Emisja CO2 nie tylko z rury

02 maj 2022

Propozycje norm emisji CO2 przedstawione w pakiecie Fit for 55 zmierzają do tego, by wyeliminować z rynku wszelkie inne pojazdy niż tylko w pełni elektryczne, zasilane bateryjnie. Jednak głosowanie, które odbyło się podczas posiedzenia Komisji ITRE w Parlamencie Europejskim daje nadzieję na złagodzenie proponowanych norm.

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) głosowała nad poprawkami do proponowanych norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, opublikowanych przez Komisję Europejską w lipcu ubiegłego roku w ramach pakietu Fit for 55. Większość członków ITRE opowiedziała się za zredukowaniem najbliższych celów redukcji emisji CO2 ze 100 do 90%.

Głosowano także nad propozycją włączenia napędów spalinowych wykorzystujących paliwa odnawialne jako umożliwiających realizację celów dotyczących norm emisji. Została ona jednak odrzucona, choć zaledwie dwoma głosami.

Otwartość na różne technologie

Głosowanie w komisji ITRE jest ważnym sygnałem, dającym nadzieję na utrzymanie otwartości technologii w drodze do realizacji celów związanych z emisją CO2. Pomiar emisji stosowany wyłącznie „przy rurze wydechowej” oznacza de facto zakaz stosowania silnika spalinowego w samochodach. Obniżenie założonego celu do 90% pozwala na dalsze wykorzystanie wszystkich technologii napędowych, np. hybrydowych pojazdów typu plug-in, dla lepszego zarządzania przejściem na neutralność klimatyczną – mówi Sigrid de Vries, sekretarz generalny CLEPA, stowarzyszenia reprezentującego dostawców motoryzacyjnych w UE.

CLEPA popiera również wniosek Komisji ITRE skierowany do Komisji Europejskiej o opracowanie metodologii oceny i spójnego raportowania danych dotyczących emisji CO2 w całym cyklu życia samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych do 2023 r.

Cieszymy się, że członkowie ITRE podkreślają potrzebę przedstawienia metodologii dokładnego pomiaru pełnego śladu węglowego pojazdu w całym jego cyklu życia. Jest to niezbędne, aby skutecznie ograniczać emisje, a nie tylko przesuwać je wzdłuż łańcucha wartości. To całościowe podejście jest niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej i mamy nadzieję, że Komisja podejmie szybkie działania – dodaje Sigrid de Vries.

Metodologia pomiaru emisji tylko w momencie homologacji dopuszczającej konkretny model auta do ruchu w rzeczywistości może zafałszować realną emisję CO2. Zdaniem CLEPA konieczne jest weryfikowanie emisji na wszystkich etapach produkcji i eksploatacji samochodu oraz jego podzespołów, w tym produkcji i utylizacji baterii.

Utrzymać zachęty

Na tym samym posiedzeniu, członkowie komisji ITRE opowiedzieli się za utrzymaniem państwowych i międzynarodowych programów, wspierających produkcję i rozwój pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych.

Ważne jest, aby utrzymać obecne zachęty do dalszego rozwoju wydajnych technologii aż do czasu wprowadzenia holistycznej metodologii badań emisji w całym cyklu życia pojazdu. Pojazdy nisko i bezemisyjne będą nadal wymagały wsparcia, dlatego utrzymanie zachęt jest pozytywną decyzją – mówi Sigrid de Vries.

Głosowanie w komisji ITRE nie jest wiążące i nie wpływa na wprowadzenie jakichkolwiek oficjalnych zmian w przepisach, daje jednak nadzieję na korzystne dla motoryzacji wyniki głosowań dotyczących tych samych tematów także w innych komisjach, a przede wszystkim na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

 

Zostaw Komentarz