Warsztaty realizują zielone inwestycje

05 cze 2023

Ponad połowa warsztatów samochodowych (52%) dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoje starania na rzecz ograniczania wpływu branży motoryzacyjnej na środowisko, zaś 7 na 10 mechaników realizuje zielone inwestycje – wynika z ogólnopolskiego badania Mobil 1, którego rezultaty zostały opublikowane 5 czerwca, w Światowy Dzień Środowiska.

 

Aż 9 na 10 respondentów uważa, że w ciągu ostatniej dekady zaszły pozytywne zmiany w kwestii podejścia właścicieli warsztatów samochodowych do prowadzenia firmy w sposób bardziej odpowiedzialny dla środowiska. Co istotne, 69% mechaników uczestniczących w badaniu Mobil 1, zrealizowało w swoim warsztacie inwestycje pozytywnie wpływające na środowisko. Wśród przykładów „zielonych zmian” respondenci najczęściej wymieniali montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, zakup energooszczędnych maszyn, segregację odpadów, wybór produktów generujących mniej odpadów lub w większych opakowaniach, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED.

Jednocześnie 3 na 4 respondentów (77%) w imię lepszej ochrony środowiska poparłoby wprowadzenie zakazu samodzielnej wymiany oleju silnikowego przez kierowców. Serwis olejowy poza warsztatem jest dozwolony, ale nakłada na osobę prywatną obowiązek utylizacji odpadu w PSZOK (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Niewywiązanie się z niego stwarza potencjalne ryzyko dla środowiska. Zaledwie litr oleju silnikowego może zanieczyścić milion litrów wody i dlatego tak istotna jest właściwa utylizacja przepracowanego oleju i opakowań.

Jak wynika z badania Mobil 1, mechanicy bardzo pozytywnie podchodzą do nowinek branżowych, które pomagają w codziennej pracy i ograniczają negatywny wpływ branży motoryzacyjnej na środowisko. Ponad 2/3 respondentów (69%) ocenia dobrze lub bardzo dobrze wprowadzenie konceptu Mobil Boxx, czyli opakowań kartonowych z 20-litrowym workiem foliowym zawierającym olej.

Głównym celem wprowadzenia tego nowatorskiego rozwiązania było ograniczenie ilości odpadów i łatwiejsze gospodarowanie nimi przez mechaników. Mobil Boxx zawiera o 85% mniej plastiku niż tradycyjne, 20-litrowe opakowanie na olej silnikowy. Dzięki łatwej w utylizacji konstrukcji, wykonanej z nadającego się do recyklingu kartonu i plastiku, mechanicy mogą zmniejszyć ilość odpadów wytwarzanych w swoim warsztacie samochodowym – podkreśla Przemysław Szczepaniak, field engineer  ExxonMobil.

Według mechaników największe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o całkowitej rezygnacji z używania olejów w tradycyjnych opakowaniach miałyby: możliwość ograniczenia odpadu (63%), łatwiejsza utylizacja (55%), znaczne, jak w przypadku Mobil Boxx, ograniczenie użycia plastiku (54%). Na liście priorytetów znalazły się również oszczędność miejsca w warsztacie (44%), praktyczność nowego opakowania 20L (35%), łatwiejsze utrzymanie czystości w warsztacie (35%) oraz czytelne oznakowanie nowego opakowania (14%).

Pomimo pozytywnego podejścia do ekologii i przekonania do konieczności zielonych inwestycji, pracownicy warsztatów z uprzedzeniem podchodzą do korzyści wynikających z elektromobilności. 73% mechaników uważa, że popularyzacja aut elektrycznych zwiększy obciążenie środowiska. Taką opinię wyrażali w oparciu o własną ocenę generowania odpadów w okresie 20 lat eksploatacji auta elektrycznego.

 

Zostaw Komentarz