Barometr Branży Części Motoryzacyjnych w Polsce

10 mar 2018

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, wspólnie z firmą badawczą Frost & Sullivan, przygotowało analizę rynku części motoryzacyjnych w Polsce.

Barometr Branży Części Motoryzacyjnych w Polsce powstał na podstawie wyników badania przeprowadzonego wśród menedżerów firm – producentów części, dystrybutorów oraz warsztatów. Oto zasadnicze tezy tego dokumentu.

Serwis i naprawy

Wyniki badania warsztatów w Polsce wykazują, że przyczyną 59% wizyt klientów jest awaria lub zużycie części. Tak duży odsetek świadczy o kilku cechach charakterystycznych krajowej motoryzacji. Po pierwsze, park samochodowy w Polsce nie należy do młodych (średnia wieku powyżej 10 lat), co skutkuje stosunkowo częstymi problemami oraz awariami pojazdów. Po drugie, w sytuacji bezproblemowej pracy wszystkich podzespołów w samochodzie, większość kierowców nie zastanawia się nad profilaktyczną wizytą w warsztacie.

Oceniając inwestycje w warsztatach w 2017 roku, 57% respondentów zadeklarowało ich wzrost, z czego zdecydowana większość deklaracji dotyczyła zakupu urządzeń warsztatowych (87%) przez serwisy, które wzięły udział w badaniu. – To wynik postępu technicznego i coraz bardziej złożonej konstrukcji pojazdów oraz zastosowania w nich nowoczesnych rozwiązań informatycznych i elektronicznych. Wymusza to na warsztatach inwestowanie w narzędzia do skutecznej diagnostyki i naprawy szerokiego spektrum komponentów i systemów samochodowych – mówi Alfred Franke, prezes SDCM.

Produkcja części motoryzacyjnych

Niezwykle głośny temat elektromobilności, intensywnie promowany przez rząd w kontekście przyjętej Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie z dniem 22 lutego tego roku, jest różnie postrzegany przez uczestników przemysłu motoryzacyjnego.

Jak wskazują wyniki Barometru, 63% menedżerów fabryk, produkujących części samochodowe, uważa, że elektromobilność jest najistotniejszym trendem, który zmieni rynek handlu i usług w motoryzacji. Drugą pozycję ze znacząco mniejszym udziałem zajęły pojazdy autonomiczne, które wskazało 39% respondentów. Warto też zauważyć, że 44% menedżerów uznaje, że gwałtowny rozwój elektromobilności stanowi zagrożenie dla ich firm, jedynie 19% uważa, że jest to szansa do szybszego rozwoju.

– Tak negatywna percepcja jest związana z tym, że większość obecnego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce jest skupiona na produkcji części i podzespołów do samochodów o konwencjonalnych rodzajach napędu. Na przykład dla fabryki, która produkuje tłumiki do pojazdów spalinowych, rozwój elektromobilności niesie ze sobą potencjalne zagrożenie utraty rynku i konieczności zwolnienia personelu, gdyż jej produkty nie będą miały zastosowania w pojazdach elektrycznych – wyjaśnia Alfred Franke.

– Producenci części motoryzacyjnych do konwencjonalnych pojazdów zasadnie uważają, iż droga do czystego transportu powinna wieść poprzez stopniową adaptację oraz hybrydyzację, co pozwoli na dostosowanie się do nowych realiów w mobilności – dodaje Ivan Kondratenko, konsultant-analityk, Automotive & Transportation, Frost & Sullivan.

Oceniając kolejny trend menedżerowie fabryk w Polsce wykazali zrozumienie potencjalnych korzyści, które powstają wraz z wdrożeniem rozwiązań określanych mianem Przemysłu 4.0. Ponad połowa z nich uważa, iż wymagania odbiorców (56%) oraz wzrost produktywności (51%) są czynnikami, które mogą zmotywować producentów do przekształcenia swojej działalności przy wykorzystaniu tzw. inteligentnych procesów produkcyjnych. Otwartość na rozwiązania Przemysłu 4.0 wynika też z tego, że zdaniem 56% menedżerów największym zagrożeniem w rozwoju fabryk jest brak wykwalifikowanego personelu. Automatyzacja procesów w fabryce daje szanse rozwiązania tego problemu.

– Motoryzacyjne fabryki przyszłości istotnie oznaczać będą duże zmiany dla gospodarki. Zwiększona automatyzacja, cyfryzacja oraz łączność przekształcą obecne modele biznesowe w sektorze produkcji części i komponentów – prognozuje Ivan Kondratenko.

Barierą na drodze innowacji są oczywiście problemy finansowe – 63% respondentów przyznało, że koszty inwestycji stanowią podstawową przeszkodę w transformacji zgodnie z ideą Przemysłu 4.0.

Dystrybucja części motoryzacyjnych

Zdecydowana większość dystrybutorów części motoryzacyjnych przedstawia pozytywne prognozy dotyczące wyników sprzedaży w 2018 roku. Aż 41% firm dystrybucyjnych biorących udział w badaniu spodziewa się wzrostów przekraczających 10%. Wzrostów do 10% spodziewa się natomiast 40% firm.

Sektor dystrybucji części motoryzacyjnych w Polsce charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem konkurencji. Aż 68% menedżerów firm dystrybuujących komponenty uznało wojny cenowe za czynnik, który stanowi największe zagrożenie. – Zjawisko to występuje we wszystkich segmentach rynku – od tanich części motoryzacyjnych do produktów marek premium – zauważa Alfred Franke.

Oceniając poziom wojen cenowych w poszczególnych segmentach, 36% respondentów postawiło najwyższą ocenę (czyli „5”) w sektorze marek premium, co oznacza, że wojny cenowe są tam na tyle intensywne, że całkowicie niszczą opłacalność. W pozostałych obszarach – wśród produktów średniej półki oraz tanich części, sytuacja została oceniona nieco bardziej optymistycznie, niemniej jednak większość menedżerów ocenia konkurencję na „4” co oznacza, że wojny cenowe wciąż mają znaczący wpływ na opłacalność. W takich sytuacjach, szczególnie w segmencie marek premium, rynek wymusza na graczach dystrybucję produktów w niższych cenach niż konkurenci, żeby móc sprzedać większe wolumeny i w ten sposób skompensować straty wynikające z obniżenia ceny.

Kolejnym wyzwaniem dla dystrybutorów jest zwiększająca się aktywność sektora OES w obszarze sprzedaży części zamiennych – 69% menedżerów wykazało wzrost segmentu autoryzowanych dealerów w 2017 roku. Wraz z rosnącym zaawansowaniem technologicznym części motoryzacyjnych oraz zwiększeniem sprzedaży nowych pojazdów, producenci samochodów pragną zwiększyć swój udział na rynku części zamiennych, sprzedając komponenty z własnym logo. To z kolei znacząco uderza w segment niezależnych dystrybutorów części zamiennych, zmniejszając ich udziały w rynku.

 

Zostaw Komentarz