Drugie życie samochodowych baterii

30 kwi 2021

Obecnie mniej niż 5% akumulatorów litowych jest poddawanych recyklingowi. Biorąc pod uwagę wpływ produkcji baterii na środowisko oraz zasoby naturalne, stanowi to istotny problem w zrównoważonym łańcuchu dostaw, a w opinii specjalistów GEFCO, ważnego operatora logistycznego branży motoryzacyjnej w Europie, w niedalekiej przyszłości będzie kluczowym punktem strategii dostaw.

Producenci oryginalnych części będą systematycznie zwiększać liczbę produkowanych akumulatorów. W rezultacie, ze względu na ograniczoną ilość i niedobory takich metali jak kobalt, nikiel i mangan, recykling i ponowne wykorzystanie baterii stanie się strategicznym problemem dla całej branży motoryzacyjnej.

Okres eksploatacji akumulatora w samochodzie elektrycznym powinien wynosić co najmniej 8-10 lat. Uważa się, że czas użytkowania baterii kończy się dopiero wtedy, gdy jej pojemność spadnie poniżej 70% pierwotnego poziomu. Nie oznacza to jednak, że jest ona bezwartościowa i musi zostać poddana recyklingowi, ponieważ istnieją również inne zastosowania nie w pełni sprawnych baterii.

W nowej roli

W miarę upływu czasu wydajność akumulatora spada poniżej poziomu akceptowalnego do zastosowania w pojeździe elektrycznym, jednak bateria taka może nadal pełnić swoją funkcję przez kolejne lata. Ponowne wykorzystanie akumulatorów oznacza, że zachowają one znaczną wartość używane w inny sposób, zamiast trafić prosto do recyklingu.

Niektórzy producenci części oryginalnych ponownie wykorzystują akumulatory w procesach produkcyjnych, np. do zasilania zautomatyzowanych pojazdów na halach lub wózków widłowych. Akumulatory są również używane do magazynowania energii na małą skalę lub też jako źródło zasilania rezerwowego. Baterie mogą być także łączone w dużych zbiorach w celu magazynowania energii w sieciach energetycznych na skalę przemysłową. W ten sposób uzyskuje się wyrównanie obciążenia lub wygładzenie mocy wyjściowej z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaiczne panele słoneczne czy turbiny wiatrowe. Jak podkreślają specjaliści GEFCO, wykorzystując akumulatory ponownie w ten sposób, nie tylko obniża się cenę energii elektrycznej z sieci, ale także skutecznie zmniejsza się wpływ na środowisko pierwotnego procesu produkcji baterii poprzez wydłużenie ich okresu użytkowania.

Recykling akumulatorów 

W idealnym łańcuchu dostaw akumulatory będą przechodziły przez cały swój cykl życia, a następnie w „zamkniętym obiegu” zostaną poddane recyklingowi. Otrzymane w ten sposób surowce będą ponownie wykorzystywane do produkcji nowych komponentów baterii. Dzięki temu proces produkcyjny staje się bardziej przyjazny dla środowiska, a także zmniejsza się zapotrzebowanie na surowce.

Recykling akumulatorów litowo-jonowych jest stosunkowo nową i rozwijającą się branżą. Znaczna część tego rynku znajduje się obecnie w Azji, co oznacza, że większość akumulatorów używanych na świecie musi być wysyłana właśnie tam. Ponad dwie trzecie wszystkich zakładów recyklingu działa w Chinach przetwarzając roczniei około 100 000 ton baterii. Na drugim miejscu znajduje się Korea Południowa, na którą przypada około jedna szósta światowego recyklingu akumulatorów. Dodatkowo branża jest bardzo rozdrobniona i wiele nowych podmiotów dopiero próbuje wejść na ten rozwijający się rynek.

W opinii specjalistów GEFCO logistyka będzie miała kluczowe znaczenie dla usprawnienia i zabezpieczenia recyklingu, również dlatego, że będzie stanowić aż 20-30% kosztów całego procesu w zależności od wdrożonej strategii. Nieodzowne w tej sytuacji wydaje się wykorzystanie nowych technologii informatycznych połączonych z wprowadzeniem paszportu baterii oraz wymiana informacji, bo to najlepszy sposób na zwiększenia przejrzystości rynku baterii i możliwości identyfikacji dużych baterii w całym cyklu ich życia.

 

Zostaw Komentarz