Powstaje Partner ELIT

27 sty 2018

Zmiany w strukturze właścicielskiej AD Polska mają szczególne znaczenie dla warsztatów działających pod szyldami AD Serwis i Auto Primo. Sieci te zastępuje nowa, międzynarodowa sieć Partner ELIT.

Od 2002 roku spółka AD Polska sukcesywnie budowała sieć AD Serwis. W ubiegłym roku obejmowała ona 160 warsztatów. Równolegle, od 2008 roku, rozwijana była sieć Auto Primo. Ta z kolei osiągnęła liczbę 317 placówek na terenie całego kraju.

– W grudniu ubiegłego roku oficjalnie nowym właścicielem AD Polska został LKQ Corporation – globalny lider w dystrybucji części motoryzacyjnych, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia warsztatów. Umowa sprzedaży reguluje też kwestie dotyczące działalności AD Serwis i Auto Primo – mówi Mirosław Drej, manager ds. Klientów Kluczowych i Sieci Serwisowych w ELIT Polska. – Według ustaleń prawo do korzystania ze znaków towarowych Auto Distribution wygasło z końcem 2017 roku. Nie oznacza to jednak naszej rezygnacji z kontynuowania dotychczasowej współpracy z warsztatami, po podpisaniu nowych umów będą one mogły działać pod logo Partner ELIT.

Zauważyć tu jednak trzeba, firma ELIT Polska, działająca w strukturach grupy Rhiag, wprowadza nową koncepcję serwisów samochodowych. W praktyce wymusza to dostosowanie obiektów, wyposażenia, jak i zakresu usług do wyznaczonych standardów.

– Warsztaty działające pod szyldem AD Serwis czy Auto Primo, to niezależne od nas podmioty gospodarcze, dlatego każdy właściciel podejmuje samodzielne decyzje czy chce przystąpić do sieci Partner ELIT. Jesteśmy też otwarci na nowe warsztaty, które chcą chcą współpracować z nami w tym zakresie – dodaje Mirosław Drej. – Wszystkim proponujemy te same warunki i korzyści. Wśród nich warto wymienić możliwość skorzystania z szeregu praktycznych szkoleń, wsparcie za pośrednictwem infolinii technicznej czy dostęp do bazy wiedzy i szerokiego katalogu produktów.

ELIT Polska zapewnia również korzyści z uczestnictwa w programie lojalnościowym „Klub ELIT”, atrakcyjne warunki zakupu urządzeń wyposażenia warsztatu oraz możliwość skorzystania z licznych promocji.

 

Zostaw Komentarz