Co zrobić z zużytym olejem

29 sie 2022

Wymiana oleju silnikowego to jedna z najpowszechniejszych czynności wykonywanych w serwisach motoryzacyjnych. Jednocześnie zlany przez mechanika stary olej musi zostać odpowiednio zutylizowany, bo jest bardzo szkodliwy do środowiska. Eksperci Bio Service wyjaśniają, jak najwygodniej zrealizować ten obowiązek.

 

Szkodliwość przepracowanego oleju wynika zarówno z jego podstawowego składu, jak i zmian, które w nim zaszły podczas eksploatacji. W zużytym oleju znajdują się dodatkowe szkodliwe substancje: siarczki, związki metali (ołowiu, manganu, niklu i innych) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Ani do wody, ani w powietrze

Według szacunków litr przepracowanego oleju może skazić aż 5 milionów litrów wody, dlatego każdy z nas powinien zrobić wszystko, aby nie dostał się on do gleby i wód gruntowych, ani do jakichkolwiek zbiorników wodnych lub kanalizacji.

Szkodliwe jest również spalanie oleju w piecu w warsztacie lub garażu. Takie działanie przyczynia się do powstawania smogu i sprawia, że trujący dym trafia do naszych płuc, zwiększając ryzyko zachorowania na nowotwory i groźne choroby układu krążenia i oddechowego.

Olej przepracowany nie jest bezpiecznym paliwem. Zawiera wiele szkodliwych substancji, będących efektem zużycia w silniku, które podczas spalania dostają się do atmosfery i trują. Jedną z metod utylizacji tego odpadu rzeczywiście jest tzw. recykling energetyczny, jednak spalanie odbywa się w zaawansowanych technicznie piecach przemysłowych. Wpływ takiego działania na otoczenie jest zminimalizowany dzięki specjalnym filtrom oraz odpowiednio wysokiej temperaturze w komorze spalania, znacznie wyższej niż ta uzyskiwana w garażowych czy domowych piecach. W piecach przemysłowych dochodzi do rozkładu trujących substancji złożonych lub ich wychwycenia. Trzeba wyraźnie podkreślić, że dostępne na rynku tzw. „piece na olej przepracowany” nie są tak naprawdę przystosowane do takiego paliwa – wyjaśnia Adrian Siemiński, manager projektu Bio Service, przeznaczonej dla firm platformy do zarządzania gospodarką odpadami.

Szczelnie i bezpiecznie

Ze względu na swe cechy olej silnikowy zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych, podobnie jak inne płyny eksploatacyjne – chłodniczy, hamulcowy, czynnik klimatyzacji i płyn do układu wspomagania kierownicy. W związku z tym jego przechowywanie, transport oraz utylizacja są ściśle regulowane przepisami, mającymi zapewnić ochronę środowiska. I tak:

  • Przepracowany olej musi być przechowywany w szczelnych, odpowiednio oznaczonych beczkach pod zadaszeniem i na utwardzonej powierzchni.
  • Do odpadów niebezpiecznych zaliczane są także wszystkie rzeczy zanieczyszczone olejem (filtry, opakowania, szmatki i inne). Należy je przechowywać w szczelnych pojemnikach i nie mogą one być mieszane z innymi nieczystościami.
  • Zużyty olej trzeba oddać firmom zajmującym się odbiorem profesjonalnie, na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji administracyjnych.
  • Odbiór oleju i innych odpadów niebezpiecznych bezpośrednio z warsztatu przedsiębiorca może zlecić szybko i wygodnie online za pośrednictwem platformy Bio Service.

Osoby fizyczne mogą oddać zużyty olej silnikowy do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wymianę oleju i filtrów najlepiej jednak przeprowadzić w profesjonalnym warsztacie.

Oddać specjalistom

Zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska są coraz większym problemem na świecie. Warto więc korzystać z każdej możliwości ekologicznie odpowiedzialnego unieszkodliwienia odpadów lub ich recyklingu. Przepracowany olej należy do substancji nadających się do ponownego wykorzystania – to potencjalne źródło energii oraz wartościowy surowiec do rerafinacji lub produkcji nowych środków smarnych. Muszą się tym jednak zająć wyspecjalizowane firmy. Gwarancję współpracy takimi firmami daje korzystanie z platformy Bio Service.

Obowiązki ekologiczne

Dodać należy, że na każdym właścicielu serwisu motoryzacyjnego spoczywa obowiązek prowadzenia właściwej gospodarki odpadami. Narzędziem do jego realizacji może być Bio Service, czyli platforma pozwalająca na zlecanie online odbioru z warsztatu odpadów niebezpiecznych oraz innych. W jej ofercie są także usługi związane ze spełnieniem wymogów formalnych, takich jak raportowanie, prowadzenie ewidencji, wypełnianie kart przekazania odpadu itd. Ponadto Bio Service skupuje złom akumulatorowy oraz tarcze i bębny hamulcowe.

Zostaw Komentarz