Apel w sprawie warsztatów samochodowych

24 mar 2020

 

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, który pozwala na szereg ograniczeń, m.in.: wprowadzenie zakazu opuszczania określonych obszarów, czy też zamykanie instytucji i zakładów pracy, istnieje obawa, że ograniczeniami objęte zostaną działające jeszcze warsztaty motoryzacyjne.

 

Niespotykany kryzys związany z epidemią koronawirusa COVID-19 powoduje, że polski rząd pod olbrzymią presją czasu i w dynamicznie zmieniającej się sytuacji zmuszony jest, co zrozumiałe, podejmować trudne decyzje. Już wprowadzono ograniczenia dotyczące przemieszania się i ograniczana może być praca jeszcze szerszej grupy firm i branż niż dotychczas, co siłą rzeczy jest dziś powodem do niepokoju.

Dlatego w trosce należyte funkcjonowanie samochodów wykorzystywanych przez lekarzy i służby ratunkowe (np. karetek), zaopatrzenia medycznego w tym aptek, jak również pojazdów policji, straży pożarnej i wszelkich służb zaangażowanych w zwalczanie wirusa, a także samochodów wykorzystywanych do zaopatrzenia sklepów, między innymi w żywność, SDCM zwróciło się z apelem do rządzących, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia napraw wymienionych wyżej pojazdów, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Branża motoryzacyjna zapewnia szybką dostawę części i naprawy samochodów, które są niezbędne do ochrony i jak najlepszego funkcjonowania całego społeczeństwa. Zatem jest to sektor, który powinien działać. Z badania przeprowadzonego na zlecenie SDCM wynika jednocześnie, że już teraz 20% warsztatów jest zamkniętych w obawie przez wirusem, a są to dane na koniec zeszłego tygodnia. Jednocześnie pozostała część wskazuje na znaczny spadek klientów. Świadczy to o odpowiedzialności społeczeństwa i dostosowaniu do trudnej sytuacji – mówi Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Mniejsza liczba klientów oznacza ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Specyfika działalności warsztatów różni się znacznie od innych punktów usługowych, jak na przykład sklepów, gdzie spotkać się może (a co za tym idzie zarazić) nawet kilkadziesiąt osób. Znaczna część warsztatów ma zaledwie kilka stanowisk naprawczych, co pozwala na jednoczesną naprawę 2-3 samochodów. Również kontakt z klientem ma zupełnie inny charakter niż na przykład u fryzjerów, kosmetyczek itd.

Mając świadomość powagi sytuacji, SDCM zwróciło także uwagę, aby dalsze decyzje podejmowane były z uwzględnieniem potrzeby zagwarantowania stałych dostaw części samochodowych oraz usług naprawczych dla wyżej wspomnianych pojazdów. Nierozerwalnie związana z powyższym postulatem jest kwestia utrzymania przepływu towarów, która jest niezwykle istotna dla producentów eksportujących swoje wyroby jak i dla dystrybutorów części zaopatrujących warsztaty, co także SDCM w apelu podkreśliło.

Właściwie zaopatrzone magazyny dystrybutorów umożliwią zaspokojenie potrzeb warsztatów, dla których niezakłócone dostawy części motoryzacyjnych są niezbędne do zachowania ciągłości świadczonych usług napraw i obsługi pojazdów, zwłaszcza tych wykorzystywanych przez służby ratunkowe czy policję, a także zapewniających dostawy żywności. Odprawy powinny być usprawnione, tak by zminimalizować przestoje na granicach. Jest to konieczne w celu utrzymania długiego i skomplikowanego łańcucha dostaw i dystrybucji części motoryzacyjnych.

 

Zostaw Komentarz