BS BIO – program do obsługi gospodarki odpadami

19 lip 2018

Firma Inter Cars wprowadziła program BS BIO. Powstał on po to, aby usprawnić komunikację między klientem BIO SERVICE, a operatorem logistycznym, w tym przypadku firmą powołaną do odbioru odpadów.

Dzięki programowi BS BIO nastąpiła automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicenie ich składania. Po wprowadzeniu zgłoszenia klient otrzymuje jego numer. Przy każdej zmianie statusu zamówienia jego nazwa zmienia się odpowiednio na zgłoszenie utworzone, nowe, oczekujące na potwierdzenie, przyjęte, zrealizowane oraz odrzucone. Program umożliwia też uruchomienie różnych usług w jednym miejscu, bez konieczności logowania się do innych aplikacji. Rozwiązanie takie upraszcza proces odbioru odpadów, a także przyczynia się do szybkiej realizacji otrzymanych zgłoszeń.

 Jak to działa

Każdy klient, który ma podpisaną umowę z BIO SERVICE, otrzymuje automatyczny dostęp do BS BIO. Po zalogowaniu do programu tworzy zgłoszenie w celu zamówienia usługi odebrania odpadów z warsztatu. Wybiera kody odpadów z listy rozwijalnej. Każdy kod, wpisany w zgłoszeniu, jest odpowiednio opisany (kody odpadów odpowiadają kodom na pojemnikach, które znajdują się w warsztacie klienta). W oknie ilość/kilogramy klient wpisuje orientacyjną wagę danego kodu, który jest do odebrania. Cena utylizacji za wpisaną ilość oddawanego odpadu przypisuje się automatycznie. Czynność tę powtarza się tyle razy, ile odpadów – według tabeli kodów – warsztat ma do oddania.

Jeżeli odpadem jest olej przepracowany, złom akumulatorowy, złom metalowy lub makulatura istnieje możliwość zgłoszenia takiego odpadu i negocjowania ceny z operatorem logistycznym przez zgłaszającego odbiór. Program zapewnia możliwość komunikacji klienta z operatorem i automatycznie podlicza koszty odbioru odpadów. Gdy w zgłoszeniu są odpady podlegające zapłacie i odsprzedaży, program przelicza dane i podaje różnicę, która w zależności od tego, czego jest więcej, pokazuje kwotę, jaką trzeba będzie zapłacić operatorowi albo jaką otrzyma się od operatora. Ma to miejsce na przykład w przypadku, kiedy klient sprzedaje olej przepracowany.

 Zgłoszenie zamówienia

Po wprowadzeniu kodów wszystkich odpadów, które warsztat chce oddać, zgłoszenie akceptuje się przez kliknięcie przycisku „ZGŁOŚ”. W tym momencie jest ono automatycznie przekierowywane do operatora logistycznego oraz nadawany jest mu numer i status. Jednocześnie zapisywane jest w archiwum.

Gdy zgłoszenie pojawia się u operatora, ten podejmuje je i odpowiada klientowi, podając termin, w którym przyjedzie w celu odebrania odpadu. Oczywiście wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące odebranych odpadów są archiwizowane w formie elektronicznej i widoczne przez obie strony.

W systemie, oprócz zgłaszania odpadów, BIO SERVICE oferuje również doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Lista usług wraz z cennikiem dostępna jest w zakładce Usługa BIO. Klienci korzystający z tego rozwiązania mogą zamówić konkretną usługę, np. pozwolenie na wytwarzanie odpadów, raport KOBiZE, czy pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Program jest cały czas aktualizowany, a obecnie trwają prace nad możliwością automatycznego uzupełniania wzoru sprawozdania z gospodarowania odpadami, aby klienci mogli otrzymywać raport gotowy do złożenia w urzędzie. Planowane jest również wprowadzenie innych dodatkowych usług, m.in. zamówienie przeprowadzenia audytu energetycznego czy udostępnienie profesjonalnego ekspresu do kawy.

Zostaw Komentarz