Brembo z najwyższymi ocenami

13 gru 2022

Włoska firma Brembo, jako jedna z niewielu, została wyróżniona najwyższymi ocenami „A” w dziedzinie transparentności korporacyjnej oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym i ochrony zasobów wodnych przez międzynarodową organizację ekologiczną CDP.

Na podstawie danych zgłoszonych w kwestionariuszu międzynarodowej organizacji ekologicznej CDP za rok 2022, dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochronie zasobów wodnych, Brembo, jako jedna z niewielu spośród ponad 10 tys. badanych firm, uzyskało podwójną ocenę „A”. Jest to cenne wyróżnienie, gdyż ustalana i ogłaszana co roku punktacja CDP uchodzi za standard korporacyjny w zakresie transparentności środowiskowej. W 2022 r. ponad 680 inwestorów z aktywami o wartości ponad 130 mld USD oraz 280 nabywców z wydatkami na zamówienia publiczne o wartości 6,4 mld USD zwróciło się do firm o przekazanie za pośrednictwem CDP swoich danych dotyczących wpływu na środowisko, ryzyka i podejmowanych działań. Odpowiedzi udzieliła rekordowa liczba 18700 firm.

CDP stosuje szczegółową i niezależną metodologię oceny firm, przyznając punkty w skali od A do D, za kompleksowość informacji, świadomość problemów i zarządzanie ryzykiem, a także za wykazanie najlepszych praktyk korporacyjnych, takich jak wyznaczanie ambitnych celów w dziedzinie ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa, które nie ujawniły lub nie dostarczyły informacji, otrzymały ocenę F.

Cristina Bombassei, Brembo Chief CSR Officer i Board Member, powiedziała: – Kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem, zawsze były integralną częścią globalnej strategii biznesowej. Wierzymy, że są one czynnikami umożliwiającymi rozwój naszej Grupy, a także całej gospodarki. W tym roku Brembo po raz piąty z rzędu dostaje podwójną ocenę A od CDP, co przyjmujemy z ogromną satysfakcją i co zawdzięczamy naszemu nieustającemu zaangażowaniu. To dla nas motywacja do utrzymania kursu na zrównoważony rozwój i zobowiązanie do podejmowania kolejnych wysiłków, mających na celu uwzględnienie czynników ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny) przy każdej kluczowej decyzji.

Zgodnie ze swą strategią, Brembo skupia się obecnie na rozwoju ekologicznych rozwiązań. Dlatego w tym roku firma wprowadziła na rynek Greenance Kit Concept. Ten nowy asortyment specjalnych tarcz i klocków hamulcowych łączy wysoką wydajność hamowania z obniżonym wpływem na środowisko. Ponadto, Brembo zmniejszyło emisję CO2 w swoich biurach i zakładach o 29% w porównaniu z 2019 r. i zwiększyło dostawy energii ze źródeł odnawialnych do 53% z 43% w ubiegłym roku. Te wszystkie wysiłki są częścią szerszych działań Brembo na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których firma zobowiązała się w 2018 r., popierając Agendę 2030.

Maxfield Weiss, Executive Director, CDP Europe, stwierdził: – Według CDP, w tym roku prawie 20 tys. firm ujawniło swoje dane środowiskowe, z czego 70% stanowiły przedsiębiorstwa europejskie. Konferencja klimatyczna COP27 pokazała, że kwestia transformacji jest kluczowa, jeśli mamy utrzymać globalny wzrost temperatury na poziomie 1,5°C. Dlatego cieszę się, że europejskie przedsiębiorstwa stanowią prawie połowę wszystkich firm z oceną A, w tym 15 z nich otrzymało podwójną ocenę A i 8 potrójną oceną A za rolę lidera w zapobieganiu zmianom klimatycznym, ochronie lasów i zasobów wodnych. Musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o połowę i zatrzymać wycinkę drzew do 2030 r., a także zwiększyć bezpieczeństwo zasobów wodnych – nie da się utrzymać poziomu 1,5°C bez natury. Po przyjęciu dyrektywy UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), spółki z oceną A będą wiodły prym w działaniach dążących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości. Takiej transparentności środowiskowej i podobnych przedsięwzięć potrzebuje cała gospodarka, aby zapobiec zapaści ekologicznej.

Pełna lista firm, które znalazły się na liście CDP z oceną „A”’ znajduje się tutaj.

 

Zostaw Komentarz