Czy brak badania technicznego pojazdu blokuje polisę?

04 paź 2022

Wrześniowy strajk stacji kontroli pojazdów skierował uwagę wielu kierowców na konsekwencje jazdy bez ważnego badania technicznego. Sprawdzamy, czy brak przeglądu zagraża odszkodowaniom z polisy OC i autocasco (AC).

Nawet 400 właścicieli stacji diagnostycznych wzięło udział w zainicjowanym przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) strajku. Celem protestu było zwrócenie uwagi opinii publicznej i Ministerstwa Infrastruktury na zamrożone od 18 lat ceny badań technicznych pojazdów i masowe bankructwa diagnostów – tylko w 2022 roku z rynku zniknęło już ponad 150 stacji. Według strajkujących, aby zrównoważyć m.in. rosnące koszty pracy i utrzymania stacji, przegląd samochodu osobowego powinien kosztować co najmniej 150 zł netto (dziś to 98 zł brutto plus 1 zł opłaty ewidencyjnej).

Słony mandat

W pewnym sensie efektem ubocznym strajku było przypomnienie kierowcom o upływającym terminie ważności badania technicznego i konsekwencjach jazdy bez przeglądu. Zgodnie z nowym taryfikatorem, policja może za to wystawić nawet 3000 zł mandatu i podczas kontroli drogowej zatrzymać dowód rejestracyjny do czasu przeprowadzenia badania. Z kolei w branży ubezpieczeniowej zarówno doradcy, jak i klienci często sprawdzali, czy bez przeglądu można korzystać z obowiązkowego ubezpieczenia OC i dobrowolnego AC. Inaczej mówiąc: czy brak potwierdzonej sprawności technicznej pojazdu blokuje wypłatę odszkodowania – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Polisom OC i AC należy przyjrzeć się oddzielnie. W pierwszym przypadku zakres ochrony określa ustawa, a w drugim kwestię przeglądu technicznego rozstrzygają sami ubezpieczyciele.

OC musi być wypłacone

Każdy właściciel samochodu czy motocykla musi ubezpieczyć pojazd w ramach OC, aby po kolizji lub wypadku, do którego dojdzie z jego winy, nie pokrywał strat poszkodowanych osób z własnej kieszeni. A zgodnie z kodeksem cywilnym ma taki obowiązek. Dzięki polisie odpowiedzialność za zdarzenie przejmuje na siebie ubezpieczyciel.

Ustawa wskazuje sytuacje, w których OC nie chroni sprawcy wypadku – to np. stłuczka dwóch pojazdów należących do tej samej osoby. Jednak jazda samochodem bez ważnego przeglądu nie stanowi przeszkody do wypłaty odszkodowania z obowiązkowej polisy. Oczywiście, kierowca może „zarobić” za to duży mandat, ale zgodnie z prawem ubezpieczenie będzie go pomimo tego chronić – tłumaczy Damian Andruszkiewicz..

AC mogą odmówić

O tym, czy właścicielowi samochodu należy się odszkodowanie z polisy AC, decydują tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). To dostępny w każdym zakładzie ubezpieczeń zbiór zasad, na podstawie których wiadomo, w jakich sytuacjach polisa zadziała, czyli m.in. kiedy można liczyć na wypłatę odszkodowania. Chociaż OWU różnią się w zależności od ubezpieczyciela, to większość towarzystw podobnie podchodzi do kwestii badań technicznych.

Polisa AC obejmuje swym zasięgiem Polskę i wszystkie Państwa członkowie Unii Europejskiej. Ubezpieczony pojazd musi być w momencie powstania szkody dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym został zarejestrowany, a ubezpieczenie AC zawarte. Na przykład w Polsce oznacza to posiadanie ważnego badania technicznego, bo bez niego nie wolno wyjeżdżać na drogę. Brak przeglądu może więc być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania, o ile stan techniczny pojazdu był przyczyną szkody – wyjaśnia Damian Andruszkiewicz.

Inaczej mówiąc: w ubezpieczeniach AC brak przeglądu może, ale nie musi blokować wypłatę odszkodowania. Jeżeli pojazd bez badania technicznego zniszczył się, bo zawiodły go na drodze np. hamulce, wówczas odszkodowanie prawdopodobnie się nie należy. Z kolei do wypłaty zakwalifikuje się szkoda polegająca np. na kradzieży auta lub zniszczeniu go przez wandali czy podczas wichury – niezależnie od ważności przeglądu. Po prostu w drugim przypadku zdarzenie szkodowe nie wynika z niedopuszczenia pojazdu do poruszania się po jezdniach.

Tyle kosztuje badanie techniczne pojazdu (ceny brutto) od 2004 roku :

Samochód osobowy 98 zł
Samochód osobowy z instalacją gazową 162 zł
Motocykl lub ciągnik rolniczy 62 zł
Samochód ciężarowy o DMC 3,5-16 t 153 zł
Samochód ciężarowy o DMC powyżej 16 t 176 zł

 

Uwaga: do cen tych należy doliczyć obowiązkową opłatę ewidencyjną wynoszącą 1 zł

 

 

 

 

 

Zostaw Komentarz