Fundacja Inter Cars partnerem strategicznym Uniwersytetu Sukcesu

18 sie 2022

Fundacja Inter Cars zaangażowała się w ważny społecznie projekt, jakim jest Uniwersytet Sukcesu. Eksperci Inter Cars pomagają młodym kobietom w lepszym starcie na rynku pracy.

 

Uniwersytet Sukcesu to program stworzony przez Fundację Digital University i skierowany początkowo do wychowanek domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, które mają trudności z dostępem do nowoczesnych, atrakcyjnych zawodów, związanych z pracą w środowisku cyfrowym. W kolejnych etapach do udziału w inicjatywie zaproszono także młode kobiety, będące w trudnej sytuacji życiowej, w tym Ukrainki uciekające ze swojego kraju przed dramatem wojny.

W tym roku do grona partnerów wspierających Uniwersytet Sukcesu dołączyła Fundacja Inter Cars. W ramach tej współpracy pracownicy Inter Cars dzielą się z uczestniczkami szkoleń swoją wiedzą i doświadczeniem. W ten sposób przekazują kompetencje, które pomogą kobietom odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Podczas lipcowych warsztatów w Warszawie i Wrocławiu jednym z ekspertów był Krzysztof Soszyński, wiceprezes zarządu Inter Cars. Wolontariuszką Uniwersytetu Sukcesu pełniącą rolę mentorki jest Anna Figiel, dyrektorka ds. kapitału ludzkiego w Inter Cars, natomiast jako doradcy HR wsparcia uczestniczkom udzielają Anna Łoginow i Michał Paluch. Swoimi doświadczeniami związanymi z karierą w IT podzieliły się z kolei Joanna Krawczyszyn i Halina Szynal.

Pasja i zaangażowanie, partnerstwo, wiarygodność, lojalność oraz przywództwo przez przykład to filary działalności Fundacji Inter Cars, które możemy wcielać w życie właśnie dzięki takim inicjatywom, jak Uniwersytet Sukcesu. Cieszę się, że zaangażowaliśmy się w ten projekt w tak dużym zakresie, będąc partnerem strategicznym tego przedsięwzięcia. Tak znacząca rola wymaga od nas konkretnych i realnych działań wobec osób, które nam zaufały i które liczą na naszą pomoc. Dzięki naszym pracownikom-wolontariuszom możemy tę misję skutecznie realizować – mówi Katarzyna Orlikowska, specjalistka ds. projektów strategicznych w Fundacji Inter Cars.

Fundacja Inter Cars została powołana w maju 2021 roku w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars. Jej misją jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mobilności dla ludzi i klimatu. Uniwersytet Sukcesu to kolejne istotne społecznie przedsięwzięcie, w które się zaangażowała. Fundacja Inter Cars jest partnerem strategicznym programu BeEco oraz „Operacji Czysta Rzeka”. W czerwcu zorganizowała m.in. ekowarsztaty dla dzieci, a od początku konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą wspiera także ukraińskich pracowników Inter Cars oraz ich rodziny.

Zostaw Komentarz