Bardzo ważny płyn

05 sie 2022

Właściwie dobrane płyny eksploatacyjne mają kluczowe znaczenie dla niezawodnej pracy silnika. Dotyczy to także płynu chłodniczego, który odpowiada za utrzymywanie właściwej temperatury pracy jednostki napędowej.

Wraz ze zmianami w konstrukcji silników samochodowych, w tym dążeniu do zmniejszania ich pojemności skokowej z jednoczesnym zwiększaniem mocy oraz redukowania pojemności układu chłodzenia i podnoszeniu temperatury pracy jednostki napędowej, modyfikowany był również skład płynu chłodniczego. Musi on wszak, mimo coraz trudniejszych warunków pracy, zapewnić skuteczne odbieranie nadmiaru ciepła z jednostki napędowej nie powodując zarazem korozji jej elementów.

Płyny do chłodnic Shell Coolant LongLife i Shell Coolant Extra, nie tylko spełniają normy branżowe oraz wymagania producentów silników określane w tworzonych przez nich specyfikacjach, ale także je przekraczają. Tym samym gwarantują wydajną i skuteczną pracę w coraz trudniejszych warunkach. Jednocześnie zapewniają poczucie bezpieczeństwa, wynikające z korzystania z produktów o wysokiej jakości.

Aż jedna trzecia ciepła

Jak powszechnie wiadomo zadaniem płynu chłodniczego jest obieranie nadmiaru ciepła z silnika. Nie każdy natomiast zdaje sobie sprawę, że płyn zmuszony jest do przejęcia nawet jednej trzeciej energii cieplnej wytwarzanej przez jednostkę napędową. Bez tego doszłoby do przegrzania silnika, niechybnie kończącego się jego uszkodzeniem, czy nawet zniszczeniem. Zarazem dobrze zaprojektowany układ chłodzenia powinien zapewnić jak najszybsze nagrzewanie się jednostki napędowej po jej uruchomieniu. Im szybciej osiągnie ona bowiem optymalną temperaturę pracy, tym krócej zużywać będzie więcej paliwa i emitować zwiększoną ilość szkodliwych składników spalin.

Jednocześnie płyn nie może powodować korozji elementów chłodzenia i odkładania się na nich kamienia i osadów. Użycie cieczy pozbawionej odpowiedniego pakietu dodatków prowadzi, że pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia wręcz wywołuje ona korozję we wnętrzu układu chłodzenia.

Płyny do chłodnic Shell Coolant pomagają wydłużyć żywotność pompy wody, zapobiegając wżerom powodowanym kawitacją oraz starzeniu się uszczelek. Inhibitory korozji zawarte w płynach Shell zabezpieczają tylko te miejsca, gdzie ona już jest lub te, w których tworzą się jej ogniska. Dzięki temu nasze płyny zużywają się znacznie wolniej niż w płyny konwencjonalne. Do tego zapewniana przez nie ochrona wykracza poza standardowe normy branżowe. Jednocześnie, dzięki wysokiemu poziomowi inhibitorów spowalniających proces korozji i wydłużających czas eksploatacji, płyn chłodniczy Shell z pakietem dodatków organicznych (OAT)zachowuje swoje właściwości ochronne przez cały okres użytkowania zalecany przez producentów pojazdów i obniża koszty – podkreśla Cezary Wyszecki, doradca techniczny z Shell Polska.

Koncentrat lub gotowy

Płyny chłodnicze najczęściej występują w dwóch podstawowych wariantach – jako koncentraty i roztwory gotowe do użycia. Ponieważ koncentraty muszą być przed użyciem rozcieńczone wodą, istnieje ryzyko, że wysoka zawartość minerałów w twardej wodzie spowoduje tworzenie się osadów kamienia wewnątrz silnika, co ograniczy przekazywanie ciepła i przyczyni się do korozji. Aby temu przeciwdziałać, koncentrat Shell Coolant LongLife jest kompatybilny z twardą wodą do 500 ppm, co zmniejsza prawdopodobieństwo tworzenia się osadów. Do oznaczenia twardości wody trzeba jednak użyć co najmniej specjalnego paska, dlatego lepszym, łatwiejszym i tańszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po wodę zdemineralizowaną lub destylowaną.

Też trzeba wymieniać

Choć wielu kierowców o tym zapomina, zalecane jest sprawdzanie poziomu płynu chłodniczego co najmniej dwa razy w roku – latem i zimą. Jeśli zastosowano najtańszy płyn, musi być on wymieniany co trzy lata lub po przejechaniu 100 000 kilometrów. Gdy natomiast używany jest płyn z pakietem OAT, należy go wymienić co pięć lat lub po przejechaniu 250 000 kilometrów.

Pamiętać należy, że niskiej jakości płyn chłodniczy stosowany przez dłuższy czas może doprowadzić do przegrzewania się silnika na skutek pojawienia się korozji i osadów ograniczających przepływ cieczy. Grozi to awarią jednostki napędowej, a w skrajnym przypadku nawet jej zatarciem.

Jeśli chodzi o łączenie różnych płynów chłodniczych, to działanie takie może spowodować zmniejszenie właściwości antykorozyjnych i zdolności do zapobiegania występowaniu osadów. Dlatego zawsze należy sprawdzać w instrukcji obsługi pojazdu, czy został wybrany odpowiedni płyn chłodzący.

Zostaw Komentarz