Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

14 sty 2020

 

Zużyty akumulator zawiera elementy wykonane z silnie trującego ołowiu. Z tego powodu ważne jest, aby trafił w odpowiednie ręce – firmy lub organizacji, które posiadają uprawnienia do zbiórki, transportu i recyklingu.

 

Mimo że gospodarowanie odpadami uregulowane jest jednoznacznymi przepisami, nie wszyscy właściciele warsztatów się do nich stosują. W większości przypadków dopiero nieoczekiwana kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ujawnia nieprawidłowości. Dotkliwych kar finansowych można uniknąć, jeśli właściciel warsztatu będzie świadomy tego, jak postępować z niebezpiecznymi odpadami. Dlatego Inter Cars uruchomił projekt Bio Service, który ma warsztatom ułatwić postępowanie związane z ochroną środowiska.

Jednym z najważniejszych celów podjętych działań jest edukacja. Dołączenie do Bio Service nie tylko pozwala właściwie gospodarować niebezpiecznymi odpadami i dzięki temu nie narażać się na kary, ale buduje również wizerunek warsztatu jako firmy dbającej o środowisko naturalne. Z projektu skorzystało już ponad 4000 klientów Inter Cars.

Ołów, kwas, tworzywo

W okresie zimowym wzrasta znaczenie odpowiedniego postępowania ze zużytymi akumulatorami, których o tej porze pojawia się w warsztatach więcej. Baterie rozruchowe zawierają toksyczny ołów i kwas siarkowy o silnym stężeniu, który również jest substancją niebezpieczną.

Związki ołowiu oraz tworzywa sztuczne wpływają negatywnie na żywe organizmy i otaczającą roślinność oraz glebę. Wyciekający ze zużytego akumulatora kwas może spowodować poważne oparzenia u ludzi i zwierząt. Dlatego też tego rodzaju odpadów nie można po prostu wyrzucić do kosza. Muszą one trafić do firmy lub organizacji, która ma uprawnienia do zbiórki, transportu i recyklingu. Dla oddającego złom akumulatorowy istotne jest, aby podmiot odbierający wydał mu Kartę Przekazania Odpadu (KPO).

Przyjadą i zabiorą

Niedozwolone jest składowanie zużytych akumulatorów, ponieważ w takich przypadkach często dochodzi do wycieku elektrolitu na podłoże. To skutkuje zanieczyszczeniem środowiska oraz narażeniem osób trzecich na niebezpieczeństwo. Bio Service zbiera złom akumulatorowy we współpracy z ILS. Stare akumulatory można oddać w punktach sprzedaży Inter Cars. W ramach umowy możliwe jest również wstawienie do warsztatu specjalnego, bezpiecznego pojemnika z pokrywą. Kiedy się zapełni, klient zgłasza prośbę wymiany pojemnika na pusty, korzystając z programu BS BIO. To proste i wygodne rozwiązanie dla warsztatów, które pozwala ograniczyć biurokrację do niezbędnego minimum.

Punkty za złom

Dodatkowo, w zamian za złom akumulatorowy, klient otrzymuje, oprócz satysfakcji z ochrony środowiska, wymierne korzyści w postaci punktów Premia CASH. Obowiązujący przelicznik dotyczący zwrotu zużytych akumulatorów zamieszczony jest na stronie www.bio-service.pl. Po zdaniu złomu należna kwota automatycznie pojawia się na koncie klienta. Przy odbiorze zużytych akumulatorów zawsze wydawana jest Karta Przekazania Odpadu.

Zostaw Komentarz