Co zrobić z zużytym akumulatorem?

21 sie 2018

Akumulator zbudowany jest m.in. z silnie trującego ołowiu. Dlatego tak ważne jest, aby zużyty trafił w odpowiednie ręce – firm lub organizacji, które mają uprawnienia do zbiórki, transportu i recyklingu.
O recyklingu akumulatorów mówi Wojciech Kopacz, menadżer projektu Bio Service.

 

Czym jest Bio Service?

To inicjatywa mająca na celu pomoc warsztatom w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Jednym z najważniejszych celów Bio Service jest edukacja klientów, bo choć przepisy dotyczące gospodarowania odpadami są jednoznaczne, nie wszyscy właściciele warsztatów stosują się do nich. W wielu przypadkach dopiero kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ujawnia nieprawidłowości. Ich konsekwencją są kary finansowe, których udałoby się uniknąć, gdyby właściciel serwisu wiedział jak postępować z odpadami.

Edukacja to tylko jeden z aspektów naszej działalności, bowiem warsztaty, które przystąpią do programu otrzymują też bardziej wymierne korzyści. Dołączenie do nas nie tylko pomaga właściwie gospodarować niebezpiecznymi odpadami, ale też buduje wizerunek warsztatu jako firmy dbającej o środowisko naturalne.

Czy przedsięwzięcie cieszy się zainteresowaniem?

Tak. Z usług Bio Service skorzystało do tej pory ponad osiem i pół tysiąca klientów Inter Cars i z każdym miesiącem ich przybywa. Na popularność inicjatywy na pewno wpływa fakt, że złom akumulatorowy można oddać w każdym punkcie sprzedaży Inter Cars, gdzie zużyty akumulator od razu trafia do specjalnego pojemnika. Mało tego, w ramach umowy istnieje również możliwość wstawienia przez nas do warsztatu bezpiecznego pojemnika z pokrywą. Kiedy zostanie on zapełniony, klient informuje nas o tym za pośrednictwem platformy BS BIO, a my wymieniamy go na pusty. To wygodne i bardzo proste rozwiązanie, w którym biurokracja ograniczona jest do absolutnego minimum. Dodatkowo, klienci w zamian za złom akumulatorowy otrzymują punkty w programie lojalnościowym Inter Cars, które praktycznie od razu mogą wykorzystać na zakup nowych towarów.

Jakie odpady są najtrudniejsze w utylizacji?

Na pewno akumulatory. To szczególny produkt, którego po zużyciu nie można tak po prostu wyrzucić do kosza. Temat ten jest bardzo aktualny, zwłaszcza teraz, tuż przed okresem jesienno-zimowym, kiedy to następuje większe zapotrzebowanie na nowe akumulatory. Siłą rzeczy zwiększa się więc i obrót starymi akumulatorami. Pamiętajmy jednak, że w myśl przepisów, odpadami warsztatowymi są również m.in. pozostawione po wymianie oleje, płyny, filtry, opony czy żarówki.

Dlaczego zużyty akumulator jest szczególnie niebezpiecznym odpadem?

Akumulator w znacznej części zbudowany jest z ołowiu, a więc silnie trującego pierwiastka. Oprócz związków ołowiu zawiera również kwas siarkowy o silnym stężeniu oraz tworzywa sztuczne. Te elementy wpływają negatywnie na żywe organizmy, roślinność oraz glebę. Wyciekający z zużytego akumulatora kwas może też spowodować poważne oparzenia u ludzi lub zwierząt. Dlatego niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów w nieprzystosowanych do tego miejscach. Grozi to wyciekiem elektrolitu na podłoże, co prowadzi do zanieczyszczenia środowiska oraz narażenia na niebezpieczeństwo osób trzecich.

W jaki sposób możemy mieć pewność, że akumulator został odpowiednio zutylizowany?

Firma odbierająca złom akumulatorowy jest zobligowana do wydania Karty Przekazania Odpadu (KPO). Bio Service gwarantuje, że odbiorcy złomu mają wymagane pozwolenia i decyzje. Dysponując tym dokumentem mamy pewność, że złom akumulatorowy trafia w dobre ręce.

Bio Service co roku przedstawia dokumenty o masie zebranego i zutylizowanego złomu akumulatorowego Marszałkowi Województwa.

Zostaw Komentarz