Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego 2022
– dawna formuła, nowe problemy

Tegoroczne podsumowanie roku będzie szczególnie ważne, bo żyjemy w ciekawym, ale i pełnym niepokoju czasie. Po wielu miesiącach pandemii, która doprowadziła do przerwania łańcuchów dostaw, branża zaczęła już wychodzić na prostą. Wybuch wojny w Ukrainie sprawił jednak, że pojawiły się kolejne okoliczności, które wpływają na koniunkturę w sektorze motoryzacyjnym