BorgWarner o zrównoważonym rozwoju

26 cze 2021

Firma BorgWarner opublikowała raport zatytułowany „Evolving For All” (Ewoluując dla wszystkich). Kompleksowy raport obejmuje kilka zasadniczych elementów, w tym strategię zrównoważonego rozwoju i zarządzania firmy BorgWarner, kluczowe wskaźniki wydajności, reakcję na COVID-19, integrację przejętej firmy Delphi Technologies i inne.

Reakcja na COVID-19

Jak podaje raport, firma zastosowała środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę swoim pracownikom. W celu złagodzenia skutków finansowych, Radzie Strategii, Zarządowi i setkom kierowników firmy tymczasowo obniżono płace. Wprowadzono globalną politykę zapewniającą elastyczne godziny pracy i pracę zdalną, a także regularnie informowano o bezpiecznych zachowaniach i wskazówkach dotyczących zdrowia.

Ponadto firma BorgWarner powołała grupę zadaniową ds. bezpiecznego restartu (Safe Restart Task Force) w celu przygotowania procedur powrotu do pracy, a także utworzyła Radę ds. Ryzyka Związanego z Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Risk Council), której zadaniem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla działalności firmy.

 Zarządzanie środowiskiem

 W 2020 roku 85% przychodów firmy pochodziło ze sprzedaży produktów związanych z napędem elektrycznym, hybrydowym i spalinowym o ograniczonej emisji spalin. Strategiczne przejęcie firmy Delphi Technologies rozszerzyło ofertę w zakresie energoelektroniki. BorgWarner przewiduje, że do 2030 roku 45% swoich przychodów będzie czerpać z produktów dla pojazdów elektrycznych, a łączne wydatki na badania i rozwój (R&D) oraz wydatki kapitałowe na eProdukty przekroczą 3 miliardy USD w ciągu najbliższych pięciu lat.

Firma zobowiązała się do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2035 roku, rozszerzając swój cel zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w stosunku do sprzedaży w latach 2015-2030 o 50% i zużycia energii w stosunku do sprzedaży o 37%. W ciągu ostatnich pięciu lat firma BorgWarner osiągnęła 17% redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Odpowiedzialność społeczna

Wśród ostatnich przedsięwzięć firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej znalazło się zatrudnienie zewnętrznego konsultanta w celu przeprowadzenia niezależnej analizy sprawiedliwości płacowej. Globalne badanie dotyczące równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wykazało, że kobiety otrzymywały średnio 98,7% wynagrodzenia w porównaniu z mężczyznami. Firma zobowiązała się do kontynuowania oceny i zajmowania równością wynagrodzeń.

W ciągu całego roku firma dążyła do zminimalizowania całkowitego wskaźnika wypadków, który od 2015 roku poprawił się o 56%. Dziewięć zakładów otrzymało nagrodę „2020 CEO Safety Excellence Award” w 2020 roku za przepracowanie miliona godzin i minimum 12 kolejnych miesięcy bez odnotowania wypadku oraz za inne wskaźniki bezpieczeństwa.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw Komentarz