Spotkania regionalne Q-Service Truck
w nowej formule

17 lip 2020

Pandemia koronawirusa skomplikowała plany sieci Q-Service Truck, która rokrocznie organizowała dla zrzeszonych w niej warsztatów spotkania regionalne. Mimo kryzysu sieć nie zrezygnowała ze spotkań i do ich organizacji wykorzystała najnowsze rozwiązania techniczne.

W tym roku wszystkie warsztaty zrzeszone w Q-Service Truck spotkały się wirtualnie. Podobnie jak w poprzednich latach wydarzenie podzielone zostało na trzy etapy, w których udział wzięli przedstawiciele z zachodniej, wschodniej i północnej części Polski. Zorganizowane w połowie lipca spotkania miały charakter roboczy i służyły przede wszystkim omówieniu bieżących działań związanych z funkcjonowaniem sieci.

– Trudne sytuacje wymuszają zastosowania niekonwencjonalnych działań i tak też było z naszymi spotkaniami regionalnymi. Organizacja zdalnych spotkań okazała się nie lada wyzwaniem, dlatego tym bardziej cieszymy się, że cały proces przebiegł bardzo sprawnie, zarówno z naszej strony, jak i ze strony serwisów. Dzięki temu mogliśmy spotkać się z całą grupą warsztatów, podsumować tegoroczne działania i aktywności, a także zaplanować akcje na drugie półrocze – powiedziała Sylwia Wysocka, menadżer projektu w Inter Cars.

Spotkania odbywały się z wykorzystaniem aplikacji umożliwiającej łączenie kilkudziesięciu uczestników. Dzięki temu każdy zainteresowany mógł wziąć udział w spotkaniu bez wychodzenia z domu czy swojego miejsca pracy, w absolutnie bezpiecznych warunkach, bez narażania się na niepotrzebne ryzyko. Sami uczestnicy chwalili sobie taką formułę, dzięki niej zaoszczędzili bowiem czas na dojazdy, a przy tym swobodnie mogli uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania.

Wszystkie trzy spotkania odbywały się według podobnego schematu. Najpierw omówiona została sytuacja na rynku wtórnym w sektorze części zamiennych do samochodów ciężarowych oraz ogólne trendy w europejskim transporcie spowodowane wybuchem pandemii COVID-19. Organizatorzy spotkania dokładnie przeanalizowali aktualną sytuację rynkową i kierunek, w którym prawdopodobnie może podążyć cała branża.

W kolejnej części omówione zostały specjalne akcje promocyjne kierowane wyłącznie do warsztatów zrzeszonych w sieci Q-Service Truck oraz asortyment objęty dodatkowymi zniżkami właśnie dla serwisów sieciowych. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać szczegółowych informacji o działaniach związanych z akcją Dookoła Świata i z dodatkowymi ułatwieniami reklamacyjnymi, jakie zostały wdrożone dla warsztatów z Q-Service Truck. Obszernie podsumowano również akcję #pomagamypomagać, w ramach której Inter Cars wspólnie z czołowymi dostawcami wsparł pakietami ochronnymi, materiałami marketingowymi oraz wiedzą przekazywaną za pośrednictwem bezpłatnych webinarów aż 10 tysięcy warsztatów w całej Polsce.

W kolejnych częściach spotkania uczestnicy dyskutowali o warunkach i głównych założeniach umowy inwestycyjnej oraz o jej realizacji przez warsztaty sieciowe w pierwszym półroczu 2020 roku, a także o szkoleniach, w tym o serii bezpłatnych spotkań online skierowanych wyłącznie dla serwisów z Q-Service Truck. Opowiedziano o wsparciu sieci przez dostawców, przedstawiono nowych członków organizacji, a ostatni panel poświęcono programowi flotowemu dla rynku ciężarowego, który właśnie jest na etapie wdrażania. Każde ze spotkań kończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Cykl trzech spotkań regionalnych organizowanych online spotkał się z ciepłym przyjęciem uczestników, którzy jednogłośnie wyrazili aprobatę dla takiej formuły komunikacji i zadeklarowali, że w podobnym gronie chcieliby spotykać się częściej niż raz na pół roku. Bardziej regularne spotkania w ich odczuciu mogłyby mocniej zintegrować członków sieci i sprawić, że rozwój Q-Service Truck następowałby z jeszcze większą dynamiką niż obecnie.

 

Zostaw Komentarz