Przychody Auto Partnera wyższe o 31%,
a ponad połowa z eksportu

16 maj 2023

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w I kwartale 2023 roku znacznie zwiększyła poziom przychodów ze sprzedaży – sięgnął on 836,6 mln zł, co oznacza wzrost o 30,8% rok do roku. Z kolei zysk operacyjny Grupy wyniósł blisko 72 mln zł, a zysk netto przekroczył 43 mln zł.  

 Przychody ze sprzedaży na rynku krajowym wzrosły o 27,2% do ponad 405,7 mln zł. Jeszcze większą dynamikę wzrostu osiągnięto poza granicami kraju, bo przychody ze sprzedaży zagranicznej Grupa zwiększyła aż o 34,4% do 430,9 mln zł. Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na ponad 30 rynkach.

Od dłuższego czasu intensyfikujemy nasze działania na zagranicznych rynkach, czego pozytywne rezultaty widzimy po raz kolejny w przychodach. Jest to kierunek, w którym nadal chcemy zmierzać, dlatego systematycznie zwiększamy powierzchnię magazynową –  pod koniec 2022 roku otworzyliśmy hub w Poznaniu, a na początku tego roku podpisaliśmy umowę na wynajem ponad 30 tys. m2 powierzchni w Zgorzelcu (planujemy uruchomienie magazynu na przełomie 2024 i 2025 roku). Przede wszystkim druga z tych lokalizacji będzie pomocna przy dalszym rozwoju naszej działalności poza Polską – mówi Aleksander Górecki, prezes zarządu Auto Partner S.A.

W pierwszych trzech miesiącach roku marża brutto ze sprzedaży Grupy wyniosła 26,4% w porównaniu z 29,6% osiągniętą w analogicznym czasie ubiegłego roku.

 Nasza działalność nadal generuje wysoką rentowność. Jednak marża brutto w I kwartale 2023 r. była niższa m.in. z powodu sprzedaży towaru zakupionego w drugiej połowie 2022 roku, kiedy mierzyliśmy się z rekordową słabością złotego i jednocześnie wyjątkowo wysokimi kosztami transportu. Obecnie – kiedy towar ten sprzedajemy – trend dla kursów EUR/PLN i w szczególności USD/PLN jest spadkowy, niższe są też ceny frachtu. W pierwszym kwartale wzrosły także koszty operacyjne, z uwagi na wysoką inflację, a także koszty finansowe, co wynikało z podwyżek stóp procentowych. Co ważne, dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami początku roku. Oceniamy też, że spadek rentowności był przejściowy i z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące roku. Nieustannie staramy się zwiększać sprzedaż, poszukiwać nowych rynków oraz lepiej dopasowywać asortyment do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych. Dodatkowo nadal sprzyja nam dobra koniunktura w branży i duży popyt na części samochodowe – wyjaśnia Aleksander Górecki.

 Grupa nadal utrzymuje relatywnie niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA znajduje się na poziomie 1,0.

Auto Partner szacuje, że przychody ze sprzedaży w kwietniu wyniosły 288,2 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku stanowi ich wzrost aż o 36,4%.

Zostaw Komentarz