Perspektywy są niezłe

03 gru 2014

Blisko 350 przedstawicieli niezależnego rynku motoryzacyjnego spotkało się 27 listopada w Ministerstwie Gospodarki na konferencji Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, by podsumować kolejny rok w branży oraz podjąć dyskusję na temat perspektyw rozwoju rynku motoryzacyjnego.

 Konferencja odbyła się po raz pierwszy w gmachu ministerstwa (konkretnie zaś w stylowej sali pod kopułą), co pokazuje, że niezależny rynek motoryzacyjny został przez rządzących doceniony jako ważny element krajowej gospodarki. Głos zabrał zresztą szef resortu, wyrażając zadowolenie, że opinie ludzi z branży mogą dzięki konferencji dotrzeć bezpośrednio do ludzi odpowiedzialnych za kreowanie polityki gospodarczej państwa.

 Wicepremier Janusz Piechociński– Polska jest znaczącym producentem samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz europejskim zagłębiem komponentów motoryzacyjnych i części zamiennych dla wielu światowych marek. Mam nadzieję, że wydarzenia takie jak Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego, będą promować polską myśli techniczną i wpływać na dobry wizerunek sektora w kraju i poza jego granicami – powiedział Janusz Piechociński, wicepremier i minister Gospodarki.

Co dzieje się w motoryzacyjnej branży

Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące motoryzacji w Polsce i Europie oraz prawne uwarunkowania jej rozwoju. Prezes SDCM Alfred Franke wskazał na istotę ciągłej aktualizacji wiedzy o branży, która przekłada się na skuteczność i bezpieczeństwo dynamicznie rozwijającego się rynku motoryzacyjnego.

Minister Gospodarki podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie niezależnego rynku dla rozwoju naszego kraju. Zachęcał także do przedstawienia opinii wypracowanej przez jak najszerszą reprezentację środowiska niezależnego rynku motoryzacyjnego, która będzie miała wpływ na rozwiązania legislacyjne bezpieczne dla konsumentów.

R.Kierzek, Inter Cars; Alfred Franke, SDCMWiele uwagi poświęcono zagadnieniom m.in. konkurencji na rynku części zamiennych, telematyce (zdalnej komunikacji z pojazdem), Klauzuli Napraw gwarantującej równowagę rynkową oraz rozporządzeniom mającym wpływ na Niezależny Rynek Motoryzacyjny.

– Cieszę się, że udało się zgromadzić tak wiele osób ze środowiska niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce. Naszym założeniem jest wspólne wypracowanie sprawiedliwych zasad wolnej konkurencji oraz gwarantowanie konsumentom wolności wyboru na rynku motoryzacyjnym. Zapewne producenci samochodów wymagają wsparcia, ale z całą pewnością nie kosztem niezależnego rynku motoryzacyjnego, a w efekcie kierowców – podkreślił Alfred Franke, prezes SDCM.

Największe zagrożenia

Podczas konferencji wskazano na największe zagrożenia dla niezależnego rynku: ograniczony dostęp do telematyki, nieprzestrzeganie prawa do swobody wyboru miejsca serwisowania samochodu w okresie gwarancji, ograniczony dostęp do informacji technicznej, utrudnioną identyfikację części oraz brak dostępu do części zmonopolizowanych przez producentów samochodów.

Niezwykle istotne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa, by małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsumenci mogli liczyć na wsparcie w dochodzeniu swoich praw, a dzięki temu niezależne warsztaty mogły oferować swoje usługi zgodnie z zasadami wolnej i sprawiedliwej konkurencji.

Inicjatywa utworzenia ogólnoeuropejskiego systemu powiadamiania ratunkowego eCall jest bardzo słuszna, jednak obecne systemy telematyczne oferowane w pojazdach mają charakter zamknięty, a dostęp do informacji ma wyłącznie producent danego samochodu. Niezbędne jest zatem wprowadzenie takich rozwiązań legislacyjnych, które pozwolą na otwartość systemów operacyjnych samochodów, do których równy dostęp będą mieli wszyscy uczestnicy rynku motoryzacyjnego. W ten sposób będzie możliwa gwarancja wolnej i uczciwej konkurencji.  – Pojazd musi być zaopatrzony w interoperacyjną, ustandaryzowaną, bezpieczną i ogólnodostępną platformę pokładową – podkreślił Henry Wasung z FIGIEFA.

P. Hańczewski, Bosch; R. Kierzek, Inter Cars; S. Góralewski, TRW; B. Papierniok, Moto-ProfilCzęści z internetu

Podczas konferencji odbyła się debata pomiędzy producentami i dystrybutorami. Dotyczyła ona m.in. aspektów z zakresu zagrożeń dla niezależnego rynku motoryzacyjnego w kontekście wcześniej poruszanych zagadnień. Najwięcej uwagi skupiono na kwestii handlu w internecie. Podkreślano, iż stanowi on dużą szansę dla rozwoju wolnego rynku. Jednak w obecnym kształcie, gdzie serwisy aukcyjne zalane są ofertami części używanych i to tych, które należą do części mających wpływ na bezpieczeństwo nie jest to najlepszym kierunkiem rozwoju.

 

/p

Zostaw Komentarz