ASO czy niezależny serwis – gdzie naprawić hybrydę?

13 mar 2018

Według wiodących producentów pojazdów hybrydowych, samochody te charakteryzują się niewielką awaryjnością. Zdaniem mechaników, hybrydy trafiają do warsztatów głównie z powodu kolizji oraz awarii wynikających z niedopatrzeń właścicieli pojazdów i zaniedbań obsługowych. Koszty takich napraw w Autoryzowanych Stacjach Obsługi i serwisach niezależnych mogą się znacząco różnić, bo nawet trzykrotnie. Tak wynika z sondy przeprowadzonej wśród kilkudziesięciu polskich mechaników przez sieć ProfiAuto.

Najczęściej przyczyną napraw pojazdów hybrydowych jest brak odpowiedniej obsługi. Po pewnym czasie może dojść z tego powodu do usterki układu akumulatorów wysokiego napięcia. Powód może być trywialny, jak choćby niedrożny filtr kanału recyrkulacji powietrza układu HV. W pierwszych generacjach pojazdów stosowano zwykły filtr siatkowy, który należało okresowo wyciągnąć, przeczyścić i ponownie założyć. W nowszych pojazdach stosuje się wymienne wkłady. Koszt wymiany to około 100 zł w przypadku ASO i 50 zł w przypadku niezależnego warsztatu.

Kolejną częstą usterką jest rozszczelnienie się układu chłodzenia w falowniku. Spowodowane może być zaniechaniem wymian płynu chłodzącego i brakiem kontroli szczelności układu. Wymiana płynu chłodzącego kosztuje w ASO około 300 zł, a w serwisie niezależnym do 150 zł.

Trzecią z najczęściej spotykanych awarii jest uszkodzenie samego układu baterii HV, które zazwyczaj jest konsekwencją omówionych wyżej usterek – wyjaśnia Łukasz Cholewa, konsultant techniczny ProfiAuto.

O ile dwie pierwsze usterki wymagają zwykle interwencji trwającej odpowiednio 0,5 i 1,5 godziny, o tyle wymiana modułu baterii zająć może nawet 5 godzin w ASO (ze względu na konieczność uzupełniania każdorazowo dokumentacji producenta) i 3 godzin w niezależnym serwisie. Łączny koszt takiej naprawy w ASO to około 9500 (8500 zł części + 1000 zł montaż). Poza serwisem autoryzowanym zespół modułów baterii można kupić już za około 1700-2500 zł, a koszt wymiany wraz z montażem wyniesie 2800 zł.  Na rynku pojawiły się też serwisy regenerujące zespół baterii. Koszt takiej regeneracji to około 900 do 1200 zł.

Naprawiając tego typu usterkę w ASO trzeba także mieć świadomość, że w autoryzowanym serwisie procedura przewiduje wymianę nie tylko uszkodzonego elementu, ale całego zespołu. W serwisach nieautoryzowanych istnieje natomiast możliwość wymiany jedynie uszkodzonych elementów.

Jak podkreślają eksperci sieci warsztatów ProfiAuto Serwis, wiedza właścicieli pojazdów hybrydowych na temat zasad ich serwisowania poza ASO nadal nie jest pełna. Do niezależnych warsztatów posiadających uprawnienia do serwisowania hybryd trafiają najczęściej samochody po upływie okresu gwarancyjnego. Tymczasem, zgodnie z prawem (unijną dyrektywą GVO), także w czasie trwania gwarancji kierowcy mogą naprawiać pojazdy poza ASO.

Serwisów niezależnych, oferujących obsługę pojazdów hybrydowych nie ma jeszcze zbyt wielu, ale ich liczba powoli rośnie. Wynika to z faktu, iż serwis samochodów hybrydowych wymaga sporych inwestycji w wiedzę, szkolenia i narzędzia diagnostyczne. Nawet naprawy prostych uszkodzeń blacharskich różnią się bowiem od napraw pojazdów ze standardowym napędem.

Przy naprawach blacharskich samochodów hybrydowych każdorazowo należy rozłączyć układ HV, stosując się do ściśle określonych procedur. Trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia i zachować podstawowe środki BHP. Po każdej naprawie należy także sprawdzić ciągłość przewodów oraz ich izolację. Dopiero po weryfikacji układu elektrycznego i izolacji przewodów można podłączyć zespół baterii wysokiego napięcia – tłumaczy Łukasz Cholewa.

Zdaniem przedstawicieli rynku niezależnych warsztatów, w najbliższych latach coraz większa liczba serwisów będzie się specjalizować w obsłudze pojazdów hybrydowych i konkurować w tym segmencie usług ze stacjami autoryzowanymi.

Zostaw Komentarz