Auto Partner na giełdzie

06 cze 2016

ap-logo
Auto Partner S.A., jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, zadebiutował 6 czerwca na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Całkowita wartość oferty publicznej spółki wyniosła 85,4 mln zł brutto. Z emisji 23 mln nowych akcji firma pozyskała 50,6 mln zł brutto, które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Całkowita wartość programu inwestycyjnego, który spółka zamierza zrealizować z wykorzystaniem wpływów z oferty publicznej, szacowany jest na 71,6 mln zł.

Auto Partner SA jest 389. spółką notowaną na rynku podstawowym GPW oraz 488. spółką notowaną na GPW. Jest to dziewiąty w tym roku debiut giełdowy na rynku głównym.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełnił Bank Zachodni WBK S.A. Doradcą prawnym była kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy, zaś audytorem firma doradcza Deloitte Polska.

Aleksander_ Górecki– Rozpoczynaliśmy działalność 23 lata temu zatrudniając 3 pracowników, obecnie zatrudniamy blisko 900 osób. Dziś Auto Partner to jeden z największych na polskim rynku importerów i dystrybutorów części samochodowych. Od 2007 roku podwoiliśmy nasze udziały rynkowe. Mamy doskonałą bazę do dalszego dynamicznego rozwoju. Tworzy ją ponad 50 tys. m2 powierzchni magazynowej z możliwością dalszej rozbudowy, 60 filii pokrywających wszystkie regiony kraju, szeroka oferta produktowa oraz środki pozyskane z emisji, które pomogą nam w zdynamizowaniu rozwoju firmy. Dodatkowo sprzyja nam otoczenie rynkowe – powiedział Aleksander Górecki, prezes zarządu Auto Partner SA.

Podsumowanie oferty publicznej Auto Partner S.A.

 • Łączna wartość transakcji: 85,4 mln zł brutto (cena emisyjna 2,2 zł).
 • Łączna wartość środków finansowych pozyskanych z emisji nowych akcji: 50,6 mln zł brutto.
 • Cele emisyjne: zwiększenie skali działania, dalsza dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności
 • Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych: 38 806 872
 • Łączna liczba przydzielonych akcji nowej emisji (Nowe Akcje): 23.000.000
 • Łączna liczba przydzielonych istniejących akcji imiennych (Akcje Sprzedawane): 15.806.872
 • Struktura przydziału Akcji Oferowanych:
 • Udział inwestorów instytucjonalnych w łącznej liczbie akcji przydzielonych: 91,5%
 • Udział inwestorów indywidualnych w łącznej liczbie akcji przydzielonych: 8,5%
 • Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych: 39,77%
 • Udział nowych akcjonariuszy w strukturze akcjonariatu: 33%
 • Lock up:
  • 540 dni dla głównych akcjonariuszy (Aleksander i Katarzyna Góreccy)
  • 340 dni dla pozostałych akcjonariuszy

Zostaw Komentarz