Serwis klimatyzacji tylko po szkoleniu

20 sty 2016

Firma Inter-Team informuje, że jako pierwsza w Polsce i tym samym na razie jedyna wśród dystrybutorów części samochodowych, uzyskała prawo do wydawania zaświadczeń niezbędnych wszystkim, którzy zajmują się klimatyzacją samochodową.

Zgodnie z ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, usługi polegające na instalacji, konserwacji i serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych (w tym samochodowych) wypełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi, świadczyć można tylko i wyłącznie po odbyciu specjalistycznego szkolenia potwierdzonego stosownym zaświadczeniem. Pierwszą firmą, która pozytywnie przeszła audyt Urzędu Dozoru Technicznego i tym samym zyskała uprawnienia do wydawania takiego dokumentu jest Inter –Team.

Nasze szkolenie „Diagnostyka układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych” prowadzone przez ekspertów Akademii Technicznej Inter-Team, doskonale odpowiadają wymaganiom stawianym przez ustawodawcę – mówi Tomasz Niedbała zarządzający Akademią Techniczną Inter-Team. – Przy czym regulacje określają jedynie minimum wymagań dla przedsiębiorców zajmujących się urządzeniami klimatyzacyjnymi, natomiast nasze szkolenie, poza niezbędną teorią, obejmują także duża dawkę praktyki, co jest bardzo cenione przez uczestników tych szkoleń.

Niezastosowanie się do nowych wymagań może grozić karą w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

1 comments

Zostaw Komentarz