Sposób na zużyte opony

05 maj 2018

Polska jest jednym z większych rynków motoryzacyjnych w Europie. Oznacza to m.in. dużą liczbę zużytych opon. BIO SERVICE dostrzegł problem związany z prawidłową ich utylizacją i, jako organizacja zajmująca się odbiorem opadów z warsztatów, proponuje sposób jego rozwiązania.

Każdy warsztat samochodowy, niezależnie od skali prowadzonej działalności, wytwarza różnego rodzaju odpady, które wymagają odpowiedniego i zgodnego z zapisami prawa zagospodarowania. Do odpadów tych należą m.in. filtry, zderzaki, plastiki samochodowe, opakowania, odpady farb i lakierów, a także zużyte opony. Jednocześnie serwis ma obowiązek prowadzić ewidencję tych odpadów za pomocą kart przekazania odpadów oraz składać do Marszałka Województwa zbiorcze zestawienie danych w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Nakaz odzysku

Ponadto, według obowiązujących w Polsce przepisów, większość sprzedanych opon powinna zostać odzyskana, gdy skończy się okres ich eksploatacji. Przynajmniej 15% z odzyskanego tonażu musi podlegać recyklingowi. Polega on z reguły na mechanicznym granulowaniu, oddzieleniu gumy od drutu i włókna oraz wykorzystaniu granulatu na nawierzchnie sportowe, kółka do kontenerów na śmieci, płyty do wykładania placów zabaw dla dzieci, elementy bezpieczeństwa drogowego, maty hodowlane itp.

Resztę najczęściej wykorzystuje się do wytwarzania energii cieplnej. Jest to tzw. odzysk energetyczny. Opony, w całości lub rozdrobnione, są w tym celu są spalane w specjalnie do tego celu przystosowanych piecach, głównie w cementowniach. Zużyte ogumienie stanowi tam wysokokaloryczne paliwo zastępujące węgiel.

Dwie opcje

W ostatnich latach regulacje prawne i działania wszelkiego rodzaju instytucji oraz organizacji sprawiły, że zmniejszyła się liczba opon wyrzucanych na tzw. dzikie wysypiska. Niestety, proceder ten nie zniknął. Z tego m.in. powodu BIO SERVICE stworzył usługę – odbiór zużytych opon. W jej ramach oferuje odbiór opon bezpośrednio od swych klientów, a także możliwość przekazania ich za pośrednictwem wybranych fili Inter Cars.

Jak to wygląda w praktyce? W przypadku pierwszej opcji, klienci zgłaszają zlecenie odbioru za pośrednictwem programu BS BIO. Po wpłynięciu zgłoszenia operator logistyczny odpowiada na nie i proponuje termin odbioru. Z opcji takiej zwykle korzystają duże warsztaty (oponiarskie), w których minimalna liczba opon do odbioru wynosi 200 sztuk.

W przypadku drugiej opcji, przy mniejszej liczbie opon, klienci sami przywożą je do filii i układają w tzw. jodełkę w wyznaczonym do tego kontenerze. Wszystko odbywa przy pomocy pracownika filii. Następnie klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zużytych opon, fakturę z tytułu wykonania usługi odbioru oraz kartę przekazania odpadów.

Co zrobić, jeżeli klient nie ma konta w BS BIO? Należy wówczas skontaktować się bezpośrednio z BIO SERVICE wysyłając emaila na adres: bio-service@bio-service.pl.

Warto tu dodać, że BIO SERVICE oferuje również doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Lista usług wraz z cennikiem dostępna jest w programie BS BIO. Klienci korzystający z niego mogą zamówić konkretną usługę, m.in. pozwolenie na wytwarzanie odpadów, raport KOBiZE, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Wszelkie informacje, także gdzie znajdują się kontenery na zużyte opony, można również uzyskać kontaktując się z BIO SERVICE (www.bio-service.pl).

Zostaw Komentarz