Diagnostyka klimatyzacji

15 Lip 2014

hellaKlimatyzacja w samochodzie stała się już niemal standardem. Nowe auta bez klimatyzacji nie znajdują nabywców, zaś w przypadku używanych brak tego układu powoduje istotne obniżenie ceny sprzedaży. Ponieważ rynek samochodów w naszym kraju to głównie obrót pojazdami używanymi, w tym przede wszystkim sprowadzanymi w imporcie prywatnym, obsługa klimatyzacji staje się usługą powszechną.

Wiele warsztatów wykonuje tylko podstawowe prace przy klimatyzacji, bądź jej obsługa jest traktowana jako usługa dodatkowa, przeprowadzana niejako „przy okazji” innych napraw. Należy się spodziewać, że warsztaty będą zmieniać swe podejścia do tej kwestii, albowiem coraz więcej klientów oczekuje, że klimatyzacja w ich samochodzie zostanie poddana profesjonalnemu serwisowi. Wynika to choćby z szybko rosnącej liczby pojazdów z klimatyzacją oraz faktu, że układ ten ze względu na swą coraz bardziej skomplikowaną budowę wymaga fachowej obsługi, w dodatku regularnie wykonywanej.

10013365a_AM0W procesie obsługi klimatyzacji bardzo istotne miejsce zajmuje jej diagnostyka. Aby więc wspomóc warsztaty, które do serwisowania klimatyzacji chcą podejść poważnie i za cel stawiają sobie rozwiązywanie każdego związanego z nią problemu, przedstawiamy dość prosty system diagnozowania tego układu.

Metoda subiektywna, „ręczna”

Pierwszą procedurą jest szybkie, subiektywne sprawdzenia prawidłowości działania i wydajności klimatyzacji. Metoda ta daje dobre wyniki, gdy temperatura w warsztacie lub miejscu kontroli wynosi ponad 15 oC, zaś układ przed kontrolą pracował minimum 10 – 15 minut. Test ten przeprowadza się w następujący sposób:

 • ustawić klimatyzację na maksymalne chłodzenie, zaś obroty silnika na 2000-2500 obr/min;
 • odczekać ok. 1 minutę i dotykając dłonią sprawdzić ciepłotę przewodów:

biegnącego od sprężarki do skraplacza – powinien być bardzo gorący;

znajdującego się przed filtrem-osuszaczem – powinien być ciepły;

–  znajdującego się przed zaworem rozprężnym – powinien być ciepły;

znajdującego się przed sprężarką – powinien być zimny, mogą być widoczne na nim krople wody, ale woda nie powinna zamarzać;

 • skontrolować ciśnienia w obu częściach układu oraz temperaturę nawiewanego do kabiny powietrza (w warunkach takich jak poprzednio, tzn. przy klimatyzacji ustawionej na maksymalne chłodzenie i obrotach silnika 2000-2500 obr/min):

w części wysokociśnieniowej (czerwony) ciśnienie powinno wynosić 9 – 17 barów;

w części niskociśnieniowej (niebieski) ciśnienie powinno wynosić 1,5 – 3 barów;

temperatura wewnątrz dyszy wylotowej w konsoli środkowej (przy dmuchawie ustawionej na najwyższy bieg) powinna wynosić 2–8 oC.

Jeżeli ciepłota przewodów lub/oraz dane z pomiaru temperatury i ciśnienia znajdują się w podanych granicach, to można uznać, że układ pracuje poprawnie.

Metoda krok po kroku

Druga procedura to w istocie przewodnik umożliwiający wykrycie usterek układu klimatyzacji w różnych modelach samochodów. Należy go jednak traktować jako pomoc w wykonywaniu prac obsługowych, a nie jako materiał rozwiązujący wszelkie problemy.

Krok 1.

Uruchomić silnik, układ klimatyzacji i dmuchawę nawiewu powietrza do kabiny.
Dmuchawa działa – przejść do Krok 3.

Krok 2.

Jeśli dmuchawa nie działa:

 • sprawdzić bezpiecznik dmuchawy,

 • sprawdzić przełącznik, przekaźnik i przewody elektryczne układu sterowania i zasilania dmuchawy,

 • sprawdzić silnik dmuchawy,

 • Sprawdzić czy wentylator nie jest zablokowany i czy jest odpowiednio zamocowany do osi swego silnika.

Krok 3.

Ustawić układ klimatyzacji na maksymalne chłodzenie.
Działa sprzęgło sprężarki – przejść do Krok 5.

Krok 4.

Gdy sprzęgło sprężarki nie działa:

 • sprawdzić podłączenie elektryczne sprzęgła sprężarki i zasilanie,

 • sprawdzić czujnik temperatury,

 • sprawdzić czujnik ciśnienia.

Jeżeli w układzie elektrycznym i sterowania nie stwierdzimy usterek, oznacza to, że w klimatyzacji musi brakować czynnika chłodniczego. Trzeba zatem sprawdzić jej szczelność i prawidłowo ją napełnić. Gdy to uczynimy, przechodzimy do kolejnych testów.

Krok 5.

Ustawić klimatyzację na maksymalne chłodzenie i dać jej tak pracować przez kilka minut. Następnie zmierzyć temperaturę powietrza wypływającego z dyszy wylotowej. Jeżeli będzie się ona mieściła w przedziale 3-8 oC przejść do Krok 7.

Krok 6.

Jeżeli temperatura jest za wysoka należy:

 • sprawdzić czy wyłączone jest ogrzewanie,

 • sprawdzić stan filtra kabinowego (może się zatkał lub nadmiernie dławieni przepływ powietrza),

 • sprawdzić czujnik temperatury, termostat,

 • sprawdzić tor nawiewu powietrza (klapki dysz nawiewowych, zawory nagrzewnicy, dmuchawę, parownik).

Krok 7.

Sprawdzić ciśnienia w układzie klimatyzacji przy prędkości obrotowej wału korbowego silnika wynoszącej 2000-2500 obr/min. Powinny one wynosić:

 • strona niskiego ciśnienia – od 1,5 do 3,0 barów,

 • strona wysokiego ciśnienia – od 9,0 do 25,0 barów.

Uwaga: jeżeli układ wyposażono w sprężarkę o automatycznie regulowanej wydajności wówczas w niskociśnieniowej części układu ciśnienie niezmiennie powinno wynosi ok. 2 bary.

Gdy pomiary wykazują wymienione tu wartości, można uznać, że klimatyzacja pracuje prawidłowo.

Jeżeli otrzymane z pomiaru wartości znacznie obiegają od prawidłowych, należy uzyskane dane skorelować z informacjami zawartymi w poniższych tabelach i w ten sposób ustalić możliwy powód niesprawności klimatyzacji. Po usunięciu sugerowanej niesprawności konieczne jest ponowne przeprowadzenie diagnostyki systemu klimatyzacji.

Układ z zaworem rozprężnym

Ciśnienie w niskociśnieniowej części układu

Ciśnienie w wysokociśnieniowej części układu

Temperatura powietrza płynącego do kabiny

Możliwe przyczyny niesprawności

wysokie wysokie wyższa, bliska temperaturze otoczenia przegrzany silnik,
zanieczyszczony skraplacz,
uszkodzony wentylator,
przepełniona instalacja
czasowo normalne do niskiego czasowo wysokie wyższa, ewentualnie zmienna zawór rozprężny czasowo zakleszcza się w pozycji zamkniętej
normalne wysokie nieznacznie wyższa zbyt stary filtr-osuszacz, zanieczyszczony skraplacz
wysokie normalne do wysokiego wyższa zbyt duży opór przepływu czynnika między sprężarką a zaworem rozprężnym
normalne normalne wyższa zbyt wiele oleju w instalacji
normalne, ale nierównomierne normalne, ale nierównomierne wyższa wilgoć w instalacji,
uszkodzony zawór rozprężny
zmienne zmienne zmienna uszkodzony zawór rozprężny lub sprężarka
normalne do niskiego normalne do niskiego wyższa zanieczyszczony parownik,
brak czynnika chłodniczego
wysokie niskie wyższa, bliska temperaturze otoczenia zawór rozprężny zakleszczył się w pozycji otwartej,
uszkodzona sprężarka
niskie niskie wyższa, bliska temperaturze otoczenia brak czynnika chłodniczego
takie samo niskie i wysokie ciśnienie takie samo niskie i wysokie ciśnienie identyczna jak temperatura otoczenia brak czynnika chłodniczego,
uszkodzona sprężarka,
usterka w instalacji elektrycznej,
brak zasilania sprzęgła sprężarki


Układ z dyszą rozprężną

Ciśnienie w niskociśnieniowej części układu

Ciśnienie w wysokociśnieniowej części układu

Temperatura powietrza płynącego do kabiny

Możliwe przyczyny niesprawności

wysokie wysokie wyższa, bliska temperaturze otoczenia przegrzany silnik,
zanieczyszczony
skraplacz,
uszkodzony wentylator,
instalacja przepełniona
normalne do wysokiego wysokie wyższa przepełniona instalacja,
zanieczyszczony skraplacz
normalne normalne do wysokiego zmienna wilgoć w instalacji,
czasowo zatkana dysza rozprężna
wysokie normalne wyższa uszkodzona dysza rozprężna
normalne normalne wyższa zbyt dużo oleju w instalacji
normalne do niskiego normalne do niskiego wyższa brak czynnika chłodniczego
takie samo niskie i wysokie ciśnienie takie samo niskie i wysokie ciśnienie identyczna jak temperatura otoczenia brak czynnika chłodniczego,
uszkodzona sprężarka,
usterka w instalacji elektrycznej,
brak zasilania sprzęgła sprężarki

Na podstawie materiałów firmy
logo-hellaPOWIĄZANE POSTY
1 comments
 1. rzeczowa informacja cenna dla osób które nie mają z tą problematyką do czynienia. nie jeden serwisant tego nie wie .

Zostaw Komentarz