Dwa ważne raporty do złożenia w lutym

14 lut 2023

Z końcem lutego mija termin złożenia przez warsztaty wykorzystujące czynnik chłodzący klimatyzacji raportu do KOBiZE oraz sprawozdania w zakresie SZWO i F-GAZÓW. Ich opracowanie można powierzyć ekspertom, np. przez platformę Bio Service.

 

SZWO to skrót terminu „substancje zubożające warstwę ozonową”. Chemicznie są one pochodnymi węglowodorów alifatycznych (metanu, etanu i propanu). Skrótem F-GAZY określamy z kolei różne fluorki świetnie sprawdzające się w obiegach chłodniczych. Substancje zaliczające się do tych grup znalazły zastosowanie w samochodowych układach klimatyzacji.

Jakie czynniki i ile

SZWO są od lat sukcesywnie wycofywane z rynku. Powodem tego jest ich potencjał niszczenia ozonu – składnika atmosfery, chroniącego nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV. Zastępują je m.in. F-GAZY, które co prawda nie przyczyniają się do powstawania dziury ozonowej, ale są gazami w dużym stopniu wpływającymi na efekt cieplarniany.

W związku ze szkodliwością SZWO i F-GAZÓW dla środowiska, przedsiębiorcy, którzy z nich korzystają, mają obowiązek raportować, jakie ilości kupują, sprzedają i zużywają. Stosowny, rozbudowany dokument muszą złożyć na platformie bds.ichp.pl lub zlecić jego opracowanie specjalistom w tej dziedzinie.

Pył i emisje do raportu

KOBiZE to z kolei skrót nazwy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Zadaniem tej instytucji jest administrowanie unijnym systemem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, który powstał, aby ograniczyć wpływ człowieka na efekt cieplarniany.

Sprawozdanie KOBiZE, niezależnie od wielkości emisji, muszą wypełnić przedsiębiorcy oraz inne podmioty, których działalność powoduje emisję gazów i pyłów do środowiska. Firmy zostają objęte wymogiem raportowania już za samo użytkowanie samochodu służbowego, który spalając paliwo produkuje gazy cieplarniane. Inne prace wykonywane w warsztacie motoryzacyjnym, powodujące emisje pyłów i gazów to np. lakierowanie i spawanie.

Raport do KOBiZE należy złożyć do końca lutego każdego roku w portalu krajowabaza.kobize.pl. Firmy muszą wskazać w dokumencie m.in. rodzaj substancji powodujących emisję, sposób ich wprowadzenia do powietrza, wielkość emisji oraz sposób jej mierzenia. Alternatywą jest skorzystanie z usługi opracowania raportu przez specjalistów w dziedzinie prawa ochrony środowiska.

Sprawniejsza obsługa formalności

Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu gospodarką odpadami oraz obsłudze administracyjnej tego obszaru oferuje platforma Bio Service. Jej użytkownicy, korzystając z niej, mogą zlecić opracowanie m.in.:

  • sprawozdania w zakresie SZWO i F-GAZÓW,
  • raportu KOBiZE,
  • sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

Warsztat może zamówić każdy raport oddzielnie lub pakiet obejmujący wszystkie dokumenty. Ponadto jedną z dostępnych na platformie usług jest prowadzenie kompleksowej, całorocznej obsługi ewidencji BDO dla warsztatu.

 

Zostaw Komentarz