krótsza od nominalnej przy zachowaniu określonej tolerancji. Marka TRW dostrzegła w tych rygorystycznych ramach pewne pole do manewru, które wykorzystała do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Chodzi tu o pierwsze kilometry pokonywane z nowymi klockami hamulcowymi, tzn. w czasie, kiedy materiał cierny jest w fazie docierania i dopiero uzyskuje pożądany poziom współczynnika tarcia. Normy dopuszczają pewne odchylenia w tym okresie eksploatacji, a TRW znalazło w nich możliwości poprawy, gwarantując, że klocki TRW z oryginalną warstwą COTEC pracują już w fazie docierania materiału ciernego niemal tak samo skutecznie jak klocki dotarte.

COTEC to powłoka nakładana na materiał cierny w ostatniej fazie produkcji, która podnosi współczynnik tarcia w fazie docierania klocka. Zabiegowi temu podlegają wszystkie nowe klocki hamulcowe TRW, dzięki czemu podczas pierwszych hamowań tuż po wymianie klocków droga hamowania skraca się nawet o 7 metrów, co potwierdziły niezależne testy przeprowadzone przez holenderski instytut RDW.

Powłoka COTEC ściera się po kilkudziesięciu hamowaniach, jednak w tym czasie materiał cierny już się dociera i zapewnia maksymalną wydajność hamowania już bez powłoki COTEC.

Wszystkie oryginalne klocki hamulcowe TRW z powłoką COTEC mają stosowne oznaczenie na opakowaniu. Obecnie klocków TRW bez tej powłoki praktycznie już się nie spotyka.

Przy okazji warto poświęcić kilka zdań budowie klocków TRW. Tworzy je przemyślana kompozycja kilku warstw. Są to:

  • Płytka tylna – metalowa płytka będąca elementem nośnym całego klocka hamulcowego. Rozkłada siły nacisku tłoczka równomiernie na materiał cierny. Utrzymuje klocek w odpowiednim położeniu i przenosi siły obwodowe podczas hamowania. Jest zabezpieczona przed korozją i ma wymiary umożliwiające swobodne poruszanie się klocka w jarzmie. Właśnie do niej przyłączone są kolejne warstwy.
  • Nakładki antywibracyjne – są to elementy nakładane, często o niestandardowych, ale nigdy przypadkowych kształtach, które znajdują się po tej stronie płytki, która nie pracuje (po przeciwnej stronie niż materiał cierny). Nakładki redukują drgania i ograniczają tym samym poziom pisków i hałasów. Występują ich trzy rodzaje – bitumiczne, gumowe i metalowe. TRW zawsze stosuje nakładki takie jakie używane są w klockach montowanych fabrycznie.
  • Klej – łączy materiał cierny z płytką tylną. Ma on wyższą odporność na ścinanie niż warstwa cierna. W testach wytrzymałościowych klocków hamulcowych może dojść do popękania warstwy ciernej i jej odłamania, natomiast nie jest możliwe oderwanie kleju. Klocki, w których warstwa cierna odkleja się od płytki nie mogą być dopuszczone do sprzedaży.
  • Materiał cierny – jest kompozycją wielu składników i musi spełniać wymagania homologacji europejskiej. W zależności od wersji może mieć właściwości nisko pylące lub być dostosowany do wymagań samochodów elektrycznych.
  • COTEC – ta warstwa wyróżnia klocki hamulcowe TRW. Jest to krzemianowa powłoka, która sprawia, że w fazie docierania się materiału ciernego hamowanie jest tak samo wydajne jak po dodarciu.

Wspomnieć również trzeba, że klocki hamulcowe TRW przechodzą dodatkowy proces wypalania w fazie produkcji (scorching). W trakcie tego procesu z materiału ciernego uwalniane są gazy zgromadzone w nim w czasie produkcji. Dzięki temu nie uwalniają się one podczas hamowania pojazdem i nie ograniczają siły hamowania.

Zostaw Komentarz