Do diagnostyki kół dwumasowych

04 mar 2014

LuK1Coraz więcej samochodów fabrycznie wyposażonych jest w dwumasowe koło zamachowe. W porównaniu z kołem tradycyjnym jest ono zaawansowanym technicznie urządzeniem mechanicznym wymagającym specjalnej kontroli. Zestaw diagnostyczny firmy LuK umożliwia przeprowadzenie jej  bez  demontażu koła dwumasowego.

Koncern Schaeffler, wytwarzający m.in. pod marką LuK dwumasowe koła zamachowe (DKZ), który to typ kół ze względu na swoje walory stosowany jest w coraz większej liczbie pojazdów, ma w swej ofercie specjalny zestaw umożliwiający mechanikom sprawdzenie DKZ bez konieczności jego demontowania. Według przedstawicieli koncernu zestaw ten (sygnowany marką LuK) pozwala mechanikowi szybko i skutecznie ocenić sprawność DKZ, by ustalić, czy koło trzeba wymienić wraz ze sprzęgłem czy może nie jest to jeszcze konieczne. Decyzja taka ma zasadnicze znaczenie, bowiem uszkodzone czy źle działające koło dwumasowe zwykle staje się przyczyną rychłej awarii nowego, niedawno zamontowanego sprzęgła.

LuK3W żadnym razie nie znaczy to jednak, że można pominąć wizualną kontrolę DKZ. Wręcz przeciwnie, gdyż ślady wycieku smaru, zarysowania, odbarwienia itd. to z reguły początkowe objawy poważnego uszkodzenia jednego lub kilku elementów DKZ. Doceniając wagę tej metody, koncern Schaeffler opublikował więc także liczącą sobie blisko 30 stron broszurę, w której przedstawione zostały przykłady rozmaitych uszkodzeń, ich przyczyny i środki, jakie należy podjąć, aby awarię skutecznie usunąć. Wydana została ona również w postaci filmu wideo.

Zestaw, który na rynku dostępny jest już od kilku lat oferowany jest m.in. w sklepie bonusowym RepXpert), pozwala mechanikom na łatwe sprawdzenie podstawowych funkcji dwumasowego koła zamachowego bez wymontowywania go z samochodu. I tak za pomocą odpowiedniego przyrządu pracownik serwisu jest w stanie m.in. skontrolować swobodę ruchu koła pierwotnego i wtórnego oraz zmierzyć kąt, o jaki te koła przemieszczają się względem siebie, zanim nastąpi obciążenie sprężyny łukowej.

LuK2Wyniki pomiarów należy następnie porównać z zalecanymi wartościami, określonymi dla konkretnego DKZ, które można znaleźć w internecie na stronach: www.RepXpert.com lub www.Schaeffler-Aftermarket.com. Dane te umieszczone zostały również na płycie kompaktowej dołączonej do zestawu. Znalazły się na niej także szczegółowe, ilustrowane instrukcje, pokazujące, jak należy używać narzędzia, aby uzyskać wiarygodny rezultat.

Przeprowadzone za pomocą przyrządu pomiary, towarzyszące oczywiście starannym oględzinom koła, w istotny sposób ułatwiają mechanikowi decyzję, czy należy wymienić DKZ. Podejmując ją powinen on jednak przede wszystkim odpowiedziec sobie na pytanie, czy DKZ w takim stanie, w jakim się znajduje, przetrwa kolejny cykl eksploatacji sprzęgła? Pracownik serwisu musi mieć przy tym mieć na uwadze, że w specyficznie eksploatowanych pojazdach, na przykład taksówkach czy samochodach używanych do nauki jazdy, DKZ będzie się zużywało szybciej. Jednocześnie jako generalną zasadę powinien przyjąć, że jeżeli tylko są jakieś wątpliwości, DKZ należy wymienić na nowe, gdyz jest to warunek profesjonalnie przeprowadzonej naprawy sprzęgła.

Na podstawie materiałów grupy Schaeffler (LuK, INA, FAG)

Zostaw Komentarz