AVA Quality Cooling wprowadza czujniki tlenków azotu

05 gru 2022

AVA Quality Cooling wprowadza do oferty czujniki tlenków azotu (NOx) do pojazdów ciężarowych i autobusów.

 W Unii Europejskiej trwa walka o ograniczenie emisji spalin przez transport drogowy. Jedną ze szczególnie szkodliwych substancji są tlenki azotu. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w Polsce w latach 2014-2017 przekroczenia poziomu dopuszczalnego NO2 (wynikające głównie z oddziaływania źródeł transportowych) występowały w 4 z 46 stref (9%), w których dokonuje się oceny jakości powietrza, lecz skala tych przekroczeń była wysoka. Maksymalne wartości stężeń rocznych mieściły się w przedziale od 148% -158% poziomu dopuszczalnego. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) najwięcej tlenków azotu (NOx)  emitował w 2016 roku przemysł – 38 % i transport drogowy 32%.

Tlenków wciąż dużo za dużo

W ocenie NIK, przy obecnym tempie redukcji emisji NOx Polska nie będzie mogła spełnić wymogów unijnej dyrektywy NEC określającej poziomy redukcji zanieczyszczeń w krajach UE i terminy ich osiągnięcia, a nałożono w niej na nasz kraj m.in. obowiązek zmniejszenia emisji tlenków azotu. w porównaniu z 2005 r. W dyrektywie zapisano, że w ciągu dziesięciu lat (2020-2029) redukcja ilości NOx w skali kraju ma wynieść 30%, tymczasem analiza danych do 2015 r. wskazuje, iż w stosunku do 2005 r. emisję całkowitą tlenków azotu ograniczono o 18%. Zatem dotychczasowe tempo redukcji emisji NOx będzie zbyt niskie, aby osiągnąć wyznaczony pułap. Tym samym konieczne stanie się wdrożenie rozwiązań, które skutecznie ograniczą emisję NOx, zwłaszcza pochodzącą z sektora transportowego. Receptą może być tworzenie na terenach o wysokim natężeniu ruchu samochodowego stref czystego transportu. Pewną rolę dla siebie widzi tu firma AVA Quality Cooling, albowiem postanowiła rozszerzyć swą ofertę o 39 referencji czujniki tlenków azotu (NOx) do pojazdów ciężarowych.

Tlenki azotu (NOx) powstają w wyniku procesu spalania zachodzącego pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, a z takim mamy do czynienia we wnętrzu silników samochodowych, przede wszystkim wysokoprężnych. To substancje wyjątkowo szkodliwe dla układu oddechowego człowieka. Przez specjalistów są uznawane za jedną z przyczyn astmy u dzieci, zapalenia płuc i szeregu innych zaburzeń układu oddechowego, a także uszkodzeń układu krążenia. Tlenek azotu jest także niebezpieczny dla zwierząt, roślin i ekosystemów, stanowi ponadto główny składnik kwaśnych deszczy i smogu.

Wysoka jakość w przystępnej cenie

W celu ograniczenia szkodliwych emisji tlenków azotu przez pojazdy stosuje się czujniki montowane w układzie wydechowym. Elementy te stanowią nowość w ofercie AVA Quality Cooling. Firma wprowadza na rynek 39 referencji czujników azotu do pojazdów ciężarowych i autobusów marek MAN i SCANIA.

Czujnik tlenków azotu (NOx) montowany jest bezpośrednio w układzie wydechowym i służy do stałego pomiaru zawartości NOx w gazach spalinowych. Jest to nieodzowne, by spełnić coraz surowsze normy dotyczących spalin przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa. Czujnik NOx gwarantuje optymalne dozowanie płynu AdBlue, doprowadzając do skutecznej redukcji szkodliwych dla środowiska tlenków azotu.

Czujniki NOx mają limitowany czas działania. Ich awaria oznacza, że do silnika nie będzie podawana mieszanka o optymalnym składzie. Konsekwencją może być niewłaściwy skład spalin, wzrost zużycia paliwa, niepoprawna praca silnika oraz kłopoty z układem DPF/katalizatorem.

Czujniki tlenku azotu AVA Quality Cooling zostały opracowane zgodnie z normami jakościowymi OE. Każdy jest indywidualnie kalibrowany i testowany. Firma zapewnia stałą dostępność produktu, który oferowany jest w przystępnej cenie. Produkt został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem odporności na wibracje silnika, a także na wysokie temperatury.

 

Zostaw Komentarz