10 milionów niewyprodukowanych pojazdów – unijna regulacja dotycząca półprzewodników pilnie potrzebna

03 lut 2022

Deficyt chipów, który zaczął się w zeszłym roku, nadal wywiera presję na przemysł motoryzacyjny i stanowi istotne, a w niektórych przypadkach wręcz egzystencjalne wyzwanie dla producentów części motoryzacyjnych. Coraz silniejsza staje się tym samym potrzeba europejskiej strategii dotyczącej półprzewodników oraz konkretnych działań ze strony decydentów.

 

Producenci części motoryzacyjnych z naszego kontynentu z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą unijnej regulacji w zakresie półprzewodników, która ma zostać opublikowana 8 lutego. Jednocześnie przedstawili cztery konkretne działania, które sprawią, że unijna strategia odniesie sukces:

  • Zwiększenie mocy produkcyjnych zgodnie z potrzebami przemysłu;
  • Postępowanie zgodnie z podejściem, które opiera się na istniejących mocnych stronach;
  • Utrzymanie i zaangażowanie w otwartą gospodarkę i współpracę międzynarodową;
  • Poprawa i atrakcyjność inwestycji prywatnych.

– Europejska regulacja dotycząca półprzewodników stanowi okazję do wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw i dalszego umocnienia wiodącej pozycji europejskiego sektora motoryzacyjnego w zakresie innowacji. Strategia UE powinna opierać się na mocnych stronach projektowania chipów i motoryzacji, jednocześnie zwiększając możliwości produkcyjne zgodnie z potrzebami przemysłu. Przemysł półprzewodników i motoryzacyjny dostarczają rozwiązania o wysokiej wartości dla konsumentów i przedsiębiorstw dzięki globalnie zintegrowanym łańcuchom dostaw. Decydenci powinni zatem utrzymać swoje zaangażowanie na rzecz otwartego rynku i pomagać w dywersyfikacji łańcuchów dostaw we współpracy z globalnymi partnerami tam, gdzie to możliwe – mówi Sigrid de Vries, sekretarz generalna CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych).

W roku 2021 produkcja 9,5 miliona pojazdów została opóźniona z powodu braku półprzewodników. Chociaż obecny rok może wykazać skromne ożywienie światowej produkcji pojazdów osobowych, szacunki producentów i rynku nadal przewidują straty w produkcji, średnio od 4 do 6 milionów pojazdów.

Branża motoryzacyjna UE jest przy tym nieproporcjonalnie bardziej dotknięta obecnym niedoborem półprzewodników niż azjatycka czy nawet amerykańska. Co czwarty samochód, którego nie można było wyprodukować w zeszłym roku z powodu niedoboru, miał powstać w UE. W rezultacie udział UE w światowej produkcji pojazdów osobowych spadł z 18,6% w 2019 r. do 15,8% w 2021 r. Do tego zakłócenia w produkcji ciężarówek w europejskich zakładach zagrażają zasadniczym obszarom motoryzacyjnych łańcuchów dostaw w UE.

Jednocześnie należy zauważyć, iż motoryzacja odpowiada za 37% popytu na półprzewodniki w Europie w porównaniu z 10% na świecie. Skuteczna strategia wspierania silnego europejskiego przemysłu mikroelektroniki powinna zatem opierać się na centralnej roli producentów części motoryzacyjnych.

Utrzymujący się niedobór chipów wskazuje na potrzebę skoordynowanej unijnej polityki przemysłowej, która przeznacza znaczne inwestycje publiczne i tworzy odpowiednie warunki dla inwestycji prywatnych, w celu wzmocnienia ekosystemu półprzewodników i zwiększenia zdolności produkcyjnych. CLEPA popiera zobowiązanie UE do przyjęcia unijnej ustawy o półprzewodnikach, ale podkreśla potrzebę znacznych inwestycji wykraczających poza dotychczasowe zobowiązania. Podczas gdy inne regiony posunęły się naprzód, dzięki kompleksowym planom inwestycji w półprzewodniki, inicjatywy polityczne i zobowiązania inwestycyjne rządów UE są znacznie mniejsze i brakuje im koordynacji i koncentracji. Jeśli zbyt dużo czasu zajmie UE zapewnienie przejrzystość ram inwestycyjnych, firmy zainteresowane inwestowaniem w Europie, mogą skierować się gdzie indziej. Są oznaki, że już się to dzieje.

CLEPA opublikowała przewodnik dotyczący polityki ekosystemowego podejścia, polegającego na inwestowaniu w badania i rozwój oraz możliwości produkcyjne, ale także na wykorzystaniu mocnych stron sektora motoryzacyjnego i ułatwieniu rozwoju technologii zastosowań półprzewodników, jak połączona i autonomiczna mobilność. Europejskie przepisy o chipach powinny łączyć znaczne inwestycje publiczne i poprawę warunków inwestowania na jednolitym rynku ze zobowiązaniem do ułatwienia światowego handlu i prywatnych inwestycji.

– Rok 2021 był naznaczony niedoborami magnezu, aluminium, stali, wzrostem cen tychże i szeregiem innych wyzwań, ale same chipy opóźniły produkcję kilku milionów pojazdów na całym świecie. Osłabione łańcuchy dostaw prawdopodobnie pozostaną jednym z głównych zmartwień przemysłu motoryzacyjnego w 2022 roku, nawet jeśli niedobory chipów mogą stać się mniej dotkliwe. Niemniej problem ten powinien zostać zaadresowany z należyta uwagą przez europejskich decydentów. Jesteśmy obecnie w trakcie wielu wyzwań czekających na przemysł motoryzacyjny, w tym tych związanych z polityką klimatyczną UE, więc odpowiednie działania Unii Europejskiej pomagające pozbyć się jednego z wielu zmartwień będą mile widziane – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający SDCM, członek zarządu CLEPA.

 

Zostaw Komentarz