WSOP dla GITD

12 sty 2021

Po trzech latach starań firma WSOP wygrała przetarg na dostawę 16 mobilnych jednostek diagnostycznych CERTUS dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Realizacja całości zlecenia potrwa do końca 2022 roku.

 

Podpisany niedawno kontrakt z GITD to największe zlecenie (pod względem wartości) w historii WSOP. Jest to równocześnie już drugie zamówienie, które firma realizuje dla Inspekcji Transportu Drogowego. Pod koniec 2018 roku WSOP dostarczyła dla śląskiego inspektoratu pierwszą mobilną stację diagnostyczną, która zebrała pozytywne opinie użytkowników. Urządzenie w 2020 roku zostało także nagrodzone Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich.

– Cieszymy się, że udało nam się wygrać kolejny przetarg na wykonanie tak dużego zlecenia. Jesteśmy dumni również z tego powodu, że w większości realizować je będą polskie firmy. Mamy wystarczający potencjał i doświadczenie, aby w kooperacji z innymi polskimi przedsiębiorstwami wykonywać takie zlecenia, wzmacniając w ten sposób krajową gospodarkę – powiedział Jarosław Cichoń, prezes zarządu WSOP.

Mobilne jednostki diagnostyczne będą „szyte na miarę”, ponieważ ich funkcjonalność zostanie dostosowana do wymogów i zakresu działalności ITD. Najpierw zostanie zaprojektowany, a następnie dostarczony GITD gotowy prototyp, który przejdzie testy pod okiem ekspertów ITD. Dopiero po jego zatwierdzeniu kolejne 15 sztuk trafi do końcowej produkcji.

Na korzyść stosowania mobilnej jednostki diagnostycznej przemawia łatwość jej transportu, ponieważ zostanie ona zabudowana na tak zwanej „małej” ciężarówce o d.m.c. 18 t. Rozładunek i przygotowanie do pracy linii potrwa zaledwie 15-20 minut. Stacja będzie mogła pracować na niewielkiej powierzchni, co z kolei znacząco poszerza listę możliwych do wykorzystania miejsc kontroli. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne mają umożliwić przeprowadzenie badania dwukierunkowo, bez względu na to, z której strony wjedzie na nią badany pojazd. Inspektor będzie miał możliwość bieżącego odczytu badanych parametrów, a oprogramowanie zapewni również archiwizację wyników pomiarów. Linia diagnostyczna i jej otoczenie mają być stale monitorowane, a przebieg kontroli rejestrowany. Wspomnieć jeszcze należy, że mobilna linia będzie miała wszystkie funkcje linii CERTUS przeznaczonej dla okręgowych SKP, a tym samym umożliwi badanie niemal wszystkich typów pojazdów poruszających się pod drogach publicznych.

Kontrakt dla GITD firma WSOP realizować będzie w konsorcjum z firmą Gibas Service Center, która odpowiada za dostarczenie odpowiednich pojazdów ciężarowych IVECO przewożących mobilne stacje oraz z podwykonawcą specjalizującym się w zabudowach nadwozi. Umowa zakłada również przeprowadzenie szkoleń diagnostycznych dla inspektorów z zakresu prowadzenia badań technicznych pojazdów.

Koszt zakupu mobilnych jednostek diagnostycznych oraz szkoleń wyniesie ponad 30 mln zł. Realizacja zlecenia potrwa około 2 lata (do końca 2022 roku).

Zostaw Komentarz