SDCM z nowym prezesem

24 maj 2023

Odbyło się kolejne walne zebranie członków Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), podczas którego – jak zawsze – dokonano wyboru prezesa zarządu stowarzyszenia. Na stanowisko jednogłośnie został wybrany Tomasz Bęben, dotychczasowy dyrektor zarządzający SDCM.

Podczas walnego zebrania członków SDCM, poza nowym prezesem, wyłoniono również członków zarządu. W jego skład weszli: Joanna Krężelok – TMD Friction, Krzysztof Soszyński – Inter Cars, Adam Kapek – Moto-Profil, Mariusz Dankowski – Groupauto CEE oraz Sławomir Welezinski – Delphi Technologies.

Przypomnijmy, że dwa lata temu doszło w SDCM do dużych zmian organizacyjnych. Po oddaniu sterów SDCM przez Alfreda Franke zmieniła się rola prezesa, który odtąd wraz z zarządem czuwał nad strategią działań Stowarzyszenia, zostawiając pracę operacyjną powołanemu wówczas dyrektorowi zarządzającemu i biuru SDCM. Obecnie postanowiono wrócić do poprzedniego modelu.

– Przez dwa ostatnie lata zarząd i członkowie SDCM obserwowali zaangażowanie, pracę i sposób, w jaki Tomek prowadzi nasze Stowarzyszenie. Przekonaliśmy się, że z sukcesem realizuje powierzoną rolę i spokojnie możemy przekazać mu stery. De facto wykonywał on już zadania, które w poprzednich latach realizował Alfred Franke. Cieszę się, że formalności stało się zadość, a obecny awans będzie przyczynkiem do dalszego rozwoju. Jako Członek Zarządu, będę dalej z satysfakcją wspierać SDCM i Tomka – mówi Krzysztof Soszyński, wiceprezes zarządu Inter Cars SA.

– Dwa lata temu przekonywałem zarząd i członków SDCM, że zmiany związane z moim ustąpieniem ze stanowiska prezesa nie spowodują pogorszenia realizacji zadań stawianych przed SDCM. Jak mówiłem, pałeczkę w sztafecie przekazywaliśmy sobie w biegu, ponieważ współpracowałem z Tomkiem już kilka lat i wiedziałem doskonale, na co go stać. Cieszę się, że jakiekolwiek obawy, które wtedy mogły pojawiać się w dyskusji, okazały się płonne. Tomek świetnie sprawdził się na stanowisku dyrektora zarządzającego – to człowiek młody, zdolny i bardzo energiczny. Obecne zmiany były więc czymś naturalnym i chyba dla większości oczywistym. Dalej deklaruję wspieranie Tomka i SDCM w stawianiu czoła wyzwaniom, jakie czekają branżę motoryzacyjną – mówi Alfred Franke, wieloletni prezes SDCM, dyrektor zarządzający Grupy MotoFocus.pl.

Warto zwrócić uwagę, że we władzach Stowarzyszenia znaleźli się przedstawiciele producentów części motoryzacyjnych. W sumie cztery osoby objęły funkcje w organach nowej kadencji. Jedną z nich jest Joanna Krężelok z firmy TMD Friction, która także weszła w skład zarządu SDCM.

– Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Jeszcze bardziej będę mogła zaangażować się w działania SDCM. Jesteśmy w takim momencie, który wymaga zdecydowanej obrony interesów przemysłu i rynku motoryzacyjnego. SDCM jest głosem tego środowiska słyszalnym nie tylko w Polsce, ale i w Brukseli m.in. dzięki przynależności do CLEPA i FIGIEFA. W niektórych kwestiach członków SDCM wiele różni, ale w najważniejszych sprawach dotyczących naszej branży potrafimy określić wspólne cele i działać razem. Wierzę więc, że pomimo wielu wyzwań dalej będziemy mogli skutecznie działać na rzecz motoryzacji – mówi Joanna Krężelok, dyrektor oddziału TMD Friction w Polsce.

Jak obecne zmiany komentuje nowo wybrany prezes SDCM?

– Przede wszystkim jeszcze raz chciałbym podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Gratuluję wszystkim wybranym do nowych władz SDCM. Znalazło się w nich znamienite grono ekspertów, z których wiedzy i doświadczenia będę skrzętnie korzystał. Dla mnie wybór na prezesa SDCM to bardzo duże wyróżnienie, ale i odpowiedzialność. Reprezentujemy interesy firm tworzących ponad 330 000 miejsc pracy, a motoryzacja w naszym kraju wytwarza ponad 8% polskiego PKB. Jest to więc bardzo ważna gałąź naszej gospodarki, którą czekają niespotykane dotąd przemiany i wyzwania związane nie tylko ze zmianami wywołanymi przez transformację w kierunku elektromobilności, ale także np. z digitalizacją. We wszystkich obszarach wymagających działania SDCM będę wspólnie z zarządem i biurem SDCM, przy wsparciu Alfreda dalej podejmował działania zmierzające do ochrony naszego środowiska – mówi Tomasz Bęben, prezes SDCM, członek zarządu CLEPA.

Zostaw Komentarz