Sprawna likwidacja szkód

30 wrz 2014

SONY DSCPrzedstawiciele stron zaangażowanych w proces likwidacji szkód komunikacyjnych spotkali się, aby porozmawiać na temat problemów i potrzeb branży motoryzacyjnej. Organizatorem konferencji była jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Polska, która przedstawiła własne rozwiązania mogące wspomóc procesy likwidacji szkód komunikacyjnych. Spotkanie odbyło się pokładzie promu płynącego do szwedzkiego Ystad.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z różnymi punktami widzenia. Dowiedzieli się m.in.   z jakimi problemami muszą radzić sobie rzeczoznawcy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, osoby zarządzające flotą czy właściciele warsztatów samochodowych. W toku dyskusji stwierdzono, że wszystkim zaangażowanym stronom zależy przede wszystkim na dwóch rzeczach: jakości usługi oraz krótkim czasie likwidacji szkody.

SONY DSCMarek Nytko, ekspert TÜV Rheinland w wystąpieniu na temat rzeczoznawców samochodowych wywołał interesującą i konstruktywną dyskusję ze słuchaczami, pojawiało się sporo pytań, uwag i spostrzeżeń. Duże emocje wzbudził także Janusz Ryttel z TÜV Akademia, który podawał liczne przykłady nieprawidłowych napraw powypadkowych. Mówił także o niedoskonałym systemie edukacji  blacharzy samochodowych, który wymaga uzupełnienia o specjalistyczne szkolenia.

Na koniec eksperci TÜV Rheinland Polska zaproponowali rozwiązania, które mogą pomóc w usprawnieniu całego procesu likwidacyjnego, m.in. dzięki sieci uznanych rzeczoznawców, certyfikacji warsztatów blacharsko-lakierniczych, a także partnerskiej sieci napraw powypadkowych.

Rynek napraw powypadkowych jest rynkiem bardzo trudnym, szybko rozwijająca się technologia napraw, rosnące wymagania klientów oraz dążenie ubezpieczycieli do minimalizacji kosztów powoduje konieczność ciągłego doskonalenia – mówił w trakcie swojego wystąpienia Mikołaj Rok, koordynator ds. usług motoryzacyjnych TÜV Rheinland Polska.

 Program certyfikacji warsztatów bazuje na autorskim, międzynarodowym standardzie, stworzonym przez TÜV Rheinland  Group, który obejmuje między innymi takie kwestie jak zarządzanie warsztatem, organizację obiegu dokumentów, sprzedaż usług i postępowanie z klientami, a także rodzaje urządzeń i technologie, jakimi powinien dysponować współczesny warsztat blacharsko-lakierniczy. Naprawa zlecana certyfikowanym warsztatom znacząco skraca czas likwidacji szkody, pozwalając jednocześnie na zachowanie wysokiego poziomu jakości naprawy i obsługi klienta.

 Partnerami konferencji były firmy: PZU SA Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń, United Car Services, QS Sp. z o.o., Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. oraz Audatex. Patronat medialny nad konferencją objęły redakcje magazynu „Flota” oraz portalu Warsztatowiec.info.

Zostaw Komentarz