Inter Cars z dużo większym zyskiem

09 mar 2021

Grupa kapitałowa Inter Cars podała swe wstępne wyniki finansowe za rok 2020. Mimo pandemii, zanotowano wzrost przychodów, a także zysku.

Inter Cars szacuje, że w 2020 r. przychody spółki wyniosły 9,162 mld zł (w 2019 r. było to 8,76 mld zł), natomiast zysk netto osiągnął 333 mln zł, co jest wynikiem o 46 procent lepszym niż w 2019 r.

„W ocenie zarządu spółki rok 2020 należy uznać za pozytywny dla grupy kapitałowej, mimo rozprzestrzeniającej się na całym świecie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W efekcie decyzji podjętych przez zarząd, zoptymalizowano koszty działalności operacyjnej, a także ograniczono wydatki w zakresie realizowanych projektów i działalności marketingowej, co wpłynęło na osiągnięte wyniki w całej grupie kapitałowej” – można przeczytać w komunikacie wydanym przez spółkę.

W tym samym komunikacie szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, liczony jako stosunek wartości długu netto do EBITDA, określony został na ok. 1,7. Z kolei szacowany poziom zapasów na koniec 2020 roku to 212 mln zł, czyli o ok. 7% więcej niż rok wcześniej.

Jednocześnie zarząd spółki poinformował, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i jej grupę kapitałową w roku 2020 zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym za rok 2020, który zostanie opublikowany 21 kwietnia 2021 roku.

Zostaw Komentarz