Jaka może być maksymalna masa ciągniętej przyczepy?

30 paź 2019

Hak holowniczy znakomicie zwiększa funkcjonalność każdego samochodu, bo dzięki podłączonej do niego przyczepie czy zamontowanemu na nim bagażniku, pozwala przetransportować ciężkie, ale też duże gabarytowo ładunki. Jednak nawet najlepiej wykonane haki mają swoje ograniczenia konstrukcyjne, które jasno określa ich producent. Ograniczenia nakładają też przepisy prawne.  Od czego zależy zatem wielkość masy, jaką możemy ciągnąć przy pomocy haka holowniczego?

O tym jaką przyczepę można ciągnąć danym autem, decyduje przede wszystkim producent pojazdu. Przed wdrożeniem samochodu do produkcji wykonuje on specjalistyczne testy, które pomagają określić wytyczne w tym zakresie. Istotne z punktu widzenia kierowcy parametry znajdują się w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Są to:

  • F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu (MMC) wyrażona w kg;
  • Q.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (wyrażona w kg);
  • Q.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (wyrażona w kg).

– Oprócz danych z dowodu rejestracyjnego powinniśmy pamiętać, że według przepisów kierowcy z kategorią B mogą kierować zespołem pojazdów złożonych z samochodu osobowego oraz przyczepy lekkiej (do 750 kg). Mogą holować także przyczepę inną niż lekka, o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg. Oznacza to, że w tym konkretnym przypadku możliwe jest przekroczenie granicy 3,5 tony. Należy jednak pamiętać, że zgonie z przepisami musimy mieć wtedy prawo jazdy kat. B z kodem 96, który umożliwia kierowanie zespołem pojazdów o masie większej niż 3,5 t, ale nie większej niż wspomniane 4250 kg. Jest to standard honorowany w całej Unii Europejskiej – mówi Mariusz Fornal z firmy Steinhof, specjalizującej się w produkcji haków holowniczych.

Gdy masa zespołu pojazdów (z wyłączeniem przyczepy lekkiej) przekroczy 3500 kg, zobowiązani jesteśmy do wniesienia opłaty za korzystanie z dróg płatnych (Viatoll) i nasz samochód traktowany jest jak ciężarowy. Należy zatem zaopatrzyć się wówczas w tzw. Viabox, który obsługuje bramownice Viatoll. Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, na właściciela pojazdu może zostać nałożona kara w wysokości 500 zł.

Poza prawem o ruchu drogowym i wytycznymi producenta pojazdu są jeszcze ograniczenia stawiane przez producenta haków holowniczych. W tym przypadku mówimy przede wszystkim o uciągu haka. Maksymalny uciąg (a dokładniej „wytrzymałość”) powinien być podany w instrukcji obsługi urządzenia oraz na tabliczce znamionowej.

Wyróżniamy dwa parametry, które charakteryzują wytrzymałość haka: D [kN] oraz S [kg]. Pierwszy określany jest jako teoretyczna siła odniesienia działająca na hak, drugi –  maksymalne dopuszczalne obciążenie pionowe kuli haka.

Siłę D oblicza się ze wzoru, który podany jest w każdej instrukcji haka podstawiając dwie masy: T i R.  Pierwsza z nich, czyli T, to maksymalna dopuszczalna masa pojazdu [kg], druga zaś, czyli R – maksymalna dopuszczalna masa przyczepy [kg]. Parametry te określa producent pojazdu, a można je odczytać z dowodu rejestracyjnego. Nie mogą zostać one przekroczone przez użytkownika, gdyż grozi to uszkodzeniem haka, a tym samym rozłączeniem zespołu pojazdów podczas jazdy.

Jak widać istnieje wiele czynników, jakie trzeba wziąć pod uwagę decydując się na holowanie przyczepy o masie takiej, a nie innej. Są to wymagania producenta pojazdu, haka oraz ograniczenia prawne, wynikające z posiadanej przez nas kategorii prawa jazdy. W przypadku Steinhof służymy kompleksową pomocą w zakresie doboru haka oraz jego dalszej eksploatacji. Współpraca z producentami pojazdów daje nam doświadczenie, dzięki któremu montaż naszych haków jest szybki i bezpieczny, a klienci wiedzą, że mogą mieć do nas pełne zaufanie – podsumowuje Mariusz Fornal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw Komentarz