Mewa Textilsharing czyli zrównoważony rozwój w tekstyliach

16 sie 2022

Grupa Mewa już od 1908 roku oferuje system usług tekstylnych zgodny z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Mewa Textilsharing – idea wyprzedzająca niegdyś swój czas, dzisiaj jest na czasie.

System Mewa Textilsharing sam w sobie jest zrównoważony: wielokrotne wykorzystanie tekstyliów zmniejsza obciążenie środowiska. Jeśli stosowane są czyściwa wielokrotnego użytku zamiast czyściw jednorazowych, to powstaje także mniejsza ilość odpadów. Zrównoważenie i oszczędzanie zasobów charakterystyczne są dla wszystkich komponentów systemu usług firmy Mewa.

Pranie kaskadowe

W trakcie procesu prania i płukania woda jest filtrowana, poddawana uzdatnianiu i ponownie wykorzystywana. Ten zamknięty obieg nazwany „techniką kaskadową” redukuje zużycie wody do 50% w porównaniu ze stosowanymi powszechnie technologiami. Dzięki zakładowej oczyszczalni ścieków, osiągana jest czystość wody wynosząca 99,8%. W instalacjach piorących wykorzystywane są biodegradowalne środki do prania, które są odpowiednio dozowane, zależnie od ilości tekstyliów. W porównaniu z powszechnie stosowanymi systemami oznacza to zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego o 85%. Pod względem ochrony wód Mewa przekracza znacznie wymagania określone w przepisach i standardach przemysłowych.

Wydajność instalacji

Wszystkie zakłady firmy Mewa korzystają z innowacyjnych technologii. Dzięki termicznemu przetwarzaniu substancji zanieczyszczających pochodzących z wypranych czyściw Mewa pokrywa do 80% zapotrzebowania na energię niezbędną do zasilania instalacji piorących i suszących, a tym samym oszczędza rocznie kilka milionów litrów oleju opalowego. Poza tym opracowana została specjalna kilkustopniowa instalacja do suszenia, która jest znacznie bardziej efektywna niż normalnie stosowane suszarki.

Procesy produkcyjne

Tu również obowiązuje zasada wielokrotnego wykorzystania. Niedawno wprowadzona została na rynek w niektórych krajach kolekcja odzieży roboczej MEWA PEAK. Przędze poliestrowe, z których jest ona wykonana, pochodzą częściowo z plastikowych butelek po wodzie przetworzonych w ramach recyklingu. Natomiast odpady w postaci kłaczków powstające podczas produkcji czyściw są gromadzone i ponownie wykorzystywane jako materiał izolacyjny w przemyśle motoryzacyjnym.

Transport i logistyka

Aby w jak najmniejszym stopniu obciążać środowisko naturalne, Mewa korzysta z floty najnowszych i najbardziej ekologicznych pojazdów oraz starannie planuje trasy dostaw do klientów, by zmniejszać zużycie i emisję. W Szwajcarii w ubiegłym roku firma Mewa wprowadziła do eksploatacji pierwszą w branży ciężarówkę z napędem wodorowym, w Berlinie, a potem także w Hamburgu dostawy do klientów realizowane będą z użyciem pojazdów z napędem elektrycznym, m.in. rowerów towarowych Cargo-eBike.

Opakowania

Zasada wielokrotnego wykorzystania dotyczy również opakowań. Do transportu i składowania odzieży roboczej służą także poddawane praniu worki tekstylne, które zapewniają higienę zgromadzonej w nich odzieży. Do transportu i przechowywania czyściw stosowany jest bezpieczny, szczelny pojemnik SaCon wielokrotnego użytku, który spełnia wymogi międzynarodowej umowy ADR w zakresie drogowego transportu substancji niebezpiecznych.

Międzynarodowe wyróżnienia

Dzięki zaangażowaniu w ochronę środowiska Mewa może zagwarantować ekologiczny system usług oraz zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju, z czego pośrednio korzyści ma także klient, ponieważ nie musi się już zajmować ekologicznymi aspektami zarządzania tekstyliami przemysłowymi, z których korzysta.

Mewa ma na swoim koncie liczne międzynarodowe wyróżnienia. Do najnowszych należy tytuł „Firma najlepiej stosująca zasadę gospodarki obiegu zamkniętego” uzyskany w konkursie organizowanym we Włoszech w 2021 roku przez Stowarzyszenie Przemysłowe Confindustria oraz wynik uzyskany w 2022 roku w badaniach przeprowadzonych wśród niemieckich konsumentów przez agencję ServiceValue z Kolonii w związku z akcją DEUTSCHLAND TEST. Również i w tym przypadku Mewa została wyróżniona za swoje ekologiczne zaangażowanie.

Zostaw Komentarz