Dobre praktyki podczas przeglądu technicznego pojazdu

25 mar 2020

W trosce o zdrowie klientów i pracowników 5 tysięcy Stacji Kontroli Pojazdów działających w Polsce, branżowe instytucje przygotowały wskazówki, których należy przestrzegać, by zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2.

Co roku w Polsce ponad 10 tysięcy uprawnionych diagnostów samochodowych wykonuje 15 milionów badań technicznych na blisko 5 tysiącach Stacji Kontroli Pojazdów. W trosce o zdrowie klientów i pracowników SKP oraz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo Infrastruktury we współpracy ze środowiskiem reprezentującym stacje kontroli pojazdów m.in. Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) i Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP), przygotowały „wykaz dobrych praktyk”, które mają na celu ograniczenie sytuacji zagrożenia zdrowia przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, diagnostów, a także posiadaczy i właścicieli pojazdów.

Otóż eksperci zalecają, aby podczas badań technicznych pojazdów:

  • ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą,
  • użytkownik pojazdu w nim pozostał i wykonywał polecenia diagnosty związane z wykonywaniem badania,
  • opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej,
  • klienci oczekiwali na badanie techniczne w swoim pojeździe.

Jednocześnie zwracają uwagę, że jeśli klient lub pracownik SKP zaobserwuje u siebie niepokojący stan zdrowia, powinien postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie) i Głównego Inspektora Sanitarnego (https://gis.gov.pl/).

 

Zostaw Komentarz