INNOMOTO – nie przegap szansy!

14 wrz 2016

Program INNOMOTO to szansa dla przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw na uzyskanie wsparcia finansowego na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Motoryzacyjnych zdaje sobie sprawę ze znaczenia istoty finansowania działań R&D oraz wdrażania nowych rozwiązań w procesie produkcji i nie tylko. Stąd wzięło się duże zaangażowanie Stowarzyszenia w przygotowanie sektorowego programu współfinansowania innowacyjności w motoryzacji pod nazwą INNOMOTO. Oto najważniejsze informacje o tym programie.

ncbrAplikacje do programu INNOMOTO można będzie składać od 5 października do 21 listopada 2016 r., wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym NCBR. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu powinien trwać nie dłużej niż 90 dni. Należy pamiętać, że projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu, tj.: technologie produkcji, pojazdy i przyczepy oraz części i komponenty motoryzacyjne.

Wśród tematów zawierających się w pierwszym obszarze są innowacyjne linie technologiczne i technologie regeneracji, w tym regeneracji komponentów i części samochodowych. Drugi obszar przewiduje m.in. projekty dotyczące innowacyjnych nadwozi (w tym nadwozi specjalnych), a także naczep. Zagadnienia badawcze ujęte w trzecim obszarze dotyczyć mają innowacyjnych materiałów (m.in. metalowych i ciernych), a także innowacyjnych części i podzespołów, takich jak elementy układów termicznych, hamulcowych, kierowniczych, wydechowych, elektrycznych, elektronicznych, oświetlenia, zawieszenia, przeniesienia napędu, a także systemów bezpieczeństwa, w tym rozwiązań opartych na wykorzystaniu technologii telematycznej.

– W przypadku pozytywnej oceny wniosku firmy będą mogły liczyć na zróżnicowane wsparcie, w zależności od wielkości firmy, jak również celu samego projektu. Co ważne, w przypadku mikroprzedsiębiorstw refundacja będzie sięgać nawet 80% na badania przemysłowe i 60% na prace rozwojowe z uwzględnieniem tzw. premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektów. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie INNOMOTO wynosi 250 mln zł, więc jest o co walczyć – mówi Alfred Franke, prezes SDCM.

INNOMOTO jest szansą dla wielu firm na realizację dawno zakładanych planów innowacyjno-rozwojowych – szkoda byłoby z niej nie skorzystać. Stąd Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych szczególnie zachęca firmy sektora MŚP do wzięcia udziału w procesie, gdyż czasu jest bardzo mało. Jednocześnie SDCM deklaruje gotowość do pomocy i udzielenia wszelkich niezbędnych informacji oraz wsparcia w tym zakresie.

Pełną dokumentację dotyczącą programu INNOMOTO w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” można znaleźć na stronie: www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto/

Zostaw Komentarz