DENSO elektryfikuje

24 kwi 2023

DENSO dostarcza producentom pojazdów elektrycznych wiele kluczowych części. Są to m.in.: inwertery używane do napędzania, sterowania i zatrzymywania pojazdu, elektroniczne jednostki sterujące (ECU) akumulatorów, które monitorują ich stan, a także półprzewodniki, generatory silnikowe (MG) i elektryczne układy wspomagania kierownicy (EPS).

Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym wymaganiom, DENSO sformułowało i wprowadziło politykę środowiskową, którą nazwało „EcoVision”. Firma podejmuje wysiłki w celu ograniczenia emisji CO2, m.in.: opracowuje i dostarcza swoim klientom generatory MG i inwertery (falowniki), prowadzi badania nad elektryfikacją latania (oczekuje się, że samoloty będą coraz bardziej zelektryfikowane). Angażuje się również w rozwiązania energetyczne, np. opracowując biopaliwa i biorąc udział w terenowych testach operacyjnych i eksperymentach z zakresu ładowania bezprzewodowego.

Ponieważ różne rodzaje pojazdów – samochody osobowe, motocykle, maszyny rolnicze i budowlane oraz ciężarówki – zostaną zelektryfikowane, takie części jak generatory MG, inwertery i ECU akumulatorów będą kluczowymi elementami wszystkich typów pojazdów elektrycznych, w tym pojazdów HEV, hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (PHEV) oraz pojazdów typu BEV i FCEV. Komponenty te są używane do różnych zastosowań w różnych środowiskach, dlatego ich zakres rozwoju jest ściśle związany z tymi różnicami. DENSO jest zaangażowane w rozwój tych technologii i określa je mianem „technologii podstawowych”.

Produkty autorskie

Wytwarzanie komponentów związanych z elektryfikacją obejmuje różne fazy, w tym planowanie i rozwój, zakup części oraz projektowanie i produkcję. W fazie planowania i rozwijania produktów priorytetem jest rozwijanie technologii z myślą o przyszłych potrzebach. W DENSO do opisania tej koncepcji używane jest określenie „podejście oparte na prognozowaniu/analizie wstecznej”. Stanowi ono podstawę planowania i rozwoju produktów i technologii DENSO.

DENSO jest zaangażowane w opracowywanie „technologii podstawowych” we własnym zakresie, we współpracy z pracownikami z różnych dziedzin, takich jak inżynieria i projektowanie – w tym projektowanie termiczne i wibracyjne. Właśnie w ten sposób DENSO rozwijało swoje autorskie produkty. Firma koncentruje się na produkcji i dostawach, tak aby klienci mogli niezawodnie i nieprzerwanie korzystać z technologii podstawowych. Przykładowo, w odpowiedzi na niedawny niedobór półprzewodników, DENSO zacieśniło współpracę z ich producentami, tak aby zapewnić stabilne dostawy.

“Power Electronics DOJO” i “Gishinden DOJO”

DENSO angażuje się również w rozwój swoich pracowników i stworzyło dwa programy szkoleniowe: „Power Electronics DOJO”, którego celem jest szkolenie inżynierów oraz „Gishinden DOJO”, którego celem jest poprawa umiejętności technicznych i menedżerskich pracowników technicznych.

Power Electronics DOJO ma na celu przekazywanie wiedzy o technologii przez doświadczonych inżynierów. Wykłady prowadzone są z punktu widzenia systemów, dzięki czemu inżynierowie mogą zrozumieć koncepcję projektową produktów, z którymi mają do czynienia. Priorytetem jest nauka oparta na doświadczeniu. Istotą „dojo” są maksymy „idź i przekonaj się sam”, „popraw swoje nastawienie i umiejętności” oraz „rozwijaj się poprzez przyjazną rywalizację”.

Gishinden DOJO ma na celu przeprowadzenie dogłębnej analizy umiejętności i technologii produkcyjnych. Wiedza o technologiach i umiejętności są przekazywane wraz ze sposobem myślenia. W ten sposób DENSO rozwija zasoby ludzkie zdolne do tworzenia najlepszych technologii na świecie.

 

Zostaw Komentarz