Inter Cars transparentną spółką GPW

26 maj 2019

 „Transparentna spółka roku 2018″ to ranking spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których działania są jasne i czytelne dla jej akcjonariuszy i inwestorów. Wśród firm znalazła się Grupa Kapitałowa Inter Cars.

Ranking „Transparentna spółka roku 2018″ został przeprowadzony na podstawie badania ankietowego, które obejmowało następujące obszary: sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Warunkiem uczestnictwa w rankingu było wypełnienie ankiety, którą otrzymały spółki z WIG20, mWIG40 i SWIG80. Odpowiedziały w sumie 64 podmioty (WIG 20 – 15, mWIG40 – 23 i sWIG80 – 26). Ankieta zawierała 23 pytania. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać, wynosiła 34. Pytania dotyczyły 2018 r., czyli wszystkich upublicznionych raportów w zeszłym roku, łącznie z raportem rocznym za 2017 r. Ankieta w pierwszej części – sprawozdawczość finansowa i raportowanie – zawierała 9 pytań, w części drugiej – relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego – było ich 14.

Grupa Kapitałowa Inter Cars została wyróżniona jako jedna z najbardziej transparentnych spółek indeksu mWIG40, zdobywając 30,75 punktów na 34 możliwe.

Obecność w tak zacnym gronie to dla nas oczywiście ogromne wyróżnienie i potwierdzenie słuszności zasad, którymi kierujemy się w relacji z otoczeniem biznesowym, w szczególności są to dobrze wypełniane obowiązki informacyjne wynikające z obowiązującego prawa jak i z dobrych praktyk. Uważamy, że tylko etyczne i transparentne działania przynoszą właściwe rezultaty i ten ranking to potwierdza. Gratulujemy także pozostałym firmom, które tak jak my przykładają dużą wagę do komunikacji z otoczeniem – powiedział Piotra Zamora, członek zarządu Inter Cars, dyrektor finansowy spółki.

Organizatorami rankingu są redakcja gazety „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, patronat honorowy sprawuje nad nim Giełda Papierów Wartościowych, zaś partnerem merytorycznym była Kancelaria Prof. Wierzbowski i Partnerzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaw Komentarz