ZF uruchamia Globalne Centrum Oprogramowania 

22 gru 2020

Samochody stają się w coraz większym stopniu zinformatyzowane i interaktywne. Oprogramowanie staje się więc w coraz większym stopniu elementem wyposażenia pojazdów, o czym najlepiej świadczy fakt, że dostarczają je firmy, które z motoryzacją związane są od samego jej początku, jak na przykład ZF.

ZF zaprezentowało właśnie swoje nowe oprogramowanie pośredniczące (Middelware). Ta otwarta platforma jest „pośrednikiem” pomiędzy systemem operacyjnym komputera samochodowego, a jego aplikacjami programowymi. Kluczowe funkcje oprogramowania pośredniczącego polegają na wyodrębnieniu sprzętu komputerowego z aplikacji oprogramowania przenośnego i komunikacji między tymi aplikacjami.

Opracowanie nowego oprogramowania potwierdza, że ZF jest jednym z wiodących światowych dostawców systemów samochodów przyszłości – mówi dr Dirk Walliser, szef działu Research & Development, Innovation & Technology w ZF. – Nasi klienci korzystają z przyspieszonych procesów rozwoju i znacznie zmniejszonej złożoności przy integracji sprzętu i oprogramowania. Przez cały okres eksploatacji pojazdu jego funkcje mogą być aktualizowane lub dodatkowo oferowane na żądanie – dodaje.

Oprogramowanie pośredniczące ZF będzie dostępne w pojazdach seryjnych od 2024 roku. Jego rozwój jest ściśle związany z rozwojem oprogramowania dla takich obszarów mobilności jak automatyczna jazda, zintegrowane bezpieczeństwo, sterowanie ruchem pojazdów i elektromobilność. 

Bitowa centralizacja

Wzajemna komunikacja poszczególnych elementów pojazdu zaczęła się prawie pięć dekad temu, kiedy to w latach 70. zaczęto wyposażać samochody w pierwsze elektroniczne jednostki sterujące (ECU). Obecnie w pojeździe może znajdować się nawet 100 takich jednostek. Każda z nich korzysta z własnego oprogramowania. W nowych platformach samochodowych architektura elektryczna i elektroniczna zmieni się radykalnie. Funkcje oprogramowania odchodzą od sterowników zdecentralizowanych na rzecz scentralizowanego systemu z zaledwie kilkoma dedykowanymi jednostkami sterującymi (DCU), np. do obsługi funkcji automatycznej jazdy. Wszystkie te aplikacje programowe korzystają z płynnie zintegrowanej platformy oprogramowania pośredniczącego zarządzającego integracją systemu.

Łatwiejsza integracja

Oprogramowanie pośredniczące, podłączone do systemu operacyjnego, może stanowić jedyne ogniwo pośredniczące pomiędzy aplikacjami programistycznymi a elementami sprzętowymi pojazdu. Takie podejście minimalizuje interfejsy, gwarantuje szybką komunikację ze wszystkimi częściami systemu i może przyczynić się do znacznego zmniejszenia złożoności integracji systemu. Ta sama zasada obowiązuje przy opracowywaniu komponentów sprzętowych. Oprogramowanie pośredniczące upraszcza ich elastyczną integrację w pojazdach, zapewniając komunikację w jednym uniwersalnym języku. „Tłumaczy” i standaryzuje komunikację między pojazdami w różnych warstwach sprzętowych i programowych.

Otwarta architektura sprzętowa i programistyczna umożliwia przyspieszenie i usprawnienie procesu rozwoju produktów oraz współpracy pomiędzy ZF, producentami pojazdów i innymi partnerami – począwszy od projektowania pojazdu, po jego eksploatację. Dzięki temu producenci pojazdów i klienci końcowi mogą korzystać z innowacyjnych funkcji pojazdów, które są zawsze zgodne z najnowszym stanem techniki. W zależności od architektury oprogramowania producenta OEM, ZF oferuje modułowe podejście z oprogramowaniem pośredniczącym, od rozwiązania pełnoplatformowego do pojedynczych modułów, które mogą być zintegrowane z platformą oprogramowania producenta samochodu. Dzięki własnej, skalowalnej platformie superkomputerowej ZF ProAI dla pojazdów następnej generacji, firma ZF może zapewnić zarówno tradycyjnym, jak i nowym klientom z branży motoryzacyjnej kompleksowe systemy obejmujące oprogramowanie, komputery i sprzęt z czujnikami, a także podłączone do sieci siłowniki.

Globalne Centrum Oprogramowania ZF 

Na przełomie roku zostanie utworzone Globalne Centrum Oprogramowania, kierowane przez dr Nico Hartmanna, wiceprezesa działu Software Solutions & Global Software Center.

Nasze Globalne Centrum Oprogramowania będzie odpowiedzialne za rozwój systemów oprogramowania. Pozwoli to firmie ZF na koordynację i standaryzację nowych trendów, technologii, metod, procedur, narzędzi i funkcji w celu udostępnienia powstałego oprogramowania wszystkim oddziałom ZF na wspólnej platformie rozwojowej – wyjaśnia Dirk Walliser.

Nasze podejście reprezentuje świeże i odmienne spojrzenie na oprogramowanie. Nie dążymy do „centralizacji” jego rozwoju. Powód jest prosty: Tam, gdzie doświadczone zespoły od dawna rozwijają powiązane ze sobą sprzęt i oprogramowanie na poziomie komponentów, nie będziemy ograniczać kompetencji. Zamiast tego zapewniamy wzajemne wsparcie i prowadzimy wspólne projekty integracji oprogramowania, aby stworzyć idealne warunki ogólne. Dzięki temu zespoły ekspertów mogą skoncentrować się na swojej pracy, ale nadal mają dostęp do najnowszych zasobów za pośrednictwem Globalnego Centrum Oprogramowania. Z drugiej strony, część oprogramowania – takie jak nasze oprogramowanie pośredniczące – może być tworzone centralnie w Globalnym Centrum Oprogramowania, a następnie udostępniane wszystkim do dalszego użytku – tłumaczy Nico Hartmann.

W perspektywie średnioterminowej taka polityka umożliwi ujednolicenie struktur i środowiska programistycznego w całej Grupie ZF. Dzięki zintegrowanej współpracy z klientami i partnerami oprogramowanie będzie znacznie szybciej rozwijane lub dostosowywane do potrzeb przyszłych pojazdów. Proces jednoczesnego rozwoju sprzętu i oprogramowania w firmie ZF zapewnia innowacyjne, zintegrowane  rozwiązania.

 

Zostaw Komentarz