Branża prognozuje

06 mar 2019

Największe wyzwania, jakie w najbliższej perspektywie stoją przed przemysłem i rynkiem motoryzacyjnym, to bez wątpienia brexit, szybko rozwijające się dalekowschodnie internetowe platformy handlowe, światowe wojny cenowe i regulacje dotyczące redukcji CO2 – wynika z raportu SDCM i firmy Frost & Sullivan na rok 2019 przedstawionego na konferencji przeprowadzonej w centrum prasowym PAP.

Zjednoczone Królestwo stanowi jeden z pięciu głównych rynków zbytu dla polskich producentów części. Zrozumiałe są więc obawy branży dotyczące najbardziej niekorzystnego scenariusza wyjścia Wielkiej Brytanii z UE – czyli tzw. twardego brexitu. Takie rozwiązanie bowiem będzie oznaczać powrót do pełnej kontroli na granicach, przywrócenie ceł, podwójne obowiązki homologacyjne, wreszcie – dłuższy czas oczekiwania na części, a tym samym problemy z terminową realizacją zamówień i związane z tym niezadowolenie klientów.

Kolejną kwestią budzącą obiekcje branży motoryzacyjnej są przyjęte przez Unię Europejską nowe progi dotyczące tzw. dekarbonizacji, czyli ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę, że przemysł motoryzacyjny w Polsce skupiony jest wciąż na technologiach napędów konwencjonalnych, tak radykalne ograniczenia stanowią realne zagrożenie dla interesów producentów.

Zakaz cesji wierzytelności, split payment, czy ciągły brak właściwych regulacji dotyczących Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) to kolejne niekorzystne czynniki, które mogą odcisnąć piętno zwłaszcza na rynku usług, jednak wg raportu będą mieć one mniejsze znaczenie niż te wskazane powyżej.

W kategorii wyzwań stojących przed branżą w perspektywie 5-10 lat wymienia się elektromobilność i carsharing – tzw. megatrendy, których upowszechnienie się może ograniczać wzrost wartości rynku motoryzacyjnego.

Dla fabryk części i podzespołów przeznaczonych do samochodów o napędzie konwencjonalnym rozwój elektromobilności oznaczać będzie ograniczenie rynku zbytu, w konsekwencji zmuszając te przedsiębiorstwa do redukcji zatrudnienia – mówi Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Produkcja

Motoryzacja to jedna z największych i najbardziej produktywnych gałęzi polskiej gospodarki, odpowiedzialna za 8% PKB. Producenci części zatrudniają w Polsce 147, 4 tys. osób, co stanowi ponad 80% miejsc pracy całego przemysłu motoryzacyjnego. Wedle danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w kraju działa blisko 1000 producentów części motoryzacyjnych. Według raportu SDCM produkcja części i akcesoriów motoryzacyjnych była większa o 5,8% w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając wartość ponad 89 mld zł, przy obserwowanym niestety od kilku lat spadku dynamiki wzrostu. Eksport części i akcesoriów stanowi 60% całego sektora, plasując Polskę na 10 miejscu pod względem wielkości eksportu części na świecie.

Jak wskazują wyniki barometru blisko ¾ producentów zanotowało wzrost przychodów w 2018 roku, a wśród nich 21% wykazało wzrost większy niż 10%. Prognozy na 2019 są mniej optymistyczne niż wyniki osiągnięte w 2018, co może być efektem obserwowanego spadku dynamiki wzrostu sprzedaży i hamowania rynku niemieckiego – głównego odbiorcy polskich części motoryzacyjnych. Spowolnienie gospodarki niemieckiej z pewnością wpłynie negatywnie na eksport części motoryzacyjnych z Polski, niemniej jednak polskie firmy i ich oferta pozostaje wciąż atrakcyjna z uwagi na dobrą relację jakości do ceny, a także dzięki elastyczności producentów i umiejętności adaptowania się do zmian.

Badanie pokazało, że w perspektywie najbliższych lat, największy wpływ na relacje gospodarcze Polski i Niemiec będzie mieć skala zaangażowania polskich producentów w Przemysł 4.0 – podsumowuje Alfred Franke.

Dystrybucja i handel

W Polsce działa ponad 50 dystrybutorów posiadających 1200 punktów hurtowej sprzedaży części i akcesoriów, tworząc dzięki temu ponad 32 tysiące miejsc pracy. Dynamika wzrostu rynku części wynosi około 4%. Godny uwagi jest fakt, że dynamika wzrostu firm dystrybucyjnych jest prawie trzy razy większa i utrzymuje się na poziomie 11%. Jest to zasługą ich mobilności i konsekwentnej ekspansji na coraz dalsze rynki zagraniczne. Według wyników barometru, 85% firm odnotowało wzrost przychodów w 2018 roku. U ponad połowy dystrybutorów (60%), wzrost ten wyniósł ponad 10%. Tak jak w przypadku producentów części, prognozowane wzrosty przychodów z dystrybucji części są mniej optymistyczne, w porównaniu do wyników za  rok 2018.

Aż 95% dystrybutorów oczekuje, że w 2019 roku wzrost będzie się utrzymywał. Niemniej jednak 55% z nich uważa, że wyniesie on tylko 5 do 10%. Może to być związane z coraz większą konkurencją na rynku dystrybucji części, co skutkuje wojnami cenowymi – mówi Ivan Kondratenko, konsultant z firmy doradczej Frost & Sullivan.

Usługi

Raport SDCM podaje, że wartość rynku części i napraw motoryzacyjnych wynosi obecnie ponad 32 miliardy złotych. W Polsce działa blisko 20 tysięcy niezależnych warsztatów obsługujących pojazdy osobowe i ciężarowe, przy czym sektor ten zatrudnia 145 tysięcy osób.

Badania pokazały wzrost sprzedaży usług u 65% respondentów, z czego najwięcej, bo aż 36% zanotowało wzrost powyżej 5%. Obserwuje się zjawisko przejmowania klientów przez wiodące warsztaty z ugruntowaną pozycją na rynku, uzyskujące w ten sposób wzrosty większe niż wzrost samego rynku napraw.

Jednym z najbardziej znaczących czynników wspierających rozwój warsztatów jest zaangażowanie w najbardziej atrakcyjne obszary usług serwisowych, tj. m. in. naprawy relatywnie nowych i zaawansowanych technologicznie pojazdów, wyposażonych w skomplikowane systemy elektroniki pokładowej.

O wyzwaniach, zagrożeniach, szansach, a także strukturze polskiego przemysłu i rynku motoryzacyjnego mogli usłyszeć uczestnicy konferencji prasowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Podczas spotkania zaprezentowano najnowszy raport „Branża Motoryzacyjna w Polsce 2019”, a także najświeższy barometr motoryzacyjny przygotowany przez SDCM we współpracy z firmą doradczą Frost & Sullivan.

 

Zostaw Komentarz