Młodzi po wiedzę

26 maj 2015

Do programu „Młode Kadry” dołączył Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie. To już 17. placówka edukacyjna, która bierze udział w inicjatywie Inter Cars.

Info_Pras_Inter_Cars_Mlode_Kadry_Srem (2)O wysokiej randze tego wydarzenia w życiu lokalnej społeczności świadczyła obecność na uroczystości władz powiatu ze starostą Zenonem Jahnsem na czele, a także przedstawicieli wielu śremskich instytucji, dyrektorów, kierowników firmy Inter Cars oraz przedstawicieli dostawców – firm: Bosch, Castrol, LuK INA FAG, KYB Europe, Osram, ContiTech.

Placówka w Śremie działa bardzo prężnie, o czym świadczy utworzenie profilu motoryzacyjnego w 2013 roku. W ciągu dwóch lat, dzięki wsparciu starosty, szkoła zdołała wybudować i wyposażyć nowoczesne warsztaty. Doskonała organizacja i chęć działania przekonały Inter Cars do zaproponowania szkole udziału w programie Młode Kadry.

– Inwestycje w edukację związaną z motoryzacją wynikają z potrzeb rynku lokalnego oraz wzmożonego zainteresowania młodzieży w naszym powiecie tym właśnie profilem edukacji – powiedział Zenon Jahns. – Nasi przedsiębiorcy potrzebują pracowników wykształconych w tym kierunku. Natomiast nasi uczniowie potrzebowali dobrej szkoły w miejscu zamieszkania, dzięki której unikną konieczności dojazdu do innych miast.

Info_Pras_Inter_Cars_Mlode_Kadry_SremPodczas uroczystości Wisława Frydryszak, dyrektor szkoły oraz Sławomir Rybarczyk, dyrektor handlowy Inter Cars podpisali porozumienie o współpracy i o przystąpieniu placówki do programu Młode Kadry. W ten sposób dołączyła ona do grona 17 wybranych przez firmę najlepszych szkół w Polsce. Udział w programie to dla uczniów klas samochodowych i ich nauczycieli szansa na zdobycie cennego doświadczenia oraz możliwość śledzenia szybko zmieniającego się rynku motoryzacyjnego. Placówka otrzymała najnowszy sprzęt do naprawy i diagnostyki samochodów o wartości 100 tysięcy złotych i pakiet szkoleniowy za 30 tysięcy złotych. Z pewnością pozwoli to podnieść jakość oferty edukacyjnej placówki.

Info_Pras_Inter_Cars_Mlode_Kadry_Master_MechanicPrzy okazji relacji z uroczystości przystąpienia do programu „Młode Kadry” szkoły w Śremie, warto wspomnieć również, że w tegorocznej edycji konkursu wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych Master Mechanic 2015, udział wezmą również uczniowie szkół objętych programem, któremu patronuje Inter Cars. Decyzja o zmianie formuły i poszerzeniu grona uczestników konkursu podyktowana była ogromnym zainteresowaniem szkół biorących udział w akcji. Jest to dla uczniów dobra okazja do zapoznania się z wymaganiami, jakim muszą w obecnych warunkach rynkowych sprostać mechanicy, aby świadczyć usługi na odpowiednio wysokim poziomie.

W konkursie sprawdzana jest wiedza teoretyczna dotycząca budowy pojazdów, diagnozowania usterek oraz naprawy samochodów, a także weryfikowane są umiejętności praktyczne uczestników. Będzie to więc dla młodych adeptów przedsmak prawdziwej pracy w tym ciekawym, ale trudnym zawodzie. Pytania testowe oraz zadania praktyczne będą takie same dla mechaników i uczniów. Chodzi o to, żeby uczniowie poznali praktyczną stronę zawodu, do którego się przygotowują. Będzie to też czynnik mobilizujący ich do nauki.

Na tych samych zasadach co mechanicy uczestniczący w szkoleniach technicznych organizowanych przez Inter Cars, w konkursie mogą wziąć udział nauczyciele ze szkół objętych programem „Młode Kadry”. Wszyscy uczestnicy konkursu mają do wyboru dwie kategorie: samochody osobowe i ciężarowe.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy służy sprawdzeniu wiedzy teoretycznej uczestników (półfinały) w wyznaczonych lokalizacjach na terenie Polski. Drugi etap to weryfikacja ich wiedzy praktycznej (finały) w Centrum Szkoleniowym Inter Cars w Czosnowie.

Zostaw Komentarz