Awarie uszczelki głowicy

18 gru 2016

Wymieniając uszkodzoną uszczelkę głowicy koniecznie należy ustalić dlaczego awarii uległa stara. Inaczej całą operację, zwykle dość pracochłonną, trzeba będzie zapewne powtórzyć, a nawet dojść może do bardzo poważnego uszkodzenia silnika.

Uszczelka głowicy cylindra może ulec uszkodzeniu z różnych powodów, a ignorowanie problemu nierzadko prowadzi do poważnej awarii silnika. Przyczyną ponad 80% wycieków lub przedmuchów  spod uszczelek jest nieprawidłowe dokręcenie śrub, nie sprawdzenie ich dociągnięcia po określonym przebiegu, przegrzanie silnika lub nieprawidłowe spalanie. Powodów jak widać może być wiele, a przed zamontowaniem nowej uszczelki trzeba koniecznie ustalić z którym mamy do czynienia i go usunąć, gdyż inaczej cały problem z pewnością rychło się powtórzy.

Zanim jednak w ogóle przystąpimy do wymiany uszczelki należy się najpierw upewnić, że rzeczywiście uległa ona awarii. Przydatna do tego może być poniższa tabela.tab-1

Gdy już na pewno wiadomo, że faktycznie doszło do awarii uszczelki, można zabierać się do wymiany. W jej trakcie bezwzględnie trzeba określić z jakiego powodu uszczelka uległa uszkodzeniu i w jaki sposób przyczynę tę usunąć. Pomocne w tym powinny być wskazówki przygotowane przez specjalistów z firmy Goetze, renomowanego producenta uszczelek, dostarczającego swe zaawansowane technologicznie wyroby zarówno do fabryk samochodów, jak i na rynek wtórny.

Kluczowe znaczenie przy ustalaniu dlaczego doszło do awarii ma dokładne badanie obejmujące zarówno samą uszczelkę, jak i plamy oleju i płynu chłodzącego, nadpalenia i odbarwienia spowodowane wysoką temperaturą, osady węgla (nagar), skutki przedmuchów, czyli utraty kompresji, a także powierzchnie noszące oznaki erozji. Chcąc określić przyczynę problemu, należy trafnie wskazać dominujący skutek uszkodzenia. W przeciwnym razie diagnoza może być błędna.

aPrzegrzewanie

W wyniku działania wysokich temperatur komponenty uszczelki mogą stać się kruche, a nawet ulec zwęgleniu. Widoczne są pęknięcia powierzchni, a krawędzie otworów konstrukcyjnych są odbarwione. Przegrzewanie powoduje utwardzenie i degradację materiału, co zmniejsza efektywność pracy uszczelki.

Podstawą w tej sytuacji jest kontrola układu chłodzenia i natychmiastowa jego naprawa, gdy nie działa tak jak powinien. Samą uszczelkę należy wymienić, zwłaszcza, jeśli silnik został poważnie przegrzany.

Brak lub zbyt słaby docisk uszczelki

W przypadku braku lub zbyt słabego docisku grubość uszczelki wymontowanej z silnika jest niemal taka sama jak nowego produktu. Wyciek pojawia się zwykle w ciągu kilku pierwszych godzin pracy silnika.

Powodem są niedostatecznie dokręcone śruby głowicy cylindrów lub uszkodzone gwinty. Taki sam problem pojawia się, gdy w otworach śrub zaległ olej lub woda. W każdej z tych sytuacji nawet dociągnięcie śrub właściwym momentem lub o odpowiedni kąt nie pozwala uzyskać dobrego docisku. Stare, rozciągnięte lub przekręcone śruby wykorzystane do ponownego montażu również nie zagwarantują odpowiedniego docisku.

Aby uniknąć problemu, należy zawsze przestrzegać procedur producenta silnika dotyczących wymiany i dokręcania śrub głowicy cylindrów, a zwłaszcza wskazówek odnoszących się do użytego momentu, kolejności dokręcania oraz wartości kątów dociągania śrub. Należy również kontrolować sprawność i czystość gwintów.

Podczas dokręcania śruby około 90% użytego momentu służy do pokonania tarcia. Jedynie pozostałe 10% wykorzystujemy do faktycznego dociśnięcia śruby. Z tego powodu najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń producenta co do smarowania śrub głowicy cylindrów. Należy zwrócić też uwagę, że niektórzy producenci powlekają śruby i zalecają ich montaż na sucho – mówi Adam Gołąbek, doradca techniczny z Federal-Mogul Motorparts, właściciela marki Goetze.

Nieprawidłowe spalanie

gf O wystąpieniu nieprawidłowego spalania mieszanki paliwowo-powietrznej świadczą nadpalenia uszczelki. Często pojawiają się między kolejnymi cylindrami w bloku silnika lub w miejscu detonacji i przedwczesnego zapłonu. Odbarwienia wskazują na podwyższone temperatury na krawędziach otworów konstrukcyjnych, widoczne są być ścieżki ucieczki gazów.

Objawy te biorą się stąd, że spalanie detonacyjne i przedwczesny zapłon zwiększają miejscowo temperaturę w komorze spalania, przez co dochodzi do nadpalania uszczelki. Co więcej, powstaje wtedy nadmierne ciśnienie w cylindrze, które przeciwdziała sile dociskającej głowicę, prowadząc do zmęczeniowego uszkodzenia uszczelki.

Problemy te powinny ustąpić po zastosowaniu świec zapłonowych o odpowiedniej wartości cieplnej i właściwym odstępie między elektrodami. Nieprawidłowego spalania można też uniknąć stosując odpowiedniej klasy paliwa. Jeśli silnik poddany był poważnej naprawie mechanicznej, zalecana jest również kontrola stopnia sprężania.

Pominięcie ponownego dokręcenia

hKontrola dokręcenia śrub jest bardzo istotna. Pozwala uniknąć takich problemów jak zmiana położenia uszczelki i powstawanie pęknięć przy otworach konstrukcyjnych z powodu zmniejszenia siły dociskowej. Jeśli dociągniecie śrub nie zostanie sprawdzone, o ile oczywiście operację taką przewiduje producent, trzeba liczyć się możliwością wycieku po pierwszych kilku tysiącach kilometrów.

Obowiązek dociągania śrub zależy od typu materiału i konstrukcji uszczelki. Niektóre z nich w pierwszym okresie pracy osiadają pod wpływem wysokich temperatur i wibracji. Jeśli więc w takim przypadku śruby głowicy cylindrów nie zostaną ponownie dokręcone, właściwy początkowo docisk ulega dość szybko zmniejszeniu i pojawia się przeciek.

Zawsze należy zatem przestrzegać zaleceń producenta dotyczących ponownego dokręcania śrub głowicy cylindrów po przejechaniu odpowiedniej liczby kilometrów. Dobrą praktyką jest ustalenie przez serwisanta terminu ponownej wizyty w warsztacie w celu ponownego dokręcenia śrub, koniecznie przy użyciu klucza dynamometrycznego.

Inne problemy

b

Zanieczyszczenie.
Uszczelka, głowica i kadłub silnika muszą zostać dokładnie oczyszczone przed montażem. Obce ciała uwięzione między powierzchniami styku poważnie obniżają szczelność połączenia.dUszkodzenie. Uszczelka głowicy cylindrów jest delikatna i łatwo można ją uszkodzić. Dlatego należy ostrożnie się z nią obchodzić i zawsze sprawdzać jej stan przed montażem. Niedopuszczalne jest korzystanie z zgiętej lub pofałdowanej. Zabroniony jest także ponowny montaż dotychczasowej uszczelki.


Zniekształcenie. Uszczelki głowicy cylindrów są zaprojektowane tak, aby uszczelniały płaskie powierzchnie. Zniekształcenie głowicy cylindrów lub kadłuba silnika powoduje zmniejszenie szczelności połączenia.

cZawsze należy więc sprawdzać, czy powierzchnie są zgodne ze specyfikacją producenta co do odchyłek płaskości, zwłaszcza w przypadku podzespołów aluminiowych. Trudno jest podać wartość dotyczącą wszystkich silników, ale za maksymalną powinno się uważać nierówność na poziomie 0,1 mm na całej długości głowicy cylindra średniej wielkości silnika.

Pod uwagę wziąć należy również wykończenie powierzchni głowicy cylindrów. Zbyt gładka powierzchnia może umożliwiać ruch uszczelki, zbyt chropowata z kolei uniemożliwi odpowiednie uszczelnienie.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe wymagania dotyczące powierzchni w zależności od typu uszczelki. Są to ogólne wytyczne, do których należy się stosować, gdy nie są dostępne specyfikacje producenta silnika.tab2

e
Szczeliwa.
Z zasady nie należy używać szczeliw do montażu uszczelki głowicy cylindrów. Jeśli szczeliwo jest niezbędne, np. w przypadku połączeń trójnikowych, nie wolno przesadzić z jego ilością. Nadmiar może zablokować kanały i spowodować zablokowanie śrub w otworach nieprzelotowych.

 

Na koniec warto wspomnieć, że każdy może sprawdzić swoją wiedzę na temat serwisowania silnika i innych podzespołów pojazdu, rejestrując się na portalu techniczno-szkoleniowym Federal-Mogul Motorparts  www.fmcampus.eu Tamże skorzystać można z serii bezpłatnych szkoleń technicznych.


Na podstawie materiałów firmy Goetze


.

Zostaw Komentarz