Medal Komisji Edukacji Narodowej
dla dyrektora Inter Cars

25 paź 2017

Grupa Inter Cars niejednokrotnie udowadniała, że zaangażowanie w rozwój i edukację młodzieży, jest dla jej włodarzy bardzo istotną kwestią. Potwierdzeniem tego jest wyróżnienie, którym został uhonorowany Marek Sulima, dyrektor Grupy Filii Białystok.

Medal Komisji Edukacji Narodowej to wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W gronie osób niedawno wyróżnionych tym medalem znalazł się jeden z partnerów biznesowych Inter Cars, konkretnie zaś Marek Sulima, który pełni rolę dyrektora Grupy Filii Białystok.

– Program „Młode Kadry” ma na celu dostarczanie wiedzy uczniom i ich nauczycielom. Grupa Białystok od 5 lat bierze czynny udział w tej inicjatywie. Jest to długotrwała inwestycja w przyszłość. Uważam, że przyznane mi wyróżnienie jest naszym wspólnym sukcesem, który nie byłby możliwy bez codziennej pracy wszystkich pracowników zajmujących się projektem. Dyrektor bez swoich pracowników, ich dobrej pracy i zaangażowania, nie byłby w stanie podołać wszystkim wyzwaniom, które napotyka każdego dnia – powiedział Marek Sulima.

„Młode Kadry” to program stworzony w 2012 roku przez Inter Cars przy wsparciu swoich dostawców, polegający na współpracy ze szkołami m.in. poprzez wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach oraz przekazywanie wiedzy niezbędnej do kształcenia przyszłej kadry. Program wspiera także olimpiady wiedzy oraz praktyki i staże dla najlepszych uczniów

– Staramy się wspomagać szkolnictwo i uzupełniać luki, jakie powstały w segmencie szkolenia zawodowego. Utworzyliśmy i cały czas rozwijamy program „Młode Kadry”. Na tę chwilę obejmuje on 20 szkół. W roku szkolnym 2016/2017 roku przeprowadziliśmy w nich 150 szkoleń. Chcemy promować wśród młodych ludzi zawód mechanika samochodowego – powiedział Robert Kierzek, wiceprezes Grupy Inter Cars, a jednocześnie inicjator i pomysłodawcą całej inicjatywy.

Również w ramach tego programu organizowany jest konkurs Young Car Mechanic, który ma za zadanie odkrycie młodych talentów w dziedzinie mechaniki pojazdowej. W maju obył się pierwszy międzynarodowy finał tej rywalizacji. W sumie wzięło w niej udział 1100 uczniów, z których wyłoniono 9 finalistów reprezentujących Polskę, Litwę i Łotwę.

Zostaw Komentarz