Euro VI, a olej silnikowy

15 sty 2015

ExxonMobil2 
Od 1 stycznia 2014 roku silniki wszystkich nowo rejestrowanych na terenie UE ciężarówek i autobusów muszą spełniać normę Euro VI. Obowiązek ten wynika z unijnego prawa dotyczącego ograniczania emisji spalin przez pojazdy użytkowe. Ma on wpływ m.in. na wybór olejów silnikowych stosowanych w tych pojazdach.

 Dla producentów silników spełnienie oczekiwań unijnych urzędników, które systematycznie są zaostrzane, to za każdym razem duże wyzwanie niosące za sobą wiele konsekwencji. Choćby dlatego, że trzeba  zwiększać nakłady na rozwój nowych technologii i opracowywać systemy pozwalające skokowo ograniczyć emisję szkodliwych substancji. Okazuje się, że zmiany te mogą istotnie wpływać na wybór olejów silnikowych przez firmy transportowe.


Przemysław Szczepaniak
, specjalista ds. olejów samochodowych z ExxonMobil Poland, wyjaśnia zależność pomiędzy normą Euro VI a wyborem oleju silnikowego oraz tłumaczy, jak firmy transportowe mogą poprawić wydajność ciężarówek Euro VI dzięki środkom smarnym.

Czym dokładnie jest norma Euro VI?

Euro VI to najnowsza norma emisji spalin, która obowiązuje od stycznia 2014 roku i dotyczy pojazdów ciężarowych. To już kolejna aktualizacja pierwszej normy z 1993 roku, która ograniczała emisję szkodliwych substancji przez pojazdy ciężarowe. W ciągu ostatnich dwudziestu lat poziom tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) a także innych substancji, takich jak niespalone węglowodory, emitowanych przez silniki wysokoprężne pojazdów ciężarowych i autobusów wyraźnie spadł. Od czasu wprowadzenia normy Euro I, dopuszczalne poziomy emisji tlenków azotu i cząstek stałych zmniejszyły się odpowiednio o 95% i 97%.

Dlaczego nowe ciężarówki Euro VI wymagają specjalnych środków smarnych?

Tylko oleje niskopopiołowe (low SAPS) są odpowiednie do smarowania silników Euro VI. Aby spełnić wymagania najnowszej normy emisji, wszystkie silniki Euro VI zostały wyposażone w systemy oczyszczania spalin, obejmujące układ selektywnej redukcji katalitycznej SCR, układ recyrkulacji spalin EGR oraz filtr cząstek stałych DPF. Niestety wymienione układy mogą być wrażliwe na niektóre składniki olejów silnikowych. Konsekwencją tego mogą być awarie.

Na przykład filtr cząstek stałych DPF jest bardzo wrażliwy na pozostałości spalania oleju. Produktem spalania niektórych dodatków oleju silnikowego jest popiół, który w miarę upływu czasu ma tendencję do zatykania filtra DPF o strukturze plastra miodu, powodując niewłaściwą jego pracę i skracając żywotność systemu DPF. Tym niedogodnościom towarzyszy ciśnienie wsteczne spalin, które negatywnie wpływa na wydajność i pracę silnika. Dlatego ważne jest, aby pojazdy wyposażone w system DPF używały oleje niskopopiołowe, które w porównaniu do olejów konwencjonalnych tworzą zdecydowanie mniej zanieczyszczeń w procesie spalania.

Czy oleje niskopopiołowe, rekomendowane do smarowania silników Euro VI, to dobry wybór także dla starszych pojazdów?

Niektóre oleje niskopopiołowe mogą być stosowane w starszych konstrukcjach silników Euro IV i Euro V zasilanych paliwem o niskiej zawartości siarki. Dla właścicieli firm transportowych to szansa na ograniczenie liczby używanych olejów oraz uniknięcie ryzyka zastosowania niewłaściwego oleju w silniku Euro VI. Szczegółowe zalecenia producenta pojazdu dotyczące smarowania znajdują się w książce serwisowej.

Czy oleje niskopopiołowe (low SAPS) pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa?

Niektóre oleje niskopopiołowe (low SAPS) zostały zaprojektowane tak, aby poza kompatybilnością z systemami niskoemisyjnymi w silnikach Euro VI oferowały możliwość ograniczenia wydatków na paliwo. W tym celu najwięksi dostawcy środków smarnych do pojazdów ciężarowych, na przykład ExxonMobil, inwestują w badania i rozwój oraz blisko współpracują z wiodącymi producentami sprzętu OEM.

Efektem takich prac jest m.in. syntetyczny olej Mobil Delvac 1™ LE 5W-30, który pomaga właścicielom firm transportowych zoptymalizować wydajność silnika oraz ogranicza zużycie paliwa w coraz większej liczbie ciężarówek1,2. Korzyść tę potwierdzają niezależne testy przeprowadzone w ośrodku badawczym Millbrook w Wielkiej Brytanii. W serii testów zużycia paliwa w trybie jazdy autostradowej brały udział dwie ciężarówki Volvo FM 440 Euro V, obciążone do 75% dopuszczalnej masy całkowitej (około 44 tony). Mobil Delvac 1 LE 5W-30 pomógł ograniczyć zużycie paliwa średnio o 1,8 procent2.

Jakie inne korzyści oferują środki smarne nowej generacji?

Poza zwiększoną skutecznością ochrony systemów redukcji emisji spalin i paliwooszczędnością, nowoczesne oleje syntetyczne, na przykład wspomniany już Mobil Delvac 1 LE 5W-30, oferują szereg dodatkowych korzyści w porównaniu do olejów mineralnych. Przede wszystkim należy tutaj wymienić udoskonaloną ochronę przed zużyciem, która pozwala wydłużyć okres eksploatacji silnika3,4 oraz wydłużone okresy między wymianami oleju. To oznacza mniejsze zużycie oleju i ograniczone koszty przechowywania i utylizacji przepracowanego oleju.

Kolejnymi korzyściami są doskonała praca w niskich temperaturach, która ułatwia zimny rozruch i zabezpiecza silnik podczas pracy w niesprzyjających warunkach pogodowych, oraz stabilność termiczna i oksydacyjna. Ta właściwość naszego oleju syntetycznego ogranicza tworzenie się osadów wysokotemperaturowych.

Czy oleje przekładniowe także mogą wpływać na wydajność pojazdów ciężarowych?

Poza nowoczesnymi olejami silnikowymi na bazie syntetycznej, także oleje przekładniowe mogą pomóc poprawić wydajność oraz ograniczyć koszty eksploatacji. Na przykład w pełni syntetyczne oleje przekładniowe, takie jak Mobilube 1 SHC™ 75W-90, zachowują odpowiednią lepkość w szerokim zakresie temperatur, skuteczną ochronę przed negatywnym wpływem wysokich temperatur, utlenianiem, zużyciem i korozją, odporność na ścinanie. Poza tym pozwalają wydłużyć okresy między wymianami oleju oraz pomagają ograniczyć zużycie paliwa.

———————————
1.  Spełnia lub przekracza szeroki zakres specyfikacji branżowych i producentów (w szerszym zakresie w porównaniu do wcześniejszej formulacji Mobil Delvac 1 LE 5W-30) oraz nadaje się do większości silników Euro VI. Sprawdź instrukcję pojazdu w celu sprawdzenia rekomendacji producenta.
2.  Statystycznie istotne korzyści dotyczące ograniczenia zużycia paliwa w ciężarówkach Volvo zaobserwowano, porównując Mobil Delvac 1 LE 5W-30 do mineralnego oleju silnikowego o lepkości 15W-40. Średni poziom oszczędności w trybie jazdy autostradowej wyniósł 1,8 proc. Korekty były stosowane, gdy zmiany w środowisku testowym miały statystycznie istotny wpływ na zużycie paliwa.
3.  W porównaniu do konwencjonalnych olejów mineralnych, syntetyczne oleje silnikowe Mobil Delvac 1 oferują wiele korzyści, w tym zwiększoną ochronę przed zużyciem, doskonałą pracę w niskich temperaturach oraz odporność termiczną i oksydacyjną, co może pomóc wydłużyć okres eksploatacji silnika. Wybierając produkt smarny, zawsze przestrzegaj rekomendacji producenta pojazdu.
4.  W porównaniu do konwencjonalnych olejów mineralnych, Mobil Delvac 1 LE 5W-30 oferuje możliwość wydłużenia okresów między wymianami oleju. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 spełnia lub przekracza wiele specyfikacji obejmujących wydłużone okresy między wymianami oleju, określonych przez organizacje branżowe i producentów pojazdów, w tym Daimler MB-Approval 228.51 i Volvo VDS-4. Wybierając produkt smarny, zawsze przestrzegaj rekomendacji producenta pojazdu.

Zostaw Komentarz