Ekologia małych i średnich

03 gru 2014

3xsrodowisko_logo_kolor_tło_szare

Ruszyła akcja „3 x Środowisko, której celem jest propagowanie ekologii wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Świadomość ważności ochrony środowiska w niewielkich firmach jest szczególnie ważna, bowiem sektor ten stanowi 99% wszystkich podmiotów gospodarczych w naszym kraju. Polska zużywa za dużo zasobów w stosunku do tego, czym dysponuje.

 Sektor MŚP zatrudnia 9 mln osób i stanowi 99% wszystkich firm w Polsce, z czego:

 • zaledwie 1,8% małych i średnich przedsiębiorców postrzega swój wpływ na środowisko jako „duży” lub „bardzo duży”;
 • 42,3% przedsiębiorców nie podjęło żadnych działań prośrodowiskowych w ciągu ostatnich 5 lat;
 • dla niemal połowy (48,7%) główną przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań jest brak wiedzy.

 Zmienić ten stan rzeczy ma akcja „3 x Środowisko”, realizowany przez stowarzyszenie REFA Wielkopolska, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Projekt ma na celu wsparcie we wprowadzaniu zmian pozwalających efektywnie gospodarować zasobami i uczynić firmy proekologicznymi. Adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców z sześciu branż: budowlanej, drzewnej, samochodowej, drukarskiej, spożywczej oraz usług osobistych.

 – Głównym celem projektu 3 x Środowisko jest wzrost świadomości przedsiębiorców i ich otoczenia w zakresie działań proekologicznych. Przedsiębiorcy często nie mają czasu, by zgłębiać tematy nie dotyczące ich podstawowej działalności, stąd wynika niekiedy brak wiedzy, jak chronić środowisko, nie obniżając jakości usług i wyrobów,  oszczędzając przy tym pieniądze. Zależy nam, by przedsiębiorcy dbali o środowisko z własnej woli, ale wiemy też, że prawo obliguje ich do wielu czynności związanych z ochroną środowiska. Będziemy podpowiadać, jak zacząć dbać o środowisko i oszczędzać, ale również jakich przepisów należy przestrzegać – mówi Leszek Nowaczyk, kierujący projektem.

W ramach projektu realizowane są takie działania, jak:

 • praktyczne warsztaty prowadzone przez specjalistów dla właścicieli i pracowników MŚP,
 • dzielenie się wiedzą poprzez dostęp do bazy dobrych praktyk,
 • dostarczanie specjalistycznych materiałów, jak opracowane na potrzeby projektu informatory branżowe,
 • organizowanie internetowych forów przekazu wiedzy (webcastów),
 • doradztwo ekspertów branżowych.

Aby zacząć działać proekologicznie w firmie, wystarczą niewielkie zmiany codziennych przyzwyczajeń, procedur, sprzętu, np.:

 • zmiana oświetlenia w budynku (zwłaszcza w przypadku firm pracujących w nocy, np. branży piekarskiej),
 • zmiana baterii kurkowej na baterię oszczędnościową,
 • wykorzystywanie perlatorów pozwalających zmniejszyć zużycie wody),
 • odzyskiwanie ciepła.

Każde z tych działań jest korzystne dla przedsiębiorstwa zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Tytuł EkoAmbasadora projektu przyjął Radek Brzózka, znany dziennikarz programów popularnonaukowych, poświęconych m.in. energii, zasobom naturalnym i segregacji odpadów. Powiedział on: – Udział w projekcie jest dla mnie czymś w rodzaju wielkiego eksperymentu. Mam nadzieję, że nie tylko odpowiemy sobie na moje ulubione pytanie – jak to działa? – ale pokażemy, że oszczędzanie faktycznie jest możliwe i przynosi wymierne korzyści. Kampania 3 x Środowisko różni się od wielu innych podobnych akcji tym, że za hasłami stoją konkretne działania i to mnie przekonało, że warto jest ją wesprzeć! 

Projekt „3 x Środowisko” obejmuje trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska:

1) Kampania edukacyjna skierowana do wybranych 500 firm. Podczas warsztatów eksperci wspólnie z pracownikami wypracowują najbardziej optymalne rozwiązania. W 100 firmach prowadzony będzie monitoring zużycia zasobów takich, jak prąd, woda, czy drewno.

2) Kampania informacyjna skierowana do 3000 przedsiębiorców zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego, uświadamiająca im ich wpływ na środowisko i zachęcająca do wdrażania konkretnych rozwiązań.

3) Kampania upowszechniająca skierowana do otoczenia biznesu, instytucji samorządowych i rządowych oraz osób prywatnych. Ma na celu współtworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw proekologicznych

Zostaw Komentarz