Mewa Textilsharing – używanie bez kupowania

20 sty 2023

Współdzielenie produktów czy usług – to jeden z elementów, bez którego nie sposób już sobie wyobrazić naszej codzienności. Zmiany klimatyczne, postępująca cyfryzacja i ekonomiczne konsekwencje pandemii skłaniają ludzi do tego, by konsumpcja była bardziej zrównoważona.

 

To że system wynajmu, wypożyczania, dzielenia się i ponownej sprzedaży znajduje coraz więcej zwolenników, potwierdza również reprezentatywna ankieta internetowa przeprowadzona w Niemczech na zlecenie dostawcy usług tekstylnych firmy Mewa.

Ponad połowa ankietowanych (wśród których była grupa menedżerów) przyznała, iż użytkowanie rzeczy bez konieczności ich zakupu stało się stałym elementem ich strategii zakupowej. Dla dwóch trzecich spośród ankietowanych zasada wypożyczania – dzielenia się i odsprzedawania stanowi nawet nowy styl życia.

Textilsharing odciąża pracodawców

Funkcjonujący w życiu prywatnym system wynajmu, łatwo można przenieść także na grunt firmowy, co pokazuje dostawca usług tekstylnych firma Mewa. Prowadzona przez nią usługa „Mewa Textilsharing“ to możliwość wielokrotnego wykorzystania tekstyliów przemysłowych bez konieczności ich posiadania. W ten sposób firmom z wielu branż oferowana jest m.in. różnorodna odzież robocza i ochronna w ramach nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska naturalnego systemu wielokrotnego użytku, co pozwala odciążyć pracodawców w ich działalności.

Wszystko w komplecie

Mewa oferuje pakiet pełnej usługi, w ramach którego odzież robocza i ochronna jest dostarczana do firm, a po jej użyciu jest odbierana i prana w sposób przyjazny dla środowiska i ponownie dostarczana użytkownikom. Usługa taka obejmuje dostawę, przechowywanie i konserwację tekstyliów, jak również dobór rozmiarów, naprawy uszkodzonych elementów odzieży oraz kontrolę jakości. Koszty są tutaj przejrzyste i można je zaplanować. Każdy użytkownik po praniu zawsze otrzymuje tę samą odzież, której używał wcześniej. To ważny aspekt, bowiem w razie potrzeby mogą być częściowo dokonane indywidualne zmiany w elementach odzieży. Zastosowanie kodu kreskowego gwarantuje przy tym, że użytkownik zawsze otrzyma ten sam komplet odzieży, który nosił przed jej upraniem.

Coraz większe zainteresowanie

Z badania trendów przeprowadzonego przez firmę Mewa wynika, iż obecnie w Niemczech już 24% ankietowanych pracodawców korzysta z takiej możliwości. Niemal 27% wszystkich respondentów chętnie widziałoby natomiast możliwość zaopatrywania ich w niezbędne tekstylia przemysłowe przez dostawcę usług tekstylnych. Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za zasadą współdzielenia odzieży roboczej i ochronnej jest zdaniem niemal 63% respondentów fakt, iż „nie trzeba się troszczyć o naprawy“.

Certyfikowani dostawcy usług tekstylnych zapewniają użytkownikom nie tylko bezpieczną pod względem higienicznym odzież, ale także gwarantują, że jej pranie i czyszczenie odbywa się w sposób możliwie energooszczędny i przyjazny dla środowiska.

Zostaw Komentarz