LKQ Europe tworzy nową strukturę i usprawnia działalność

12 sie 2021

LKQ Europe kończy wdrażanie specjalnego programu integracji podmiotów wchodzących w skład spółki. W ten sposób powstaje jedna spójna firma o usprawnionej strukturze międzynarodowej, która ma pozwolić organizacji w pełni wykorzystać potencjał płynący z jej skali.

 

Od 2011 roku spółka LKQ Europe przejęła ponad 80 firm w ponad 20 krajach. Każda z nich miała własne systemy operacyjne, produkty, docelowych klientów czy kulturę korporacyjną. Aby poradzić sobie z integracją coraz bardziej złożonej działalności, w 2019 roku zainicjowano program 1 LKQ Europe. Miał on pomóc przekształcić LKQ Europe, do której należy ELIT Polska w jedno europejskie przedsiębiorstwo.

Jednym z naszych największych atutów jest zróżnicowanie przedsiębiorstwa i obsługiwanych rynków. Aby jak najlepiej wykorzystać swój zasięg, musieliśmy usprawnić współpracę i ograniczyć trudności towarzyszące działalności transgranicznej. Pracujemy również nad przedefiniowaniem i wdrożeniem kultury korporacyjnej ze wspólnymi wartościami we wszystkich krajach i regionach. Chcemy, aby wszyscy nasi koledzy byli dumni z bycia częścią historii sukcesu LKQ. Wszystko to zmierza do realizacji naszej wizji polegającej na kształtowaniu rynku części zamiennych i uzyskaniu pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań do obsługi pojazdów w Europie, oferującego klientom wspaniałe doświadczenia – mówi Arnd Franz, dyrektor generalny LKQ Europe.

Umocnienie pozycji

LKQ Europe ma wyjątkową pozycję rynkową dzięki dostępowi do klientów w całej Europie. Aby jak najlepiej wykorzystać tę przewagę konkurencyjną, w ramach programu 1 LKQ Europe ujednolicono i scentralizowano kluczowe działy. Pozwoliło to poprawić stałość procesów i je przyspieszyć. Wdrożenie nowego, scentralizowanego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa pozwala LKQ Europe zadbać o najlepszą obsługę zaplecza.

Innymi ważnymi osiągnięciami było utworzenie nowej siedziby w szwajcarskim Zug, powstanie nowego centrum innowacji i obsługi w Katowicach oraz ustalenie nowoczesnej strategii cyfrowej, która ma zagwarantować wiodącą w branży sprawność procesów i płynną cyfrową obsługę klientów.

To była szczególnie trudna podróż dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej, który obejmuje wiele różnych języków, kultur i rynków lokalnych. Mimo to udało nam się z powodzeniem zarządzać programem 1 LKQ Europe i pracować jako jeden zespół. Niektórzy z naszych kolegów wykazali się wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej i awansowali na stanowiska w ramach struktury europejskiej. Jestem bardzo dumny, że udało nam się pomyślnie zakończyć ten program dla większości obszarów. Na kilku płaszczyznach w dalszym ciągu stoją przed nami duże wyzwania, ale wierzę, że wkrótce w pełni wykorzystamy wszystkie korzyści, jakie niesie ze sobą program 1 LKQ Europe – dodaje Andras Lorincz, CEO LKQ CEE.

Kompleksowe plany

Równie ważny będzie kompleksowy plan wdrożenia rozwiązań służących do bezpośredniej obsługi klientów w LKQ Europe.

Celem programu 1 LKQ Europe jest umożliwienie nam ciągłego osiągania lepszych wyników dla naszych klientów i interesariuszy, zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej – mówi Arnd Franz, dyrektor generalny LKQ Europe.

Po upływie 2,5 roku, w końcu czerwca 2021, program transformacji organizacyjnej 1 LKQ Europe dobiegł końca. Wraz z jego zakończeniem firma poczyniła znaczne postępy w realizacji swojej wizji tworzenia coraz lepszych rozwiązań dla klientów w całej Europie, a także ustanowienia wspólnej tożsamości i kultury korporacyjnej.

 Usprawniona organizacja daje LKQ Europe możliwość zachowania przedsiębiorczego i lokalnego charakteru swojej działalności, przy jednoczesnym korzystaniu z efektu skali i działania w bardziej zharmonizowany sposób. LKQ Europe zapowiada dalsze wysiłki w celu maksymalizacji wydajności operacyjnej i potencjału zysku związanego z nową, uproszczoną strukturą.

 

 

Zostaw Komentarz