Bio Service i odzysk opon

25 mar 2019

Polska jest jednym z większych rynków motoryzacyjnych w Europie. W związku z tym powstaje duża liczba zużytych opon. Bio Service dostrzegł problem związany z prawidłową utylizacją ogumienia i jako organizacja zajmująca się odbiorem odpadów z warsztatów zajął się tą kwestią, ponieważ praktyka znacznie odbiega od teorii.

Według obowiązujących w Polsce norm większość sprzedanych opon powinna zostać odzyskana, gdy ulegną one już zużyciu. Jednocześnie przynajmniej 15% z odzyskanego tonażu musi podlegać recyklingowi. W przypadku opon polega on z reguły na mechanicznym granulowaniu, oddzieleniu gumy od drutu i włókna oraz wykorzystaniu granulatu do budowy nawierzchni sportowych, produkcji kół do kontenerów na śmieci, płyt do wykładania placów zabaw dla dzieci, elementów bezpieczeństwa drogowego, mat hodowlanych itp.

Cała reszta jest odzyskiwana głównie w postaci energii cieplnej – jest to tzw. odzysk energetyczny. W naszym kraju opony w całości lub rozdrobnione są spalane w specjalnie do tego celu przystosowanych piecach, przede wszystkim w cementowniach, stanowiąc wysokokaloryczne paliwo zastępujące węgiel.

Zgodnie z ustawą na producentów (importerów) ogumienia został nałożony obowiązek odzysku większości wprowadzonych na rynek opon, a na przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej – obowiązek ewidencji, składowania i przekazywania do odzysku zużytego już ogumienia.

Każdy warsztat samochodowy, niezależnie od skali prowadzonej działalności, wytwarza różnego rodzaju odpady, które ze względu na zagrożenie wymagają odpowiedniego zagospodarowania zgodnego z zapisami prawa w tym zakresie. Są to np. filtry, zderzaki, plastiki samochodowe, opakowania, odpady farb, lakierów i właśnie zużyte opony. Jednocześnie serwis ma obowiązek prowadzić ich ewidencję za pomocą kart przekazania odpadów oraz składać zbiorcze zestawienie danych w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Choć ich recykling kosztuje, to podpisując umowę z Bio Service, można liczyć nie tylko na pomoc w prawidłowym prowadzeniu gospodarki odpadami, ale i na zwrot nakładów poniesionych na utylizację niektórych odpadów. Refinansowanie odbywa się po spełnieniu konkretnych warunków, m.in. zgłoszenia odbioru odpadów przez program BS BIO.

Biorąc pod uwagę kod odpadu 160103, czyli zużyte opony, to regulacje prawne i działania wszelkiego rodzaju instytucji oraz organizacji, przełożyły się w ostatnich latach na zmniejszenie liczby opon wyrzucanych na tzw. dzikie wysypiska. Niestety proceder ten nie zniknął. – Obserwując rynek oponiarski i biorąc pod uwagę sygnały, które do nas docierają, obawiamy się, że ilość dzikich wysypisk będzie się znów zwiększała. Z tego powodu Bio Service stworzył usługę – odbiór zużytych opon. W jej ramach oferujemy bezpośredni odbiór opon od naszych klientów, a także możliwość oddania opon w filiach Inter Cars S.A., w których znajdują się specjalne kontenery służące do składowania opon – mówią przedstawiciele Bio Service.

Jak to wygląda w praktyce? W przypadku pierwszej opcji klienci składają zlecenie odbioru za pośrednictwem programu BS BIO. Po wpływie zgłoszenia operator logistyczny odpowiada proponując datę odbioru. Wariant taki przeznaczony jest dla dużych warsztatów (głównie oponiarskich), w których, w zależności od regionu, minimalna liczba opon do odbioru wynosi ok. 200 sztuk.

Natomiast w przypadku drugiej opcji, przy mniejszej ilości opon, klienci sami przywożą zużyte opony do wybranych filii Inter Cars, gdzie układają je w tzw. jodełkę w wyznaczonym do tego kontenerze. Wszystko odbywa przy pomocy pracownika filii. Następnie klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zużytych opon, fakturę z tytułu wykonania usługi odbioru oraz Kartę Przekazania Odpadów.

Przy okazji warto przypomnieć, że Bio Service oferuje również doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Lista usług wraz z cennikiem dostępna jest w programie BS BIO. Klienci korzystający z programu mogą zamówić konkretną usługę, związaną z obowiązkami, jakie w obszarze ochrony środowiska nakładają na warsztaty przepisy prawa. Między innymi: pozwolenie na wytwarzanie odpadów, raport KOBiZE, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

 

Zostaw Komentarz